Ősagárdi hit 2007. Szeptember

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2007. Szeptember

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Szeptemberi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

„Így cselekedett Istenetek, hogy megismerje a föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor.”

                                ( Józsué 4, 23-24. )

                            2007. Szeptember.  I. évfolyam  2.szám
Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Ébredés
Mennyire dobog a szíved az Úrért Kétélű kard
Rúgtad már oldalba az ördögöt? Minden helyzetben
A pásztorok Legyen neked a te hited szerint
Az ember teremtette lény Krisztus vagy avilág
Szemelvény Istenünk a mi atyánk
A völgy az a hely.... Felhívás

 

 

 

 


Köszöntő

Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

 

Ez már a második szám! Mennyi hozzánk szóló üzenet megint, Isten velünk törődő drága szava! Van-e figyelmed hozzá, szánsz-e rá időt hogy elolvasd és megvizsgáld magad abban a tükörben, amit eléd tart? Mert a valóban fontos dolgokra érdemes időt szánni! Van időd minden nap evésre, ivásra, munkára, alvásra. Sokszor a szórakozásra, televíziózásra, internetezésre, és megannyi egyébként nélkülözhető, vagy felesleges dologra is. Miért mondod akkor, hogy a Biblia olvasására, vagy a vasárnapi Istentiszteletre, imaórára nincs időd? Gondolod, hogy az az ÚRISTEN, akit itt a földön nem kerestél és nem is ismertél, ismerős lesz számodra odaát? Sajnos kevesen veszik a fáradtságot maguknak arra, hogy őszintén keressék az Úr arcát!Pedig azért születtünk, hogy megismerjük őt, aki maga a szeretet, aki bővölködő életet szán nekünk, aki értelmet ad mindennapjainknak és az örök élettel is megajándékoz! Aki nem olvassa az igét, nem imádkozik,nem kívánja a közösséget Isten gyermekeivel a gyülekezetben, az védtelen lesz a Sátán támadásaival szemben! Aki nem akar minőségi időt tölteni azzal, hogy megismerje élete Urát, annak sok ideje lesz majd a kárhozatban azon töprengeni, hogy milyen páratlan, egyedüli lehetőséget szalasztott el! Te ne tartozz a balgák közé, akiknek nem volt elég olaj a lámpásukban, amikor megérkezett a vőlegény! AZ IDŐ KÖZEL! Jézus jön. Az idő pedig drága! Végy időt Isten számára, hogy gyümölcsöző, örömteli találkozásod legyen Atyáddal most itt, és egykor odaát az üdvözültek seregében! Áldott olvasást és nyitott szívet kívánok pásztori szeretettel a nyájas olvasóknak:

  Szőkéné Bakay Beatrix evangélikus lelkésznő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Mennyire dobog szíved az Úrért?

 

„Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.”    ( Ézsaiás 61,10. )

   Unokahúgom izgatottan, a boldogságtól elcsukló hangon mesélte: szerelme megkérte a kezét, immár menyasszony!!!

Együtt örültem vele, és rögtön eszembe jutott, milyen boldogság és békesség öntötte el szívemet, mikor Gábor megkérte a kezemet, és egyben milyen reményteljes várakozás volt bennem: vajon milyen lesz a közös életünk?

   Ahogy ezen merengtem, a Szentlélek szólt: az Egyház, azaz mi, Krisztus menyasszonya vagyunk!

„Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy vesz el téged, aki felépít; ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened.”

( Ézsaiás 62, 5. )                     

   Mi örülünk vajon Vőlegényünknek?

   Boldogan készülünk Krisztussal való találkozásra?

   Megosztjuk Vele mindennapi örömünket, bánatunkat?

   Éhezzük és szomjazzuk Krisztussal, a Szentlélekkel való együttlétet; az imaalkalmakat, Igeolvasást, Istentiszteleteket?

   Hűségesek vagyunk Hozzá?

„Ti, mai emberek! Figyeljetek az Úr igéjére! Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld? Miért mondta az én népem: A magunk útján járunk, többé nem megyünk hozzád! Elfeledkezik-e ékszereiről a menyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalanszor.

