Ősagárdi hit 2008. Április

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2008. Április

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Áprilisi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

„Abban telik kedvem, Istenem,

Hogy akaratodat teljesítsem,

Törvényed szívemben van”

Zsoltárok 40.9

 

                     2008. Április. II. évfolyam  4. szám

 

Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Angyali üzenet
Imatémáink Angyalok a Bibliában
Születésnapi köszöntő Isten cselekvő kegyelme
A gyülekezeti tagság munkával jár Gondolatvilág fegyelme
Az emmausi tanítványok Biblia a legfőbb helyen
Vezet az úton Bizonyságtétel
E havi férfikörről Felhívás
E havi asszonykörről  

 

 

 

 


Köszöntő

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.”/Ef 4,29/


Kedves olvasók, testvéreim az Úrban!
Ha nem is mindnyájan, de többségünk bizonyára elfogyaszt jó néhány egészségtelen ételt vagy italt naponta. Tudjuk, hogy rossz, mert megterheli a májat, epét, gyomrot és végül az egész közérzetünkre rányomja bélyegét, de mégsem hagyunk fel velük. Magam is észrevettem például, hogy a kávé nyugtalanná tesz és zavarja az éjszakai pihenésemet. Mégsem könnyű lemondani a finom illatról, aromáról. Lehetőségem van azonban teát, vagy koffeinmentes kávét választani. Milyen jó is egy kellemes ital, kellemetlen utóhatások nélkül! Sokszor lelki életünkkel is így van ez. Észre sem vesszük, hogy milyen mérgező számunkra egy-egy rosszindulatú pletykálkodás végighallgatása. Talán első hallásra élénkítőnek, izgalmasnak hat, de később rájövünk, hogy az ilyen beszélgetések rombolják a lelki egészségünket. Ez a fajta beszélgetés álnok, gonosz és bizony hasonlóan a kávéhoz függőséget okoz. És ami a legrosszabb egyenesen az ördög akaratát teljesítjük vele! Pedig naponta van lehetőségünk úgy dönteni, hogy csakis, egészséges ételekkel, italokkal tápláljuk testünket, Isten szavával pedig lelkünket-szellemünket. És hogy csakis ilyenekkel tápláljuk felebarátainkat, hogy áldás szálljon rájuk! Gondolsz-e arra testvérem, hogy vajon beszéded gyógyító, építő, jó indulatú-e vagy rombolsz, bomlasztasz vele?!Mivel táplálkozol? Egészséges az életed? Isten szeretete vezet vagy óembered megromlott természete? Adja Isten, hogy ebben a hónapban bűnbánatra induljunk és kérjük Urunkat, hogy méregtelenítse szervezetünket, lelkünket, szellemünket, hogy életet, áldást adjanak szavaink és nyugodtak, örömteliek legyenek nappalaink, békések éjszakáink!

Szőkéné Bakay Beatrix

Lelkésznő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem,

És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg

Isten szabadítását.

Zsoltár 50.23.

 

                                                     Imatémáink

 

 

Egyéni Közösségi
1.hét: Április 21-27. Bennem lévő kegyelmi ajándékok gyakorlása /1.Tim.4/ Férfiak megerősödése Krisztusban /1.Tim.2/
2.hét: Április - Május 4. Elmélyíteni kapcsolatomat az Úrban Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! 122. Zsoltár
3.hét: Május 5-11. Isten félelmében legyen teljes a megszentelődésem Adakozásunk hálaáldozat legyen, ne kényszer! /2.Kor.9/

 

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük minden áprilisban született testvérünket

 

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam,

Mert felkent engem az Úr.

Elküldött, hogy örömhírt vigyek

Az alázatosoknak,

Bekötözzem a megtört szíveket,

Szabadulást hirdessek a foglyoknak,

És szabadon bocsátást

A megkötözötteknek.

Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét,

Istenünk bosszúállása napját,

Vigasztalok minden gyászolót.

Hamu helyett fejdíszt adok

Sion gyászolóinak,

Gyászfátyol helyett illatos olajat,

A csüggedés helyett öröméneket.

Igazság fáinak nevezik őket,

Az Úr ültetvényének: őt ékesítik.

Felépítik az ősi romokat,

Helyreállítják a régi omladékokat,

Újjáépítik a lerombolt városokat,

Amelyek nemzedékeken át

Romokban hevertek.

Jelentkeznek majd az idegenek,

Hogy legeltessék nyájaitokat,

És más népek fiai lesznek

Földműveseitek és szőlőmunkásaitok.

Titeket pedig az Úr papjainak

Neveznek.

/.Ézsaiás 61/.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A gyülekezeti tagság munkájával jár

 

Csak magunkat csapjuk be, ha azt gondoljuk, hogy tagjai lehetünk úgy egy közösségnek, hogy semmilyen munkát nem végzünk benne.

Először is egyszerűen nem korrekt, hogy a közösségi lét minden előnyét élvezni akarjuk, de kötelességet nem vállalunk. Másrészről – egy magasabb szinten – az Újszövetség felszólít minket, hogy legyünk munkások.

Az Úr Jézus munkás volt:”Nekünk annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, amíg nappal van. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkodni” /János 9,4/ A Mester élete a szorgalom és a munka élete volt. Kitanulva az ácsszakmát, tudta, mit jelent dolgozni. Atyjának dolgai voltak életének a célja, és ennek minden része munkát jelentett. Küldetésének vége felé egy fontos tanulságot mondott nekünk:”A szolga nem nagyobb az uránál…”/Jn.13,16/

Pál apostol munkás volt. Figyeljük meg ennek az embernek az életéről készült feljegyzéseket. Egy munkának szentelt élet volt. Maga emlékeztette az efézusi véneket, hogy ő hogyan dolgozott ”éjjel és nappal”.A legnagyobb apostol hivatásszerűen, a két kezével dolgozott nappal, éjszaka pedig tanított. Pál tudta, mit jelent foglalkozni az elkésett szállítmányokkal, hibás termékekkel, ésszerűtlenül gondolkodó ügyfelekkel, talán amikor éppen azon volt, hogy elmenjen az esti imaalkalomra. Ez a férfi nem a nyugalom álmodozó életét élte, a legkifinomultabb teológiai problémákat fejtegetve. Pál sokszor a kimerültségig dolgozott.

