Ősagárdi hit 2007. Augusztus

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2007. Augusztus

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Augusztusi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

„Szívvel hiszünk az Igazságban, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre.”

( Róma 10,10 )

                                      2007. Augusztus.  I. évfolyam  1.szám
Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Gyerekszáj
A III. Ősagárdi falumissziós napok programja Szemelvény
Buzdítás a templom újjáépítésére Jézus Krisztus: Úr
Térjetek meg Köszönet
Gyermeki ima Felhívás

 

 

 

 


Köszöntő

Krisztus szeretetével köszöntöm a nyájas olvasót:

Erős vár a mi Istenünk!

Egy új kezdeményezés, Istentől való ötlet lát napvilágot az ,,Ősagárdi Hit,, elnevezésű gyülekezeti újság első számának megjelenésével! Nem véletlen hogy éppen a III.Ősagárdi Falumissziós Napok idején tarthatja kezében az olvasó. Egy lelkes, Istenfélő asszony, Draskóczyné Dinnyés Orsolya dédelgette álom a missziói lelkület erdménye! Megszólítani az elveszettet, a keresőt bátorítani, a pislákoló hitűt erősíteni! Kell egy gyülekezeti újság, ahol a bizonyságtevő szív Krisztushoz terelget. ,,Te pedig, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged,hogy házat építs szentélyül. Légy erős és készítsd el!,, (1. Krón. 28, 9-10.) -olvashatjjuk Dávid király fiához intézett szavait sz Ószövetség lapjain. Küldetésünk van! Építenünk kell az Úr dícséretének szentélyét. Hogyan veszi ki a részét a kedves olvasó? Szolgálnunk kell, hogy növekedhessünk! A hitépítő olvasás mellett, ezért szeretettel várjuk testvéreink írásos bizonyságtételeit, vagy olyan kiollózott üzeneteket ismert, vagy ismeretlen szerzők tollából, amelyek havonta mindnyájunk lelki- szellemi növekedését szolgálják! Krisztus kegyelmének gazdagságát kívánva minden kedves olvasó életére!

                                                                  Szőkéné Bakay Beatrix  evangélikus lelkésznő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


III. Ősagárdi falumissziós napok

Ősagárd-2007

Régi romok helyén megerősített város áll....

,,Bizony megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének." (Ézs. 51,3)

2007.08.19 vasárnap

10.00 Úrvacsorai Istentisztelet, Szőkéné Bakay Beatrix ev. lp. 1. Kor 15,1-10. (Keresztelő, zenei szolgálat)

12.30 Ebéd14.00 Gyermekpark (folyamatos kézműves foglalkozás lesz egy helyen és egy időben a többi programmal)

15.00 JESUS BUFF keresztény koncert

16.00 Igehirdetés: Kalácska Béla ev. lp. Ez.34,20-31.

17.00 LARGE ROOM keresztény koncert

18.00 Igehirdetés: Győri János Sámuel ev. lp. Ézs.61,4-9.

19.00 ŐSÖK Fesztivál 20 éves jubileumi nosztalgia koncert

21.00 Áldáskérés- imádság

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Buzdítás a templom újjáépítésére

 

Haggeus 1, 2-14.

„…Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje…az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok….és a nép hallgatott Istenének, az Úrnak szavára, az Úrtól való félelem fogta el a népet…és nekifogtak a munkának Istenüknek, a Seregek Urának a házán…”

Milyen buzdító történet!

És ha nyitott szívvel olvassuk Isten Igéjét, láthatjuk a párhuzamot az akkori és a mostani helyzet között. Nevezetesen: az Úr Jézus Krisztus ma is hív, építsük újjá a vele való kapcsolatot, a gyülekezeteinket, saját magunkat, azaz a Szentlélek templomát!

Csendesedjünk el, félrevonulva a világ és a munka zajától, rohanásától, és nézzünk őszintén szívünkbe!

Vajon mi tölti be?

Keressük Istent, de figyelünk szavára?

Odahajtjuk fülünket Igéjére?

Éhezzük és szomjazzuk a Vele való együttlétet?

Ha igen, áldjuk az Urat, hogy megnyitotta szívünket Igéje előtt!

Ha nem, kérjük az Úr Jézus Krisztus bocsánatát, és a Szentlelket, hogy vezessen minden nap minket, tisztítsa meg gondolatainkat, szívünket! Nyissa meg fülünket, hogy meghalljuk Isten akaratát, tervét életünkre nézve, és nyissa meg szemünket, hogy meglássuk dicsőségét! És akkor megtapasztalhatjuk a Mi Atyánk szerető gondoskodását, elkezdődik a „templom” újjáépítése! Hálás és örvendező szívvel fogjuk átvenni az Ő személyes üzenetét, vezetését az Istentiszteleteken, a Biblia olvasásakor vagy imánk alkalmával.

„Dícsérjük Istent, mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme!”

                                                                                              ( Zsoltár 106,1. )

„Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az Igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.”

