Ősagárdi hit 2008. Január

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2008. Január

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Januári szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

Legyen a szívetek teljesen az Úré, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait.

(1.Királyok 8,61.)

 

 

                     2008. Január. II. évfolyam  1 szám

 

 

„Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki! Ugyanakkor álljatok ellene a Sátánnak és el fog szaladni tőletek Jöjjetek közel Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzátok! Ti, bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből! Tisztítsátok meg szíveteket, és ne próbáljátok többé Istent is meg a világot is követni. Ahogyan Istenhez közeledtek, szomorkodjatok, bánjátok meg a bűneiteket, és sírjatok! Nevetés helyett sírjatok, öröm helyett szomorkodjatok! Alázzátok meg magatokat Isten előtt, és Ő majd felemel benneteket!”   (Jakab 4,7-10.)

Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

 

Köszöntő Gyerekeknek
Imatémáink A kivételes és szokatlan ajándék
Születésnapi köszöntő Evangelizálás és tanítványság
Útmutatás A gazdag ifjú
Örüljetek az Úrban mindenkor Ősagárdi faluegyetem
Imádkozni a hatalomban lévőkért A hit látja a szivárványt
E havi férfikörről  
E havi asszonykörről Felhívás

Jézus mondja:”Én élek , és ti is élni fogtok”/Jn.14,19/


 

 

 

 


Köszöntő

 

Kedves Olvasók, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

 

2008 a BETELJESÜLÉS éve! Isten megígérte, hogy újat kezd velünk, és ezt véghez is viszi. Teljes reá hagyatkozó, Szentlelke vezetése alatt álló életet kínál nekünk!

Vajon elfogadjuk-e? Akarjuk-e, hogy az Ő útján az örök életben járjunk? Krisztust követni, azt jelenti, hogy az örök életben járunk, mert az ÉLŐ ISTEN életéből táplálkozik a mi életünk! Nem lehet boldog és teljes az az emberi élet, amelyik csupán a biológiai létezés szintjén létezik. Enni, inni, dolgozni, futni, intézkedni, házasodni, gyermeket nevelni úgy is lehet, hogy közben sír belül a lelkünk, hogy nincs békességünk, hogy szellemileg halottak vagyunk. Olyan ez, mint a viaszbábúk élete. Élő emberekről formázták őket, megtévesztésig hasonlítanak az eredetire, csak éppen ÉLŐ LÉLEK, AZ ÉLET LEHELLETE nincs benne! Ilyen az az ember is, aki ISTEN nélkül próbálja berendezni az életét. Vigyázat! Isten nélkül nem csupán az istentagadók élnek! Hanem mindazok, akik megtagadják az evangélium erejét, akik emberi parancsolatok, hagyományok mentén rendezik be az életüket, és nem engedelmeskednek az ÉLET KIRÁLYÁNAK! Isten az örök élet forrásához terel bennünket ebben az esztendőben, hogy újra megkínáljon az élet vízével. Saját magával, az Ő isteni életével akar megelégíteni. Ő MAGA AZ ÉLET. Nem csupán szép ígéretként, ott a túlparton, hanem itt és most! Nekünk szól a hívás. Családjainknak, gyülekezetünknek. Együtt van elhívásunk! Nem maradhat ki senki, nem maradhat le senki. Az erősebb hordozza a gyengébbet! Indulnunk kell és az ÚT maga Krisztus lesz, aki minden oldalról védelmez! BOLDOG, TELJES, ÁLTALA ÁLDOTT ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK. Testvéri szeretettel : Szőkéné Bakay Beatrix lelkésznő

 

„Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.” / 1.Tim.5.8/

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémáink

Egyéni

Közösségi

1.hét: Január 20 - 27. Hiteles krisztust követő életért Országunk bölcs vezetéséért, vezetőiért
2.hét: Január 28 - Február 13. Bátorságért az evangélium hirdetéséhez Konfirmandusainkért
3.hét: Február 4 - 10. Biblikus élet kialakításáért a családban Az úton levőkért (utasokért, sofőrökért

4.hét: Február 11-17. A Tény-re Krisztus Keresztjére tekinteni a próbák idején

Özvegyekért

„ Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” /1.Tim.2.1-2/

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


 

Ezúton köszöntünk mindenkit, aki Január hónapban ünnepli születésnapját.