A közösségi élet munkásokat igényel. Az újszövetségi gyülekezet sohasem akart a „sport”-nak csak nézője lenni. Soha nem volt az-az elképzelése, hogy fizessenek meg néhány profit, a többiek pedig nézzék őket. Mégis, ha úgy alakult a helyzet, hogy a gyülekezet gyarapodott és virágzott, akár békében vagy háború idején, engedékeny polgári jogok vagy heves üldözések alatt, az mindig szükséges volt, hogy legyen egy elkötelezett munkásokból álló csapat, amely a Szent Szellem irányításával működik. Az evangéliumot kell prédikálni, az elveszetteket kell megtalálni.

Idősnek és fiatalnak különböző segítségre van szüksége. A hívők tanítsanak, rendre utasítsanak, bátorítsanak, látogassanak, helyreállítsanak és tápláljanak. Vannak válságos helyzetek, amikkel foglalkozni kell. Vannak örömök és szomorúságok. Vannak olyan problémák, amelyek teljesen sarokba szorítanak. Ezek mind munkát jelentenek. De vannak erőforrásaink. Az elvégzendő feladat teljesen nyomasztó lenne, képtelenek lennénk megtételére, ha nem merítenénk abból a forrásból, amit a munkások kaptak.

Ott van Isten. Pál apostol írja:”Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok”/1.Kor.3,9/ Figyeljünk meg minden szót ebben a versben. Néha a „jó tevésben” is kimerülünk, mert elfelejtjük, hogy Isten munkatársaival együtt dolgozik. A közösségi munka nem csak a mi vállunkat nyomja egyedül. Ő ott van velünk és teszi azt, amire mi nem vagyunk képesek.

El tudsz képzelni annál nagyszerűbb dolgot, mint Istennel együtt dolgozni? Mégis lehetséges, hogy elhanyagoljuk a gyülekezeti munkát, mert túlzottan lekötjük magunkat más dolgokkal. Milyen balga dolog, mellőzni az Úrral való munkát azért, hogy a világgal dolgozzunk!

Isten elgondolása, hogy végezzünk munkát a gyülekezetben. A gyülekezet értékes Istennek. Érthető lenne, ha azt kérné tőlünk, hogy ne is nyúljunk hozzá. Mégis kegyelméből képessé tesz minden hívőt, hogy részt vállaljon a munkából a helyi gyülekezetben. Pál figyelmeztetései a korinthusiaknak írt első levél 12-14 fejezetiben bölcs tanácsok.

A Szent Szellem ajándékot adott minden hívőnek, hogy ellássa feladatát a Krisztus Testében. Ez szándékosan, előre megtervezetten van így. Nem mentegetőzhetünk azzal, hogy mi semmihez sem értünk. Minden tag nélkülözhetetlen. A munkáért jutalom jár. Mondhatsz, amit csak akarsz arról az elméleti kérdésről, hogy a jutalomnak kell-e motiválnia minket a szolgálatban, de a valóság az, hogy maga az Úr Jézus akarata, hogy megjutalmaz bennünket. Krisztus jutalomosztó bírói széke arra tanít, hogy Ő megítéli a munkánk értékét. A munka, amelyet

a saját dicsőségünkre végzünk, teljesen el fog égni. A munka, amit Isten dicsőségére végzünk, megmarad.

Hogyan állok én ezzel? Kiveszem a részemet a munkából? Vagy hagyom, hogy mások cipeljék az én terhemet? A munkások meglehetősen boldogok. Nincs idejük a kritizálásra. A szomorúságaik is csak azért vannak, hogy megtapasztalják bennük a Mester vigasztalását.

 Tagja vagy egy gyülekezetnek.? Az, munkával jár!

Brian Gunning írását beküldte:mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az emmausi tanítványok

(Lukács 24,13-31.)

 

„A tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.” Jézus Krisztus két tanítványa, tehát olyan hívők, akik ismerték Őt, talán napról-napra, hétről-hétre hallgatták tanítását, most Mesterük kereszthalála és „eltűnése” – feltámadása – után az eseményekről beszélgettek. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel Őt.” Milyen megdöbbentő! Nem ismerték meg az Urat, akivel pedig nap, mint nap közösségük volt. Vajon miért? Mi akadályozta látásukat? Miről is beszélgettek? Az Úrról. Valószínűleg össze voltak zavarodva – még vitatkoztak is. Az, akitől Isten Fiaként fogadták a tanításokat, hirtelen meghalt és ráadásul azt sem tudják hova tűnt a teste. Ellopták vagy valóban feltámadt? Tele voltak kérdéssel, félelmekkel, kétségekkel. Ezekre néztek, erről beszélgettek, és „ezeken keresztül” nem ismerték fel Megváltónkat, ezek megakadályozták látásukat. „Monda pedig nékik: Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban? És miért vagytok szomorú ábrázattal?  Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, monda neki: Csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod milyen dolgok történtek e napokon? És monda nekik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának neki: Amelyek történtek a Názáretbeli Jézussal, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt:  És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették Őt. Pedig mi azt reméltük, hogy Ő az, a ki meg fogja váltani Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek

 Hanem közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak; És mikor nem találták az Ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy Ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták; őt pedig nem látták.” A tanítványokkal együtt mi is hányszor esünk az ördög csapdájába! Hányszor szólhat hozzánk az Úr Jézus Krisztus: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit mondtak a próféták!” És Jézus elkezdte tanítani őket. „Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban Róla szólt.” A tanítványok azonban még mindig nem ismerték meg Őt! Pedig Róla beszélgettek, vitatkoztak, aztán, mikor megszólította őket beszélgettek Vele és hallgatták az Igét – de még mindig homály volt a szemükön…. Nem elég beszélgetnünk, vitatkoznunk az Úr Jézus Krisztusról, nem elég imádkozni (beszélgetni Vele), és hallgatni az Igét… Az még nem nyitja meg szemeinket a mennyei dolgokra…. „Így értek el ahhoz a faluhoz, amely be igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon.” Urunk tanít minket, de meg is próbál: marasztaljuk-e? Élvezzük-e a társaságát? ? Akarunk-e még többet Belőle? „És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, Ő azonban eltűnt előlükA Szentírásban a kenyér megtörése a közösséget jelképezi. Megnyílt a szemük, mikor Jézus megtörte velük a kenyeret. Megnyílik a szemünk, a szívünk, mikor valóban közösségbe kerülünk az Úrral, és a Szentlélekkel! Nem elég beszélgetnünk, vitatkoznunk az Úr Jézus Krisztusról, nem elég imádkozni (beszélgetni Vele), és hallgatni az Igét….Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.  Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennük; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem, mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magatokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek.”  (Róma 1,16-22.)

Beküldő: D.O.

            Füle Lajos: Az Egyetlen

Az Egyetlen, Ki látta az ATYÁT,

AZ Egyetlen, Ki értünk földre szállt

Az Egyetlen, Ki titkainkba lát,

S megnyitja mégis a menny kapuját

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Vezet az úton

„Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá"

(5Móz 28,13).

Ha engedelmeskedünk az Úrnak, Ő még ellenségeinkkel is megláttatja, hogy áldás van rajtunk. Noha ez egy ószövetségi ígéret, érvényes Isten népére az újszövetségben is, mivel Jézus Krisztus eltörölte az átkot, de az áldást megerősítette. A hívők dolga, hogy szent életükkel mutassák az utat a többi embernek. Ne a menet végén haladjanak, az emberi befolyások hatására ide-oda tévelyegve. Nem szabad meghódolnunk a korszellemnek, sőt, arra kell indítanunk korunkat, hogy az hódoljon Krisztusnak. Ha az Úr velünk van, nem arra törekszünk, hogy az evangéliumot megtűrjék a világban, hanem arra igyekszünk, hogy az első helyre kerüljön a társadalomban. Avagy nem pappá tette Isten az Ő népét? Tehát a tanítás a hívők dolga, és nem a hitetlen filozófiákból való tanulás. Avagy nem lettünk Krisztusban királyokká? Hogyan lehetünk akkor bűnös szokások rabjai és emberi vélekedések kiszolgáltatottai? Drága barátom, helyes az Isten ügyéhez való hozzáállásod? Túl sokan hallgatnak szégyenlősségből vagy éppen gyávaságból. Miért engedjük, hogy az Úr Jézus neve a háttérben maradjon? Jó az, ha hitvallásunk hátul vonszolja magát, mint valami farok? Nem inkább az első helyre kellene kerülnie, bennünk és másokban is a meghatározó erővé válnia? 

Beküldte: Draskóczy Orsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


E havi férfikör összefoglalója:

Az Istenimádat lényege

 

Az Istenimádat lényege: önmagunk átadása. Nem szimpatikus gondolat ez az ember számára. Annyit jelent, hogy átadni, lemondani, alárendelni magunkat. Úgy érzi az ember, hogy ez egyenlő a vereséggel.

A mai versengő világban nem ezt látjuk, tapasztaljuk, hanem inkább, hogy soha ne adjuk föl és ne mondjunk le semmiről. Szívesebben beszélünk győzelemről, meghódításról, sikerekről, mint átadásról, megadásról, lemondásról. Isten iránti tisztelet legfőbb kifejeződése az, hogy átadjuk magunkat neki, de nem félelemből vagy kötelességtudatból, hanem az Ő szeretetére válaszoló szeretetből. Mert „Ő előbb szeretett minket” Pál apostol is arra buzdít minket, hogy Isten iránti tiszteletünk jeleként teljesen szánjuk oda életünket: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek” /Róm.12.1/ Isten kéri az életünket, az egészet. Kilencvenöt százalék nem elég!!!

Három akadály szokta útját állni a teljes önátadásnak:, félelem, büszkeség és a félreértelmezés.

A bizalom elengedhetetlen az odaszánáshoz. – megbízhatok e Istenben? Bízni csak abban lehet, akit ismerünk. Minél jobban megértjük, mennyire szeret Isten, annál könnyebben tudunk bízni benne. „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” /Róm.5.8/ Isten ennyire szeret. Elhisszük? Isten nem kegyetlen rabszolgahajcsár, nem zsarnok, aki puszta erejével akar engedelmességre kényszeríteni. Nem betörni akar, hanem szeretetével magához vonzani. Ő szerető és felszabadító Isten. Nem zsarnok, hanem Megváltó. Nem főnök, hanem testvér. Nem diktátor, hanem barát.

Másik akadály a büszkeség. Nem szívesen viseljük el, hogy teremtmények vagyunk pusztán, és Isten e teremtőnk. A legősibb kísértés: „Olyanok lesztek, mint az Isten” /1.Móz.3.5/. Emberek vagyunk, s amikor megpróbálunk Istent játszani, akkor fellázadunk a teremtő Isten ellen, s a Sátánhoz válunk hasonlatossá. Mindent meg akarunk kapni. S ha másoknak több van, vagy olyan tulajdonságaik vannak ill. kaptak, ami belőlünk hiányzik, akkor rögtön irigység és önsajnálat fog el bennünket.