(Jakab 1, 22-25.)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!

Ma teljesedett be az Írás fületek hallatára:  az Úr lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek , azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves időszakát!

Így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.

Mit mondjak tehát erre?

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?  Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Hiszen éppen elég időt pocsékoltatok már el olyan dolgokkal, amiket a hitetlen emberek szeretnek csinálni. Szexuális bűnökben éltetek, szenvedélyeiteket követtétek, részegeskedtetek, vad mulatságokba jártatok és utálatos bálványokat imádtatok.

A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem: Uram, Uram…ha nem teszitek, amit mondok?

Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá! Gyökerezzetek és épüljetek fel Őbenne. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek! Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földeken járjon az eszetek!

Igen, az igazság Jézusban található meg. Megtanítottak titeket rá, hogy a korábbi gonosz életmódotokat hagyjátok el, és vessétek le a „régi embert”. Ez ugyanis teljesen megromlott a saját vágyai miatt, amelyek rossz irányba vezették. Megtanítottak benneteket arra is, hogy gondolkodásotokat teljesen meg kell újítanotok, és hogy felöltözzétek az „új embert”, akit Isten úgy teremtett, hogy hozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen.

Mindig örüljetek az Úrban!

Ne aggódjatok semmi miatt! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Kérjétek Istentől, amire szükségetek van. De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek! Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl.

Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene, tegyen titeket tisztává, hogy csak hozzá tartozzatok. Isten, aki hív benneteket, hűséges és megbízható, ezért mindezt meg is fogja tenni.

Ámen

( Igék a Szent Biblia új ill. egyszerű fordításból: Márk 1,15.; Lukács 4, 18-19.; Róma 8, 31-32. ; I. Péter 4,1-3. ; Lukács 6, 45-46. ; Kolossé 2,6-7. ; Kolossé 3, 1. 5. ; Efézus 4, 21-24. ; Filippi 4, 4.6-7. ; I. Thessz. 5, 23-24. )

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Gyermeki ima

 

Esténként két és fél éves kisfiam fektetésekor egyre többször jutatta Isten eszembe azt a keresztelőkor elhangzott ígéretemet, hogy bevezetem őt a mindennapi imádkozásba. Gondolkoztam, hogyan érezhetné meg az ima személyes, szívből jövő voltát leginkább? Szerettem volna, ha megértené, hogy Isten szeret minket, kíváncsi ránk. Bizalommal és szeretettel fordulhatunk Hozzá, mint Mennyei Atyánkhoz, mert fontosak vagyunk neki. Ismerek egy gyerekeknek tanítható esti imát, de annál sokkal személyesebb kapcsolatba szerettem volna bevezetni őt. Én miért és hogyan szoktam imádkozni? Azokért, akik fontosak nekem, hálaadással járulok kéréseimmel Teremtő Istenünk elé. Úgyhogy egyik este egyszerűen azt mondtam kisfiamnak:

-  Imádkozzunk! Te miért szeretnél?

És akkor elkezdte sorolni mindazt, ami fontos neki: testvéreit, nagyszüleit, minket, a szüleit, kedvenc játékait…

És megtörtént a csoda! Az Úr megnyitotta az ima kapuját kisfiam előtt, aki boldogan mondott köszönetet mindazért, amit       Urunktól kapott.  Azóta is, elalvás előtt, hálaadással megyünk együtt Isten színe elé.

Köszönöm Úr Jézus, hogy te vársz és meghallgatsz minket!

Köszönöm Atyám, hogy te megadod szívünk kéréseit!

Köszönöm Szentlélek, hogy minden nap Isten elé vezetsz minket!

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Gyerekszáj

  Reggeli imám alatt két és fél éves kisfiam mellettem játszott.

- Köszönöm Uram a családomat: a férjemet, a gyerekeimet :

Leventét, Bendegúzt és Borbálát!

-    És apát is köszönjük!

A játszótéren, kisfiam hintázott, én közben az egyik

dícséretet énekeltem. Egyszer csak megszólalt:

-  Anya! Most ne Istennek, most nekem énekelj!

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szemelvény

Gyökössy Endre: MÉGIS öröm c. könyvéből

                Valahogy az jutott eszembe, hogy mi különbség van az ősgyülekezet és a mi gyülekezetünk között? Tudom, nagyon bántó lehet a kép, de jobb nem jut eszembe, mint a vadludak a libák között. El tudom képzelni, mit érezhetnek a szép fehér, kitenyészetett libák, amikor a vadludak ősszel V-alakban elszállnak a fejük fölött. Kis kövér testüket megemelik, gigáznak, a szárnyukat csapkodva próbálnak a baromfiudvar fölött repülni, aztán letottyannak és ott maradnak – ám a vadlibák húznak. Ők még tudnak repülni. Mi már csak gágogunk, totyogunk az Igében, kiszemezzük a jobb magokat – egy kicsit elhízott szívű keresztények lettünk.