Ezt mondod: Ártatlan vagyok, hiszen haragja is elfordult rólam! Pedig ítéletet tartok fölötted, hiába mondod: Nem vétkeztem! Miért változtatod oly könnyelműen utadat?”

( Jeremiás 2,31.32.35.36. )

„Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli.” 

( Jeremiás 17, 10. )

Uram! Bocsáss meg nekem, hogy sokszor a rohanó világban elfeledkeztem Rólad, pedig Te minden nap vártál engem. Köszönöm, hogy szeretsz engem, és én a menyasszonyod lehetek! Kérlek Szentlélek tisztítsd meg szívemet Jézus Krisztus igaz, őszinte és hűséges szeretetére! Atyám! Te azt mondtad, hogy kérjünk, és megadod nekünk azt. Adj éhséget és szomjúságot az én szívembe az Igéd, a Veled való közösség iránt! Szeretnélek minden nap minden gondolatommal, szavammal és tettemmel Téged dícsérni!

Ámen Beküldő:D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Rúgtad már oldalba az ördögöt?

 

A konyhából hangos nevetés hallatszott. A négy nagy jól mulatott az egyik barátjukkal. Mintha sírás is keveredne a nevetésbe? Ki lehet az? Csak nem Áron a legkisebbik? -Mi baj van Áron?-kiáltottam át a másik szobába. Egy síró kisfiú jelent meg az ajtóban. Nem sok biztatás kellett, hogy mellém bújjon az ágyra és ölembe fúrja a fejét. Miután érezte az anyai melegséget, megeredt a nyelve.- Volt egy közös titkunk Dórával, de annak már befellegzett. Összevesztünk, mert szemtelen voltam vele.- zokogott tovább Áron. Mindennek vége! Miért nem kérsz tőle bocsánatot? Félsz hogy nem fog megbocsátani?- kérdeztem tőle.

-Olyan ciki odamenni

-Mit gondolsz, ki nevet most a markában,- kérdezem.

-Az ördög!- hangzott Áron határozott válasza.

-Nem szeretnéd az ördögöt oldalba rúgni ?

-De! Hogyan?- nézett rám nagy szemekkel.

-Menj ki most, és kérdd meg Dórát hogy ne haragudjon. Ő sem örül, ha rendezetlen dolog van közöttetek. Áron nyíl egyenesen röpült Dóra ölébe. Alig lehetett érteni szavait, de mindenki tudta hogy miért szorítja annyira a nyakát. Egy pillanat alatt szent lett a béke, és a közös titok újból "érvénybe lépett".

-Anya! Most jól oldalba rúgtam az ördögöt. Szinte láttam, hogy az oldalát fogva elkotródott. Milyen egyszerű ez és én mégis mennyire féltem tőle. Az ügyet még mással is el kellett rendezni. Áron lehajtotta a fejét és suttogva valami ilyesmit mondott: Úrjézus! Köszönöm hogy segítettél oldalba rúgni az ördögöt és kibékülni Dórával. Ne haragudj hogy téged is megbántottalak.

Ámen

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz (Isten), hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."   1János1,9

            Beküldő: Draskóczy Kati, megjelent az Örömhír c. lapban 1999-ben.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A pásztorok

 (Lukács 2,8-17.)

 

 A kis Jézus születésének éjszakáján valami egészen különleges dolog történt. A közeli hegyekben pásztorok aludtak kint a szabad ég alatt. De hirtelen egy erős hang megzavarta álmukat. Azonnal felébredtek, felültek és ezt kérdezgették egymástól: „Figyeljetek, ti is halljátok a zenét?” Az égbolt csak úgy ragyogott! És akkor a pásztorok hirtelen megpillantottak egy angyalt, aki odaállt eléjük, és így szólt: „Ne féljetek! Ma éjjel megszületett a Megváltó! Tudni fogjátok, hogy igazat szólok, amikor megpillantjátok a kisdedet a jászolban.” Akkor hirtelen mindenfelől angyalok vették körül a pásztorokat, és fennhangon énekelték: „Dicsőség, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, akik kedvesek Istennek!”