Ezek után mit is jelent az önátadás? Nem passzív rezignációt, fatalizmust vagy lustaságot. Nem az állóvízzel való megbékélést. Épp az ellenkezőjét jelentheti életünk feláldozását, vagy szenvedést vállalni azért, hogy megváltozzon, aminek meg kell változnia. A megadás nem gyávaság! Az önátadás, harc Isten oldalán, nem emberek ellen, hanem a bűn ellen. Isten akkor tud igazán használni, ha Neki engedelmeskedünk. S nem a saját fejünk után megyünk

Tudjuk azt kérdezni, mint Sámuel? „Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?” Tudjuk azt mondani, amit Jézus:” mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te.” Vagy ahogy Mária válaszolt:”Íme az Úr szolgálóleánya, történjék velem a te beszéded szerint” Végső soron mindenki átadja magát valakinek, vagy valaminek. Ha nem Istennek, akkor az emberek véleményének, elvárásainak, a pénznek, a sérelemnek, vagy saját büszkeségének, egójának.

Isten imádatára teremtettünk, s ha nem Istent imádjuk, akkor bálványokat fogunk imádni. Imádatunk tárgyát szabadon megválaszthatjuk, hiszen szabad akaratot kaptunk, ám a választásnak következményei már nem szabadon választhatók. Hiszen annak leszünk szolgái, akinek odaszánjuk magunkat. Ha nem Krisztusnak, akkor a káosznak vetjük alá magunkat. Életünk odaszánása nem valamiféle zavaros érzelmi fellángolás eredménye, hanem tudatos, intelligens döntés. Beszélhetünk egyrészt az önátadás pillanatáról /újjászületés, megtérés/ másrészt az önátadás gyakorlásáról, amely élethosszig zajlik.

A lényeg, hogy napi szokásunkká váljon. Jézus mondja: „Ha valaki Én utánam, akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem.” Engedjük át a vezető ülést Jézusnak, s vegyük le a kormányról a kezünket. Egy figyelmeztetés: Ha valaki úgy dönt, hogy Istennek átadott életet akar élni, próbára lesz téve ez a döntése. Biel Bright a 20. század nagy keresztyén vezetője volt, ő alapította a Campus Crusadl for Christ nevű szervezetet. /Magyarországon Timóteus Társaság/ Munkatársaival együtt készítette el a „Jézus élete” című filmet, amelyen keresztül több mint százötvenmillióan ismerhették meg Krisztust. Egy alkalommal megkérdezték tőle, hogyan tudta Isten ennyire használni és megáldani az életét. Így válaszolt: Fiatal koromban kötöttem Istennel egy szerződést, ez állt benne: A mai naptól fogva Jézus Krisztus rabszolgája vagyok.” Testvérem kötöttél már ehhez hasonló szerződést Istennel? A szerződés kész, a Bibliában /Újszövetség/ le van írva a János 3,16-ban „ Mert úgy szerette Isten  e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”

Beküldte: Lackovszki Zoltán

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


E havi asszonykörről

 

De szép vagy kedvesem, de szép vagy

Énekek Éneke 4.

 

Szövetségi kapcsolatunk előnyei ugyan belső és szellemi természetűek, mégis akik szabadon hisznek Istenben, dicsőítik Istent, megelégedést találnak Istenben, megtapasztalják Isten békéjét és élvezik jelenlétét, észrevehető különbséget mutatnak életükben is. Krisztus nélkül minden nőnek nagyfokú bizonytalanság érzése van. Ha csak nem találják meg önazonosságukat Krisztusban, a keresztyén nők ugyanolyan bizonytalanok megjelenésükkel kapcsolatban, mint a nem hívők.

Az Énekek Énekét is a Szent Szellem ihlette, ahogyan Máté, Márk, Lukácsa vagy János evangéliumát.

Az Énekek Éneke egy csodálatos könyv. Megnevettet, elpirít, és igazi vágyat ébreszt a valódi romantikára. Majdnem meglepődünk azon, hogy Isten tud ezekről, a dolgokról, és még ír is róluk! Isten teremtette a férfi és nő közötti szerelmet. Ennek a szerelemnek a szexuális intimitásban történő teljes kifejezése az Ő ötlete volt – az Ő ajándéka az első férfinak és nőnek, és szabadon felajánlotta teljes áldásával minden párnak, akit házasságban egyesít. De várjunk csak! A földi házasság ennél sokkal többet jelképez. Az Efezus 5.32 szerint „ Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom „ Isten gyakran tanítja meg az ismeretlent az ismerten keresztül. Hiszem, hogy az Énekek Éneke, azért íródott, hogy jobban megértsük a Krisztussal való egyesülésünket. Olyan bensőséget fogunk vele megtapasztalni, amiről csak halvány elképzelést formálhatunk a legnagyobb földi bensőség alapján.