                De jó volna újra megtanulni repülni az Igében, a szolgálatban, a szeretetben, a MÉGIS-örömben. És tanulgassuk is, hogy MÉGIS örömünk lehessen. Hogy ne csak álmunkban repüljünk, hanem a valóságban is. Ezt az örömöt, ezt a MÉGIS-örömöt – ezt nem lehet megvenni

                Ez az! Lehet, hogy önző vagyok – de elárulom, hogy nekem is szükségem van arra, hogy megtaláljam Pál apostol MÉGIS-örömének titkát. Gyakran hirdettem az Igét a Filippi levél alapján, de most nem prédikálni szeretnék, hanem szeretném felfedezni ebben a levélben eleitől végig, hogy miért ez a legörömösebb könyv a Biblia könyvei között, amikor semmi ok sincs az örvendezésre? Mert az az érzésem, hogy itt mindnyájunknak erre van szükségünk: ellesni a MÉGIS-öröm titkát.

Két verset olvastunk csak a Filippi levélből ( Filippi 1,1-2), de a két versben máris három örömforrást találtunk. Az egyik, hogy van barátja Pálnak.  -  Barátaim, mélyítsük el ezt a barátságot az Úrban és egymással!

                Azután van Gazdája Pálnak és a filippi-belieknek, nem gazdátlan emberek. Tudják, hogy kinek hittek, hová, kihez tartoznak, mint felszabadítottak, de MÉGIS szolgáló szolgák.

                Végül megtanultuk, Hogy Isten emberei akkor vannak elemükben, amikor az Úrban vannak, amikor az Igében vannak - 

Amikor Jézusról van szó, amikor szolgálatról van szó. Persze, hogy örültek!  -  És még sok örömöt fogunk felfedezni ebben a levélben!

                Kedves Olvasóm! Jó lenne, ha most néhány percre letennéd a könyvet, és Te is kérnél ebből a MÉGIS-örömből, mert azt ígérte a Gazdánk: aki kér, annak adatik, aki zörget, annak megnyittatik, aki keres, az talál. Hát kérjünk, zörgessünk, és keressük a MÉGIS-öröm ősi forrását, az ősi gyülekezetben.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Jézus Krisztus: Úr

Ézsaiás 43, 10

,,Ti vagytok tanúim- így szól az Úr-, és szolgáim, akiket kiválasztottam hogy meismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz."  Ezév elején ez az ige volt bizonyságtételem alapigéje. Emlékszem, milyen csodálatos érzés volt felismerni a tényt: Az Úr személyesen választott ki mindnyájunkat, hogy MEGISMERJÜK és HIGGYÜNK benne!!! Akkor az igehely vége nem érintett meg annyira... Most vált élővé!! A mi Urunk Jézus Krisztus!!! Ő visel ránk gondot, ha problémánk van, Hozzá fordulunk, meghallgat, és mert szeret, Válaszol, ha fenyeget valami minket, Krisztus áll ki mellettünk, Ő az, aki megigazít, megszabadít, meggyógyít. Az Úr Jézus Krisztuséi vagyunk!!! Krisztus megváltott a bűn, a halál hatalmából. A sátánnak nincs joga hozzánk, ellen kell állnunk, és elfut (Jakab 4,7), mert ,,elvégeztetett"! Mi világosságban vagyunk, ha kijövünk a sötétségből az életbe! Dicsőség az Úrnak! Köszönöm hogy megtérhettünk, köszönöm a ti odaszánásotokat is! Isten szeret minket! Áldjon meg az úr mindnyájunkat és elégítse meg szíveinket élő vizzel az Ő mérhetetlen gazdagsága szerint! (János evang. 4,14.)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Köszönet

Mennyei Atyám!

Köszönöm, hogy szeretsz minket

Szent Fiadat elküldted,

bűnünket vállára tetted,

hogy kegyelmedbe fogadhass bennünket!

Úr Jézus Krisztus!

Köszönöm, hogy meghaltál helyettünk,

szenvedtél, hogy mi áldást nyerhessünk,

a bűn uralma alól kijöhessünk,

és megvallhassuk: Szeretünk!

Szentlélek!

Köszönöm, hogy elhívsz megtérésre,

bevezetsz bennünket

Istennel való élő közösségbe!

Minden nap légy velünk kérlek!

Ámen

„ Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek Őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, Ő is elhagy benneteket. Hosszú ideig élt Izrael az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, és törvény nélkül. De ha nyomorúságában megtért az Úrhoz, Izrael Istenéhez, és kereste Őt, meg is találta…Legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma!...

És megesküdtek az Úrra fennhangon ujjongva, trombita- és kürtszó mellett. Örvendezett egész Júda az eskünek, mert teljes szívvel tettek esküt , és egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig nyugalmat adott nekik mindenfelől. „

( 2.Krón. 15, 1-7.14.15.)

 

„ Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek állhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. „ ( 1.Thessz. 1,2-5. )

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Draskóczyné Dinnyés Orsolya

draskviolin@t-online.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image