 Lágyan szólt az angyalok hangja, mégis úgy tűnt, beleremegett az egész föld. A pásztorok akkor térdre borultak, és áldották Istent, amiért ilyen különleges dolgokat láthattak és hallhattak.

 Idővel megint sötétségbe borult minden. A pásztorok egymásra néztek, és azt kérdezgették:          „Vajon csak álmodtuk az egészet?” Nem, mindannyian tudták, hogy nem álom volt, amit láttak. Sietve összeterelték nyájukat, és elindultak Betlehem felé. A falu határához érve egy hatalmas csillagra lettek figyelmesek. Az egyik hegyoldal felett fénylett az égen. Hamarosan észrevették a barlangot is, és látták, hogy van ott bent valaki.

  

És láss csodát, a barlangban megtalálták a kisdedet, akiről az angyalok beszéltek! A pásztorok letérdeltek a gyermek mellé, és imádták Őt, mint Királyukat és Megváltójukat.

(A történet folytatását olvashatod a következő számban!)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az ember teremtett lény

 

   Az ember teremtett lény. Az állandó elégedetlenségünk is ezt bizonyítja. Mindig vágyunk valami másra, valamire, ami után majd minden más lesz, jobb lesz…

   - Ha majd végre megveszem ezt, vagy elérem azt...eljutok oda, vagy megtehetem azt…akkor minden más lesz!

         Soha nem elégszünk meg azzal, amink van, vagy amik vagyunk. Talán egy kis időre. De aztán ismét jön az ismerős  „ még ezt , meg ezt meg kéne csinálni, és aztán jó lesz.......”

   Magadra ismersz?

   Én igen.

   Az ember teremtett lény. Természetes, hogy amíg nem találkozunk Megváltónkkal, amíg nem töltekezünk be Isten szeretetével, amíg nem hívjuk be életünkbe a Szentlelket és nem időzünk az Ő társaságában, addig valami hiányzik.

   Sokáig hívőként sem töltött be az isteni béke, a boldogsággal átitatott bizalom és nyugalom. Az életem nem különbözött a hitetlen, világi emberekétől, csak annyiban, hogy templomba jártam, imádkoztam. De a napi imádságok és igeolvasás után olyan voltam, mint akiről az Ige ír:

„Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.”  (Jakab 1,23-24.)

   De van egy jó hírem!!!!!

   Megtalálhatjuk Őt!

   Én megtaláltam! Krisztus a szívemben él, újjászülettem! A Szentlélekkel való mindennapi közösség megelevenít, és bizonyságot tesz nekem, hogy ez valóság!

„Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.”  ( Róma 8,16. )

   Dicsőség az Úrnak!

   Először csak „nem volt elég”, amit Istennel, Istenben megéltem. Nem akartam elhinni, hogy „ennyi az egész”… Kutattam a Bibliában olyan igék után, amik Istennel való közösségről szólnak. És rájöttem, hogy az, amiről Dávid a Zsoltárokban; az, amiről Pál a leveleiben ír – és meg sorolhatnám – még nincs meg nekem.

   És akkor minden nap odaálltam Mennyei Atyánk elé, kitartóan kértem a Krisztussal való élő közösséget.

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarta szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk.”

( 1. János 5,14-15. )

   Kértem az életembe az Ő igazságát, a Szentlélektől való örömöt és az Ő felülmúlhatatlan békességét.

„De ha keresni fogod ott az Urat, a te istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed.” ( 5.Mózes 4,29.)

   És mert betöltöttem Isten feltételét: kerestem Őt, egyre jobban vágytam az igazi, nagy, életemet megváltoztató találkozásra, elmondhatom, hogy az Úr megadta! Nem vágyom másra most már, csak az Ő jelenlétére, arra, hogy az Ő akaratában járhassak. Olyan ajándék ez az Úrtól, amelyet kincsként őrzök szívemben!

„Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.”  ( Efézus 4,22-24. )

„Meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az Ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességére. Ámen.”    ( Efézus 3,14-19)

Beküldő:D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szemelvény

 

„Aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, az forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót.” (1Pt 3,10)

Az első, amit ezzel a (közhelynek tűnő) apostoli óvással kapcsolatban végig kell gondolnunk az, hogy minden igazi jó cselekvést igazi életfordulatnak kell megelőznie. Mert döntő és igazi fordulat nélkül nem jó még a jó sem.

Jézust idézem itt, hogy tisztán lássuk a különbséget a „relatív”jó és az „abszolút”jó között. A gazdag ifjú ugyanis így szólította meg Jézust: „Jó Mester!” – Jézus ezt a megszólítást így hárítja el: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten.” (Lk 18,19.)

Jó tehát az, ami az örökkévaló Isten és az örökkévalóság szempontjából jó. Ami a teremtett világ alaphangjával, alapdallamával egybehangzó, a mindenségbe beillő.

Hogy valaki ilyen jót cselekedhessék, hogy valaki Istenhez illő jót tehessen,, annak előbb el kell fordulnia a gonosztól. Ismétlem az Ige alapján: döntő, egyértelmű és teljes fordulat nélkül nem jó a jó. Pontosabban: nem igazán jó.

Hadd utaljak e fordulattal kapcsolatban Jézus egy példázatára,, hogy világosan értsük, miről van szó. Mégpedig a tékozló fiú példázatára. Ennek a fiúnak előbb hátat kellett fordítania a disznók vályújának, ahova az atyai örökségét, mindenét eltékozolva került. És teljes fordulattal előbb belül, aztán a tékozló életétől fizikailag is elfordulva, az atyai ház felé fordulva és elindulva haza, az Atyához, hogy bocsánatát kérje. Minden igazi, minden teljes fordulat ősképe ez. Enélkül senki sem cselekedhet igazán jót.

Hangsúlyozom, hogy teljes fordulat nélkül még a jó sem igazán jó.

Hiszen a kereszténység kétezer éves történetének legszebb lapjait ilyen fordulatok jelzik vagy jelentenek benne új korszak-kezdetet. Valami újat és ugyanakkor valami egészen és Isten szerint való jót.

Szólnom kell még arról a tragikus, démoni lehetőségről, hogy a jót (még a jót is!) hajlamosak vagyunk rosszul cselekedni.

Akár így fogalmazhatnék, hogy mi még a jót sem tudjuk igazán jól csinálni – Jézus nélkül.

Hadd emlékeztessek arra a különös és döbbenetes jelenetre, amikor Jézus bejelenti tanítványainak, hogy „Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie,…meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.” (Mt 16, 21-23.) Péter, az oszlopapostol, csak a „szenvedés” és a „halál” szót hallja meg, a feltámadást már nem. Péter mintegy átkarolja Jézust – mennyi jóakarat, jószándék, jóindulat van ebben a mozdulatban! – és abban is, amit mond: „Isten ments Uram, ez nem történhet meg Veled”. Jézus tüstént leleplezi a mi – hangsúlyozom – a MI jóakaratunkat és a tőlünk telhető jóakarat mögött az örök sugdosót, aki nem egyszer a mi jóakaratunkba öltözve jelenik meg. Így szól (jól figyeljünk, mert egyszerre szól a sugdosónak és Péternek): „Hüpage!” – azaz Távozz! Ezt a sátánnak mondja. Péternek pedig ezt: „opiso mu”, azaz: Mögém! (Kár, hogy nem így fordítják, pedig ez az eredeti szöveg jelentése.) Mihelyt Jézus elé állunk, mintegy akadályképpen, nem pedig mögötte sorakozunk fel, követésre készen: még a jól hangzó jó is rosszá válik.

Gondolok egy művelt és „okos” apára, akivel évtizedekkel ezelőtt igen komoly beszélgetésem volt. Konfirmációra hívtam gyermekét. Ő valóban igen értelmesen, nem kis lélektani szaktudással és érveléssel válaszolt: „Értse meg tiszteletes úr, én csak jót akarok, azt akarom, hogy egyetlen gyermekemből valaki legyen és ezért egyféle nevelést kell neki biztosítanom, mert csak így érvényesülhet! Ne zavarja meg őt semmiféle vallásos gátlás, ne vethesse senki a szemére, hogy klerikális gondolkodású.”