Krisztus teljesen el van ragadtatva tőled. Ő úgy lát téged, mint szerelmes mennyasszonyát. Egy pár gyönyörű kifejezés, amely Krisztus irántad való érzelmeit mutatja: „Sáron nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma. Mint liliom a tövisek között, olyan a kedvesem a lányok közt.” /Énekek 2.1-2/ Vedd észre, ezek a nő kifejezései. Úgy látta magát, ahogyan a szerelme látta őt. Tükre társának arca volt. Az Énekek Éneke egy olyan kapcsolatot vetít előre, melyben Krisztus irántunk érzett szerelme nagyon feltűnő lesz. Lobogtatni fogja irántunk érzett szerelmét. „melynek jelvénye a szerelem.” /2.4/ Ezt úgy kell elképzelni, hogy Jézus feletted integet kezével, azt jelezve mindenkinek, aki csak látja, hogy te vagy az akit szeret. Halleluja!!! Az egyik legnagyobb csoda abban, hogy már földi életünkben csodálatos és megelégítő kapcsolatunk van Krisztussal és nem várunk ezzel a mennyei életünkig az, az hogy ez által Ő megszabadít minket a földi kapcsolatokban rejlő stressztől is. Azért, mert Krisztust szeretem, nem szeretem férjemet kevésbé. Ellenkezőleg, Krisztuson keresztül szeretem őt. Krisztus segít abban, hogy egyre inkább úgy lássuk egymást, ahogyan Ő lát bennünket. Krisztus kompenzál minket hiányosságainkért a tökéletlen kapcsolatokban, és arra emlékeztet, hogy az ideális kapcsolat még előttük van. Addig is a kihívások segítenek növekedni és felkészülni az örökkévaló „Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Örvendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyatottnak, mint a férjes asszonynak! – mondja az Úr.” Ézsaiás 54.1

Az Ellenség nem csak a nyilvánvaló bántalmazásokon keresztül vet szégyent, hanem nagyon észrevétlen módszerekkel is. A legboldogtalanabb nők azok, akik szerettek volna gyermeket, de nem lehetett nekik. Ne feledd, a Sátán eszköze a szégyen. Gyakorlatilag bármilyen talajba el tudja vetni a szégyent. A meddőség a szégyennek nagyon jó táptalajt ad. Pedig a meddőség nem jelent bűnösséget! „ Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt…” /Luk.1.5-7/

Isten minden életet arra teremtett, hogy gyümölcsöző legyen és sokasodjon, de ne feledd - az Isten adta álmok olyan terület, amelyből Isten egy még nagyobb valóságot hozhat ki! A legtöbb kislány arról álmodik, hogy gyermekei lesznek, de ez az Isten adta álom többet jelent a fizikai utódoknál. A fizikailag meddőkben gyakorlatilag korlátlan az a lehetőség, hogy szellemi utódaik legyenek. Ha nem ad fizikai utódokat, akkor az a vágya, hogy megszabadítson minden korláttól, hogy szellemi utódokat hozzál a világra. Isten arra teremtett, hogy sok gyümölcsöt teremjél Isten gyakran alkalmazza az Ószövetség fizikai igazságait az

Újszövetség szellemi igazságaiként. Az utódlás egy tökéletes példa erre. „Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet!/1.Móz.9.1/ „ Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen lés földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” /Máté 28.18-19/

Az Ószövetségben Isten az utódok nagy számát ígérte meg. Isten nem beszél túl gyakran fizikai utódokról az Újszövetségben. A hangsúlyt a szellemi utódokra helyezi.

Valójában az élet bármely területén a meddőség nagy lehetőséget ad a szellemi utódoknak. Ha elég sokáig élünk, mindegyikünk meddő lesz. Azt kellene hinnünk, hogy már nem vagyunk gyümölcsözőek? Akkor miért lesz 50 év körül minden nő meddő? Arra kényszerülünk, hogy a következő 20-30 évig üldögéljünk, és érelmeszesedett ujjainkkal malmozzunk? Isten ehhez túl gyakorlatias. ” Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra, neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.” /Titusz 2.3-5/ Amikor az idősebb nők életüket a fiatalabb nőkbe és gyermekeikbe árasztják, szellemi utódoknak adnak életet! Az idősebb nőkre szükség van Krisztus Testében! Nem látok arra semmi utalást, hogy az idősebb embereknek fel kéne hagyniuk Isten szolgálatával vagy az elveszettek felé való bizonyságtétellel. Sőt, az ellenkezője igaz.                                                                                                     Olyan lehetőségeik vannak, melyek jóval meghaladják a fiatalabb férfiakét és nőkét. Isten arra hív el, hogy gyümölcsözőek legyünk és sokasodjunk, amíg haza nem hív bennünket.

mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Doreen Virtue: Angyali üzenetek.

Előszó az angyalbirodalomból.

 

Angyalok vagytok bizony ti is, földi angyalok, kiket Isten a célból küldött ide a földre, hogy szerető és nagylelkű tetteket vigyetek végbe. Szeretetre méltó és szeretetteljes vagy, és mi, égi angyalok, azért vagyunk itt, hogy őrizzünk és vezessünk téged. Segítünk megtisztítani az életedet és az eszközeidet, hogy ráhangoljunk a földi muzsika örök szimfóniájára, melynek te is része vagy. Ez a könyv a neked szóló üzeneteket hordozza. A tiédet, aki belső frekvenciáidat kívánod megemelni, hogy egyre több és több fény léphessen az életteredbe.  Tudjuk, hogy időnként szükségtelenül szenvedsz, azt hívén, hogy egyedül vagy, barátok nélkül. Biztosíthatunk, hogy ez nem így van. Minket mindig megtalálsz, ha vezetésre és vigaszra van szükséged, s akkor majd a szeretet fénye vetül minden nehézségedre, mellyel éppen birkózol. Engedd, hogy osztozzunk a fájdalmadban, és fényünkkel eloszlassuk azt. Mindannyian mások vagytok, és mégis, oly sok dologban teljesen egyformák. E könyv lapjain Dr Doreen Virtue kezét és elméjét vezetjük, hogy megosszunk veletek néhány, mindannyiótok számára ismerős, földi problémával kapcsolatos gondolatot. Szeretnénk, ha azt is tudnátok, hogy szükség szerint egyéni konzultációra is elérhetők vagyunk. Amikor tehát egyedül vagy, és szomorkodsz, nézz föl magad fölé. Mindig van veled egy angyal a szobában-egy angyal, aki, ha az egész mennyországot nem is tudja a tudatod fényébe emelni, de legalább összehangolja a szívedet és az elmédet, hogy megnyugodj. Tedd félre a szomorúságodat, s lapozd át ezt a könyvet, valahányszor magányosnak, lehangoltnak érzed magad, vagy ha ihletre van szükséged. Olvasás közben legyen bizalmad a belülről meghallottakban, mert saját angyalaid együtt énekelnek majd e könyv szavaival. Saját belső kórusod szépsége okot ad az örvendezésre, ha meg tudod őrizni magadban, belső csendedben, míg e könyv szavait olvasod. Számunkra az a legnagyobb öröm, ha meggyújthatjuk az Isteni szeretet lángját a szívedben, s ez által még nagyobb örömre szomjúhozol. Ez a belső indíttatás a szeretetre, tudjuk, eltérít majd a földi aggodalmaktól, s rávezet a mennybe vivő aranyfény kitaposott ösvényére. Ez a benned lévő ösvény már most várja, hogy feltámadjon benned a vágy, s mi itt vagyunk, mindig türelmesen, örömmel segédkezve, ha lépéseid elbizonytalanodnak. Csak egy gondolat, csak egy segélykiáltás, s mi már is veled vagyunk. Veled vagyunk mindig, kedvesem. Arra kérünk, hogy boríts be bennünket szívbéli szárnyaiddal, és nyugodtan zokogd ki magad a vállunkon, míg el nem apadnak könnyeid. Nálunk otthonra találsz. Soha nem is mentél el közülünk Igazán gyönyörűség rád nézni. Felszárítjuk a bánat könnyeit, és emlékeztetünk rá, hogy semmi más tennivalód nincs, mint örvendezni, mert Isten mindörökre testvérekké tett bennünket a szolgálatában.