 

Jézus legyen jelszavunk,

Midőn egy új évbe lépünk;

Jézus neve jó pajzsunk,

Mellyel harcol s győz is népünk.

Kössünk vele szent frigyet,

Boldogságra Ő vezet.

 

Jézus neve s igéje

Világoljon minden házban!

Ifjú, öreg őt félje,

S járjon az Ő nyomdokában!

Mindnyájunknak otthona

Legyen Isten temploma

 

Jézus éltünk ereje,

Jertek hittel ő hozzája,

Legyünk egyek ővele,

Aki nyáját védi, áldja!

Segítség csak tőle jő.

Nincs, nincs más Üdvözítő,

 

Jézus, tieid vagyunk;

Ez évben is téged kérünk:

Te légy hajnalcsillagunk,

Te légy a mi bölcs vezérünk!

Akkor áldott lesz utunk,

Szép célunkhoz eljutunk

/Ev.énekeskönyv 182/

 

Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem

Ő megsegített, ezért vidám a szívem,

És énekelve adok neki hálát. 28.Zsoltár 7

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Útmutatás

 

 

„  Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiú elköltözött otthonról és eltékozolta vagyonát…. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta….Az apa viszont ezt mondta szolgáinak :Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá,  húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára.! Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le! Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott”

 

Isten ebben a történetben elénk tárja a szülői hivatás beteljesedését. Pontosabban azt a példát mutatja meg nekünk, ahogyan Ő viselkedik velünk és mi Ővele.

Igen, mert Ő az édesapa, mi pedig a tékozló gyermekek vagyunk. Mi is odamentünk Őhozzá és kikértük jussunkat tőle. Ezzel jeleztük neki, hogy bár az örökség kellene, de ő maga nem kell nekünk, mert mi Őnélküle jól tudunk boldogulni. Hisz már nagyok vagyunk, felnőttünk mit fog Isten irányítani bennünket, nem kell nekünk a Szentírás szava sem, megtanultuk már hittanos korunkban, a régi lelkészek belénk neveltek mindent. Elég, ha ad egészséget, munkát, pénzt, családot, békét. Isten bölcs édesapa, szabad akaratot ajándékozott nekünk. Nem erőlteti magát ránk. Ha mi úgy döntünk, hogy Ő nem kell nekünk, nem erőlteti ránk magát. Elenged a magunk feje után. Elenged, DE nem veszi le rólunk a szemét, hanem vár. Vár, ahogy a történetbeli édesapa is várta az ő fiát. Nem adta fel, valószínű mindennap várta, hisz azt olvassuk, amikor meglátta elébe szaladt. Isten is így szaladt elénk a Golgota keresztjével. Vár mindenkit, hogy a széles útról hazaérjen. Magához ölel, megszán, megcsókol. Feltétel nélkül szeret, befogad. Visszahelyez a minket megillető helyre. Nem vonja meg tőlünk szeretetét Isten igéje örök, nem változik. Éppen ezért felteszem a kérdést minden édesapának, édesanyának: Fájt már a szíved, amikor kiadtad jussát a gyermekednek, mert kérte?