Nos, gyermeke lett is „valaki”. Olyan befolyásos valaki, hogy amikor édesapja fél oldalára megbénult, ötszobás lakásukból elfekvő kórházba tetette, s olykor egy hónap is eltelt, míg ránézett… Szinte a halála előtt mondta nekem az apa:”Hát gyerek az ilyen? Pedig mindent, de mindent megadtam neki…” – Valóban, minden földi jót megadott a fiának, és hadd tegyem hozzá, hogy a maga módján jót is akart! Csakhogy Isten nélkül még a jó sem jó.

(részlet Gyökössy Endre: Mélységeken át- az öröm titkáig c. könyvéből)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A völgy az a hely, ahol növekszem

 

Néha úgy tűnik túl nehéz a élet

Telve fájdalommal, bajjal, nehézséggel

Ilyenkor kell emlékeznem

Hogy a völgy az a hely, ahol növekszem

 

Ha mindig a hegytetőn lennék

És fájdalmat sosem tapasztalnék

Soha nem értékelném Isten szeretetét

És hiába élnék

 

Sokat kell tanulnom még

És oly lassan tanulok

Néha a hegytetőkre van szükségem

De a völgy az a hely, ahol növekszem

 

Nem mindig értem

Miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek

De egy dologban biztos vagyok

Az én Uram keresztül vezet engem

 

Az én kis völgyeim semmiségnek tűnnek

Ha Krisztust látom magam előtt a kereszten

Ő megjárta a halálnak völgyét

S győzelme a Sátán vereségét jelentette

 

Bocsásd meg Uram a panaszkodásom

Amikor oly szomorú vagyok

Csak figyelmeztess szelíden

Hogy a völgy az a hely, ahol növekszem

 

Erősíts továbbra is Uram

Használd az életem minden nap

Hogy a szereteted másokkal megosszam

És segítsek megtalálni útjukat

 

Köszönöm a völgyeket, Uram

Egy dolgot biztosan tudok

A hegytetők gyönyörűek

De a völgy az a hely, ahol növekszem

Emlékezz…

A legrövidebb távolság a probléma és a megoldás között egyenlő a térdeid és a padló közötti távolsággal. Aki az Úr előtt térdel, bármivel szemben megáll. Ha a problémád nagyobb, mint az istened, akkor nem az igaz Istent szolgálod… ne felejtsd, hogy az a térd, amely meghajlik, soha nem remeg!

Dr. P. L. Williams

 

Beküldő. Petyánszki Brigitta

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Ébredés

 

Dicsőség az Úrnak, ismét tanított valamit! Reggeli imám során a Szentlélek halk, kedves hangjával, szeretettel súgta: „Nézz magadba, megmutatom a szívedet, nézz bele!” Tükröt tartott elém, és megrázott, amit abban láttam…

Krisztus mennyire szeret minket és mi sokszor a hitre, a szeretetre, az Igére hivatkozva Krisztustól mennyire távoli dolgot teszünk, mondunk vagy gondolunk!

Ha jó gyümölcsöt szeretnétek, jó fára van szükségetek. Ha rossz fátok van, rossz lesz a gyümölcse is. Egy fát a gyümölcseiről lehet felismerni…Hiszen azt mondja az ember, amivel tele van a szíve…Mondom nektek: az ítélet napján minden felesleges szóról számot kell majd adni, amit valaha kimondott az ember. A szavaid alapján fognak ártatlannak vagy bűnösnek ítélni. 

(Máté 12,33-37.)

„Nincs bűntelen ember, egyetlen egy sem…Nincs aki jót tenne, egyetlen egy sem!”        

(Zsoltár 14,1-3.)