Beküldte: Kresnyavi Katalin

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Angyalok a Bibliában

 

 

Az angyalok jelleme és tulajdonságai:

Emberekhez hasonló megjelenésűek „Némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg” Zsidó 13,2

Szentek–de nem annyira szentek, mint Isten „Hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta szemében” Jób 15,15

Bölcsek, de nem mindentudók „Azt a napot, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya” Máté 24,36

Némely angyalok eredeti ártatlanságukat megtartották „Kérve kérlek, Istenre, Jézus Krisztusra és a választott angyalokra…” 1.Tim.5,21

Mások elvesztették, s elkárhoztak „És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek” Jelenések 12,9.

Tehát az angyalokat imádni nem szabad! „Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit. AZ ISTENT IMÁDD!” Jelenések 22,9

Az angyalok Isten szolgái, dicsőítik Istent „Dicsérjétek az Urat az égből, dicsérjétek őt angyalai mind” Zsoltárok 148,1

Isten előtt állnak „Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék körül állnak” Jelenések 7,11

Jelen voltak a világ teremtésénél /Jób 38,7/ - jelen voltak a törvény kiadásánál/ 5 Mózes 33,2/

Szolgálják Jézust „Megjelenék az Úr Jézus az égből az Ő hatalmának angyalaival” 2.Thesz.1,7

Szolgálnak az üdvösség örökösei érdekében „Az Úr angyala tábort jár az őt félők közül és kiszabadítja őket” Zsolt.34,8

Védik a veszélyektől 1.Kor.11,10

Haláltusáikban vigasztalják Lukács 22,43

Kézen hordoznak téged Zsoltár 91,12

Örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös megtérésén Lukács 15,10

Nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot. Zsidó 2,5

Nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát. Zsidó 2,16

Nem angyalok, hanem győztes Krisztus tanítványok fognak Krisztussal uralkodni. Jelenések3,21

Az angyalok Isten teremtményei. „Kezdetben teremté Isten az eget /angyalok világát/ 1.Móz.1.1. Minden Ő általa lett /Jézus által/, tehát a láthatatlan angyalok világa is. Ján.1,3

Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának Jób 38,7

Az angyalok Istennek fiai Jób 1,6; kiket Isten követekül küldött a földre akaratának hírül vivésére és végrehajtására.

Az angyaloknak nevük és rendfokozatuk is van, és számuk megszámlálhatatlan.

AZ URAT, A TE ISTENEDET IMÁDD, TELJES SZÍVEDBŐL, TELJES LELKEDBŐL ÉS TELJES ELMÉDBŐL!

mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Isten cselekvő kegyelme

 

Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az Isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét, kinek-kinek ajándékát, amint akarja.” (1.Kor 12,8-11)

Lássuk, most a felsorolt különleges ajándékokat! Vegyük sorra valamennyit, ahogy a bibliai szövegben követik egymást.

A bölcsesség igéje

Ilyen ajándék birtokosa lehet az a keresztény, aki megtanulta, hogy állhatatosan félje az Urat (vö.Péld 3,5-6), és ne a saját értelmére hagyatkozzék, ezért mind tanácsait, mind viselkedését tekintve valóban bölcs ember. Ő az, aki különleges alkalmakkor különleges ajándék birtoklásáról tesz bizonyságot: ilyenkor isten bölcsessége a maga tömörségében és élességében jelenik meg, és így az ilyen ember által tett „kijelentés” nyilvánvalóan az isteni bölcsességet tükrözi. Ekkor a „bölcsesség igéje” eligazít a bonyolult helyzetekben, távlatot ad, ha kell, vagy biztos rendszerbe foglalja az eseményeket.

Ilyen karizmát (ajándékot) kapott Salamon, mikor szembekerült két asszonnyal, akik ketten egy gyermekre tartottak igényt. Elhangzott szavai Isten bölcsességét hordozták.

Jézus szolgálatában szüntelenül ráismerhetünk a bölcsesség kegyelmi ajándékára. Láthatjuk, hogyan viselkedett, amikor ellenségei megpróbálták rávenni, hogy hamisan szóljon, vagy ellentmondásba kerüljön önmagával, vagy hogy az ellenkezőjét mondja annak, amit Isten törvénye világosan kijelent. Remek „húzásként” nem egyszer visszakérdezett, s ez gyakran elvezetett „a bölcsesség igéjéhez”, vagy már önmagában tartalmazta azt (vö. Lk 2,40-52;13,17; 14,6; 20,19-26)

Miután hangsúlyoztuk, hogy ez az ajándék különleges alkalmakra szól, azt is ki kell emelnünk, hogy a bölcsesség igéjének rendszeres kimondója lehet bármelyik keresztény ember, aki állhatatosan növekedik Krisztusban, hiszen Krisztus az Isten bölcsessége (Kol 2,3), és Isten Őt tette bölcsességgé nekünk (1Kor 1,30). Az adatik igealak jelzi, hogy ez az ajándék nem szükségszerűen olyan képesség, amelyet egy bizonyos keresztény kap tartós tulajdonként. Jelentheti ezt is, de még inkább azt, hogy figyelmünket Istenre összpontosítjuk, aki egy különleges helyzetben felmerült szükségletet úgy elégíti ki, hogy a közösség egy tagjának megadja ezt az ajándékot. A Szentírás itt is, mint másutt, arra tanít, hogy ezek a karizmák Isten ajándékai Krisztus teste számára, hogy megerősítse abban Jézus uralmát.

 

Emlékeznünk kell arra is, hogy Isten a kegyelmi ajándékokkal nem a lelki érettséget jutalmazza, vagy jelzi. Ezért az Úr a legfiatalabb keresztényt is bármikor felhasználhatja bármelyik esetben, akár bölcsesség igéjének szólására is. A bölcs Isten arról gondoskodik, hogy a gyülekezet minden tagjának élő reménysége lehessen, hogy Isten őt is fel tudja használni egyháza építésében. Ez, amennyire lehet, visszaszorítja azt a „guru mentalitást” is, amely miatt számos keresztény csak egyes emberek közvetítésével fogad el sok mindent Istentől.

Isten, féltőn figyel arra, hogy egyházában Szentlelke korlátlanul uralkodhasson (vö.Jak 4,5). És a Lélek is érzékenyen ügyel Jézus uralmára, aki „mindenek felett való fő az egyházban, amely az Ő teste” (Ef 1,22-23).

Beküldte:DO

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Gondolatvilág fegyelme

 

Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.”

 

A fegyelmezett keresztyén nagyon ügyel, kitől kér tanácsot. Nem jó az Isten írott igéjének ellentmondó tanács. Boldog az az ember, aki nem követ ilyen tanácsot.

Isten ereje nem a bölcsek /a filozófus? a tudós? a kritikus? A pszichiáter? / bölcsességében mutatkozik meg, sem az okos / a politikus? A sikeres üzletember? Az adótanácsadó? / okosságában, hanem Krisztusban, mégpedig a megfeszített Krisztusban. Mi lehet a világ szemében ennél nagyobb lehetetlenség vagy őrültség? Ki fordulna bölcsességért egy kereszten függő emberhez? Hiszen láthatjuk, mire ment vele!

Mégis a kereszt szabadította meg az embert. Krisztust, azért feszítették keresztre, hogy többé ne magunknak éljünk, hanem Istennek. Vajon ha itt meg tudnánk hajolni, nem oldódna meg szélsebesen a legtöbb problémánk?

Én megtettem. Ezért tudom, hogy igaz, Azt is tudom, hogy egyesek rögtön felhozzák majd, hogy túlságosan leegyszerűsítem a kérdést. Nekik csak annyit mondanék, hogy ez az írás azokhoz szól, akik már felismerték Mesterüket, és az Ő szavát fogadták el viszonyítási alapnak.

Sok betegség – fizikai, szellemi és lelki – bizonyára engedetlenségből fakad. Amikor a léleknek a jó és a rossz között kell választania, és tudatosan elmossa a különbséget, mentségeket keresve zavarodottságára és kiábrándultságára, fertőzésnek teszi ki magát. A beteg néha jól tudja, mi a baja, éppen ezért nem fordul az Úrhoz, mert attól fél, hogy ezt a feleletet kapja: valld meg a bűnödet! Fordulj vissza! Hagyj fel önmagad dédelgetésével! Ne sajnáld magad! Bocsáss meg a másiknak! Add meg amivel tartozol! Kérj bocsánatot! Mondj igazat! Tagadd meg magad! Legyél tekintettel a másikra! Tedd le az életed!

A beteg valószínű olyan lelkigondozót választ, aki „ítélkezés nélkül” hallgatja;; meg a történetét, talán még kisebbíti is, sőt, nem kívánatosnak nevezi és elveti a felszínre törő bűntudatot. A lélek feltáruló titkait, alighanem jólesőbben értelmezi majd, mint amit a beteg a Biblia lapjain talált volna, mert az Ige „…élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az izületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.” /Zsidó 4, 12-13/

Az élő Ige segítsége nélkül melyik emberi lelkigondozó képes behatolni arra a helyre, ahol az élet és a lélek megoszlik, még ha a legmagasabb képesítéssel rendelkezik is?

Ha olyan emberhez fordulunk segítségért, aki gyönyörködik az Úr törvényében, aki az Úr törvényén gondolkodik éjjel – nappal, kijuthatunk a tanácstalanságból és a sötétségből. Csodálatos világosságot adhat, ha esetünket elmondjuk valaki másnak, ha igyekszünk minden tényezőt megragadni és megfogalmazni, kitenni egy gondolkodó ember ítéletének; ha együtt józanul megvizsgáljuk őket, majd imádkozunk mindegyikért. Isten nem a zűrzavar Istene.

Ígérete így hangzik:

Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged.