Elborzadtam, mik élnek bennem, milyen érzések vezérelnek, ahelyett, hogy a Megváltó Jézus Krisztussal járnék, átadva bűneimet, gondjaimat; megtisztítva gondolataimat Benne. Inkább bírálok másokat, véleményt formálok egy helyzetről, vagy valakiről, anélkül, hogy tisztában lennék a körülményekkel, anélkül, hogy személyesen tisztáznám a bennem felmerülő kérdéseket, „vádakat”a másik féllel, inkább hiszek a pletykának, azaz az örök sugdosónak, a Sátánnak…

És ezzel a hozzáállásommal éppen a keresztény tanítás, a keresztény élet lényege vész el: Krisztus…Krisztus az én életemben. Isten csendesen kinyitotta a szememet és megláthattam, hogy sokszor a kegyes gondolataim, szavaim, tetteim mögött milyen emberi, testi, ó-természeti, ördögi mozgatórugók működnek. A legszomorúbb, hogy ezekben a bűnökben hívőként éltem, és még csak észre sem vettem… Nem Krisztusra néztem, nem az Ő parancsolatai betartására törekedtem, csak a saját vélt igazamat láttam, szajkóztam.

 

„Tele vannak irigységgel,..veszekedéssel, alattomossággal, és mindig rosszat gondolnak a másikról, pletykálnak és vádolják a másikat….Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják  ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek. Ezért nincs mentség számodra, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások felett ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítélted!”   (Róma 1,29-2,1.)

 

„Jézus így szólt az emberekhez: Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, soha nem él sötétségben.”         (János 8,12.)

 

Tanuljatok Tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok” (Máté 11,29.)

Az, hogy ki az Isten gyermeke, és ki tarozik a Sátánhoz, ebből látszik meg: aki nem Istennek tetsző életet él, az nem Isten gyermeke. Ugyanígy, aki nem szereti a testvérét, az sem Isten gyermeke” (1.János 3, 10.)

 

Istenem! Bocsáss meg, hogy a szavak, gondolatok bűnében éltem. Bocsáss meg, hogy a saját igazamat kerestem. Köszönöm, hogy megmutattad. Kérlek mosd át a szívemet, teljes valómat, hogy ezentúl minden gondolatom, szavam és tettem Krisztusban legyen, világosságban legyen! Ámen  Beküldő: D.O

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Kétélű kard

 

„Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait. Senki és semmi nem rejtőzhet el Isten elöl. Ő mindent tisztán, és világosan lát. Ő az, akinek mind elszámolással tartozunk.”     (Zsidó 4,12-13.)

Sokszor olvastuk a Bibliában ezt az Igét, sőt, sokan szeretjük idézni is, mikor a Szentírás aktualitásáról, erejéről beszélünk. Igen:

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített”    (2.Tim.3, 16.)

De a kétélűség vajon mit jelenthet?

Én mindig arra gondoltam, hogy különlegességre, a kardok legerősebbjére utal. Igen, ez biztos! De a Szentlélek mutatott még valamit ezzel kapcsolatban. Megvilágosította, élővé és hatóvá tette az Úr ezt az Igét számomra. Olyan, mintha mindig is tudtam, éreztem volna, kétség nem fér hozzá a szívemben, hogy ez igaz: - mikor az Igét olvassuk, és egy része „megelevenedik”, kijelentéssé válik a számunkra, akkor az mindig tükröt tart elénk; megítél minket.

Vajon belenézünk ebbe a tükörbe? És ha igen, meglátjuk Isten kedves, szeretetteljes, ámde igazságra vezető figyelmeztetését, tanítását benne? Vagy csak akkor, ha jóra mutat? Ha figyelmeztet, ítél, akkor rögtön valaki más jut eszünkbe, akinek az az Ige szól?

Vigyázzunk! Ha más valakire mutatunk ilyenkor, mert az Ige KÉTÉLŰ: szól annak is, aki olvassa, kapja Istentől, és szólhat annak a másiknak is, akire gondolunk. De  mindig nyissuk meg szívünket az Úr kegyelme előtt, halljuk meg üzenetét,  mert ritka alkalom,- talán nincs is,- mikor az Úr figyelmeztetése nekünk nem szól, ránk nem vonatkozik. Vizsgáljuk meg először az Ige tükrében magunkat,

„Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, ha a saját szemedben még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek:>Engedd meg, hogy kivegyem a szálkát a szemedből!< ,amikor a te szemedben egy gerenda van! Képmutató! Először vedd ki a gerendát a saját szemedből! Azután majd tisztán látsz ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből!”

                (Máté 7, 3-5.)

„Ezért teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amik a közöttünk lévő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják!” 

(Róma 14,19.)

És miután a Lélek kétélű kardja az Ige (Efézus 6,17.); ha elfogadjuk Isten tükrét, és ennek a kardnak az egyik éle megítéli életünket, a másik éle pedig a világot, vagy azt a másik valakit, akkor a Szentlélek megelevenít minket, és általunk a másikat is.

Ha viszont nem nézünk magunkba, nem hagyjuk, hogy Isten bűnbánatra vigyen, csak a másik „bűnét” látjuk, a sajátunkat nem, akkor „rosszul használjuk” az Igét, vagdalkozunk vele, törvénykezünk.

Uram! Köszönöm, hogy az Ige a mi mérőzsinórunk, köszönöm, hogy életem minden területén számíthatok a Te segítségedre, a Szentírás útmutatására! Kérlek Szentlélek te elevenítsd meg Isten beszédét számomra, és add, hogy őszintén tudjak belenézni ebbe a tükörbe, hogy alázattal, és bűnbánattal, de örvendezve a megváltás örömében forduljak minden nap Mindenható Atyámhoz! Ámen  BeküldŐ D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Minden helyzetben

Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55, 17).

Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni! Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban - hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot, Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok, és ezt bátran vallom is.

Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót. Nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert Ő megtehet mindent.

Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy Ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az Igében: az ÚR megsegít engem". Legyen ez az én énekem ezen a nyárvégi napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jólesik nekem ez a táplálék!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Ezekkel az ígéretekkel, üzenetekkel kezdem el a mindennapi munkámat.

Beküldő: Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Legyen neked a te hited szerint!

(Máté 8, 5-13. , Lukács 7,1-10)

 

   Mindannyian ismerjük Jézus Krisztus fenti szavait a kapernaumi százados történetéből, aki segítségért fordult Krisztushoz, mert betegen, nagy fájdalmakkal feküdt otthon a szolgája (Lukács 7,1-10-ben leírtak szerint haldoklott). Felismerte Krisztusban a Megváltót, Szabadítót, Gyógyítót, bár az akkori egyházi vezetők nem ismerték el Isten Fiának, annak ellenére, hogy hallották szavait:

 

„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulását hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét……Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.”          (Lukács 4, 18-19.21.)

 

   A történetből tudjuk, Jézus akkor ért Kapernaumba, a százados még csak a hírét hallotta.

   Honnan tudhatta mégis, hogy bízhat Krisztus hatalmában?

   Isten jelenthette ki neki. Templomot, zsinagógát épített a zsidóknak, munkálkodott Istenért, kereste Őt.

(Lukács 7,4-5.)

 

„Senkiben nem találtam ilyen nagy hitet!” mondta Jézus, mikor a százados arra kérte: „Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám!”

 

Hitt Isten mindenhatóságában.

Nem a földön érvényben lévő fizikai törvényszerűségekre gondolt, hanem Isten csodatévő erejére, hatalmára nézett. Nem emberi távlatokban gondolkozott, nem emberi korlátokra nézett – ő Krisztusra nézett! Nem az emberek véleményére adott, hanem személyes találkozására az Úr Jézus Krisztussal! Akkor egy hétköznapi ember alakjában láthatta – külsőleg nem különbözött a többiektől, tőlünk – de az isteni kijelentés és Jézus szavai („Megyek és meggyógyítom” Máté 8,7.) szívében hitet ébresztettek. És nem akármilyen hitet!

A szolgája meggyógyult! Pedig az Úr csak ennyit mondott: „Menj! Történjen minden úgy, ahogy hitted!”

Ez hit!

EZ A HIT!

Te hiszel?   Beküldő: D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Krisztus vagy a világ?

 

Galata 5, 19-23.