/Zsoltár 32.8-11/

Fegyelmezett gondolkodás után vágyakozunk? A két fajta gondolkodás bibliai leírásából könnyen megállapíthatjuk, hogy a miénk milyen.

Testies gondolkodás jellemzői: nehézkes – Lk.21,34; elvetendő – Rm 1,28; testies – Rm 8,7; Istennel szemben ellenséges, szembeszegül Isten céljaival, nem tudja, és nem is akarja követni törvényeit – Rm 8,7; képzeletvilága nem Isten szerint való,olyasmibe üti az orrát, amiről sejtelme sincs – Kolossé 2,19;

A Krisztusnak engedelmes gondolkodás jellemzői: éber – Lk 21,36; a Lélek dolgaira törekvő -  Rm 8,6; igazságos – Ef,4,24; fegyelmezett – 2.Tim.1,7; szerény – Jakab 3,13

Jakab azt mondja arról a bölcsességről, amely nem felülről jön, hogy „földi, testi és ördögi”. Féltékenységet és önző becsvágyat dédelget, ebből pedig zűrzavar és mindenféle gonoszság származik. Ezzel a felülről való bölcsesség „először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató”./Jakab 3,15-17/

A Krisztusi gondolkodás semmibe veszi, ami a világnak kedves, és mindennél fontosabbnak tartja, amit a világ semmire sem becsül.

Majdnem fél évszázada vagyok keresztyén, de még hosszú út áll előttem. Ha bármilyen döntés vár rám és megvizsgálom szívemet és gondolataimat, szinte mindig megtalálom a meg nem újult gondolkodás jellemzőit, a megújult gondolkozásnak pedig csak halvány jeleit. Ha szeretni akarom az Urat, az én Istenemet teljes elmémből, nem marad hely a testies gondolkodás, a büszkeség, az aggodalmaskodás, az önszeretet számára. Ha az ember gondolkodását az Úr szeretete tölti be, hogyan maradhat akkor hely ilyen dolgoknak?

Amikor ezt felismerem, nem tehetek mást, mint hogy imádkozom:

„Uram, bocsáss meg! Újra neked ajánlom élő áldozatnak a testemet, és kérlek, fogadd el ezt tőlem imádatom jeleként! Folytasd szent átformáló munkádat gondolataimban, hogy mind jobban tudjalak dicsőíteni.”

Elisabeth Elliot: Fegyelem a hívő élet ábécéje c. könyvéből

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A Biblia a legfőbb helyen

Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok"

(Zsolt 119,165).

 

Ha igazán szeretjük ezt a drága könyvet, a Bibliát, nagy békességünk lesz az élő Istentől, és igazi menedéket találunk. Éljünk szüntelenül közösségben az Igével, és akkor olyan békesség lesz a szívünkben, amelyet semmi más nem adhat meg. A Szent Szellem az Ige által vigasztal és elhinti jótékony hatását, és lecsendesíti szívünk viharait.

Akiben gazdagon lakozik Isten Igéje, az nem fog megbotlani semmiben. Naponta felveszi, és örömmel tudja viselni keresztjét, felkészül a próbákra, és nem keseredik meg, akármilyen nagyok és nehezek is azok. A gazdagság sem téríti le útjáról, mint olyan sokakat, de a szerencsétlenség sem töri meg úgy, mint annyi más embert, mert felül tud emelkedni külső életének változó körülményein. Mikor az Úr a hitnek valamely nagy titka elé állítja, amelytől mások így kiáltanak fel: „Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?" (Jn 6,60), a hívő alázatosan elfogadja azt, mert (értelmi) kételyeit legyőzi az Úr törvénye iránt érzett mélységes tisztelet. Neki ugyanis Isten törvénye a legfőbb tekintély, amely előtt örömmel meghajol. Urunk, munkáld bennünk a mai napon is ezt a szeretetet, békességet és nyugalmat.

Beküldő:Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Bizonyságtétel

Kedves Testvérem!

 

Március elején elvonultam egy csendes hétre Biatorbágyra, hogy közelebb kerüljek az Úrhoz.

Megterheltnek, gyengének és megfáradtnak éreztem magam. Rengeteg kéréssel a szívemben mentem, és azzal a reménységgel, hogy fog az Úr cselekedni velem és bennem.

Kérdéseim egyike közé tartozott, hogy miért veszíti el a (keresztyén) szülő a tekintélyét gyermekeivel szemben? Sokszor úgy éreztem, hogy falrahányt borsó mindaz, amit mondok.. Lepereg!

A csendes hét ideje alatt az Eszter könyvét tanulmányoztuk, és bizony kaptam választ erre a kérdésemre is. Fájdalmas volt! Kérdésemre kérdéssel válaszol Isten.„Tekintély vagyok –e én előtted?! Tisztelsz te engem?!” Ledöbbentem! A nap további órái úgy teltek el, hogy folyamatosan mutatta meg Istenem azokat a helyzeteket, amelyeken nem tiszteltem Őt. Rámutatott arra, hogy nem bíztam benne teljesen és ”érdek Istennek” használtam. Jegyzetelnem kellett mindazt, amiből meg kellett térnem.

Hálát adok, hogy felismertette velem mi az, amiben változtatnom kell. Van reménységem, hogy a változtatáshoz kegyelmet ad. Ígéretem, hogy minden dolgomat elé vigyem azzal a bizalommal, hogy van lehetőségem az újra kezdéshez. Megírom őszintén, emberileg túl nagy feladatnak látom a sok mulasztásaim helyreállítását, de „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle” /1.János 5.14-15/

Amikor életemben, Ő valóságban tekintély számomra, akkor visszanyerem mindazt a tekintélyt gyerekeimmel szemben, amit eltékozoltam.

Beküldő: Tabics Éva

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image