A szeptember 9-ei igehirdetés nagyon megragadott. Aznap délután Asszonyórán a bálványimádásról volt szó, és Isten megmutatott valamit ezzel kapcsolatban, amire eddig nem gondoltam. Ezért kezdtem el mélyebben tanulmányozni a fenti igeszakaszt: vajon az egyes itt felsorolt bűnök mit takarnak, amik elszakítanak Istentől, amik, még ha azt gondolom is, hogy hívő vagyok, de elkövetem azokat, nem jutok a mennybe, a mi Atyánkhoz. Szeretném megérteni pl. mi a varázslás, megosztottság stb. Első olvasatra ugyanis „mindet értjük”, de Isten kegyelme megmutat olyan részleteket, amikre addig esetleg nem gondoltunk. Szerintem (remélem) sokan vagyunk, akik szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és növekedni Krisztusban. Nem szeretném ha hanyagságom, érdektelenségem, felszínességem miatt az Ítélőszék előtt állva szembesülnék azzal, hogy még tudatlanságomra hivatkozva sem „esik meg” Krisztus szíve rajtam, hiszen ott volt a mérőzsinór, a Bibliám, ott volt velem a Szentlélek (kérdés, hogy én vele voltam-e), és ott volt a lelkészem, akihez bármikor fordulhatok, de mégis benne maradtam, belementem bűnökbe…..

Ezért kértem meg a Lelkésznőnket, hogy fejtse ki a fenti igeszakaszt bővebben, az egyes bűnöknél rávilágítva olyan sajátosságokra, amiket nem biztos, hogy azonosítunk velük. Nekem két dolog jut hirtelen eszembe: a bálványimádás nem csak az, mikor idegen istenségeket, ill. a Szentháromságon (Atya, Fiú, Szentlélek) kívül bármi mást imádunk, imádkozunk hozzá. Minden, ami Isten személyét elhomályosítja személyes életünkben, az bálvány: dicsőség Istennek, nekem pl. megmutatta, hogy hiába mondom ki, hogy adja meg a mindennapi kenyerünket, amíg félelem van a szívembe, mert nem tudom, miből fogom kifizetni a számláimat, addig a pénz bálvány az életemben, mert nem szívből hiszem, hogy Isten az, aki minden szükségünket kielégíti, hanem aggodalmaskodva a pénz hiányára nézek… Vagy gondolunk a paráznaság kapcsán arra, amikor felsóhajtunk: ez nem nekünk szól, hogy Jézus azt mondta, hogy „ha kívánsággal nézünk másra, aki nem a házastársunk, már vétkeztünk”???? A fenti felsorolást így átgondolva már nem is tűnik olyan „legyinteni valónak”, igaz?

Kérem Istent, hogy Lelkésznőnkön keresztül mutasson rá fontos, számunkra talán még nem ismert, vagy már „elfelejtett” dolgokra, amik megkönnyíthetik bűneink felismerését, és a döntésünket: Krisztust vagy a világot választjuk

Beküldő:D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Istenünk a mi ATYÁNK

 

Van valami, ami nagyon tetszik nekem Pál imájában, amit az efézusi gyülekezetnek írt. Így kezdte az imát: ,,Ezokáért meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön." (Ef. 3, 14-15.) Ó, én is nagyon szeretek így tenni. Szeretek térdreborulni elismételni Pál szavait: ,,Meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön." Ez olyan valóságossá teszi a kapcsolatunkat. Kiragad abból a nyers, lélektelen vallásos légkörből. Ez nem vallás. Semmi köze nincs a vallásossághoz. Előfordul, hogy felteszik a kérdést:- Vallásos vagy? Istennek hála, egy cseppet sem. Egyáltalán nem is akarok az lenni. A vallásnak ,,Istene" van, de a családnak ,,Atyja". Ő a bűnösöknek Istene, de számomra Ő ,,Atya". "Meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség...." Az atyáról és az Ő családjáról van szó! Mi Isten családjába tartozunk. A kérdés nem az, melyik gyülekezethez tartozol, hanem az, hogy melyik családhoz. (részlet Kenneth E. Hagin: A szellemi növekedés c. könyvéből)

Beküldő: Draskóczy Gábor

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Draskóczyné Dinnyés Orsolya

draskviolin@t-online.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image