Biztosan eszedbe jutott az a szituáció, amikor te által ott édesapád előtt és kikérted a rád eső részt. Emlékszel a tekintetére, a fájdalomra, amit nem értettél akkor? Ahogy nem értetted te sem, én sem értettem tizenévesen azt, amit most már tudok, és te is tudod kedves olvasó. Mindannyian álltunk már a földi és a mennyei Atya előtt a jussunkat követelve. Miután megkaptuk, úgy gondoltuk, hogy mienk a világ és e öröm birtokában elindultunk a disznóvályú, a moslékos vályú felé. Ott van a szádban még a moslék íze, az áporodott ruhád szaga? A kosz, a bűz, ami áradt belőled, a rosszul befektetett jussod bűze? Emlékszel még a bűn szagára, állapotára? Ilyen állapotban indultunk mindannyian vissza a földi szülői házba, és a Mennyei Atya elé is. A Mennyei Atya ilyen állapotban fogadott minket és várt és várt mindennap. Nem zavarta Őt a bűzös ruhánk. Így ölelt először magához, biztosítva minket, hogy minden rendben. Jöhettünk Hozzá, nem vetett semmit sem a szemünkre, nem szabott feltételeket. Jézus Krisztus vérében megfürödhettünk, és új ruhát kaptunk.

Tudom, hogy nekünk a mai szülőknek milyen nehéz elengedni gyermekeinket, mert az előzmények ismeretében mi már tudjuk, mit jelent a moslék. Ezért is szeretnénk megóvni gyermekeinket.

Úgy gondolom, hogy az a szülő, aki ismeri a Mennyei Atyát, az tudja, hogy semmi sem történik az Ő tudta nélkül. Ezért bármilyen nehéz is, meg kell tanulnunk példamutatóan élnünk. Vagyis megtenni azt, amit Isten tett velünk is. Elengedni – várni – ölelni. Ebben akkor lesz teljességünk, ha Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, megőrzi szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban../ Filippi 4.7/

„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?”/Máté 7.11./

Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy követi-e ezt a szülői magatartást, vagy a saját elképzelése szerint neveli gyermekeit. Csak akkor van bátorságunk követni, ha ismerjük a gondviselő Istent személyesen. Ha tudjuk, hogy

„ Nagyobb az aki bennünk van, mint aki a világban van.”

„ A megrepedt nádszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki”/ Ézsaiás 42.3/

          Kövessük hittel és bátran a történetbeli édesapa példáját.

Beküldő:mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Örüljetek az Úrban mindenkor

 

 

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.” Filippi 4,4-9.

Nehéz, szomorú helyzetben is Isten Igéje kell, hogy vezessen, ha Benne hiszel! Ha nem Istenre nézünk bizalommal, hittel, hálaadással, hanem emberi, testi gondolatokba süppedünk (félelem, aggályoskodás, kétségbeesés, harag, vádlás, stb) könnyen letérhetünk Isten útjáról, és tudjuk, hogyha nem az Ő kezére hagyatkozunk, megszomorodhatunk, elcsüggedhetünk, közönyössé válhatunk, úgy érezzük, mintha „minden összeesküdött volna ellenünk”, mintha „kiszáradtunk” volna. Nem értjük, miért estünk ki az Úr kegyelméből!?

Pedig – és ezt saját tapasztalatból írom, nem kis veszteség után – azt mondja az Ige: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem hálaadással imádságban tárjátok kéréseiteket Isten elé” Fil.4,6. És „akik Istent szeretik, azoknak minden a javára van” (Róma 8,28)

Emberileg ez nehéz. Főképp, mert egy olyan világban élünk, melynek a fejedelme a Gonosz, és nehéz elfogadnunk, hogy nem a mi elgondolásunk, elképzelésünk a feltétlen jó és igaz út. De Isten nem kér tőlünk olyat, amihez ne adna erőt. Tudja, hogy „A keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik

nem hisznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje”  (1.Kor.1,18)Lássuk meg az Ő formáló kegyelmét életünk nehéz

helyzeteiben is! Két út áll előttünk, hívők előtt: - hagyni, hogy a körülmények elvonják figyelmünket Róla, megszomorodni,

emberi, testi módon megélni azt, és esetleg „kiszáradni”, hiszen értelmünk nem fogja fel sokszor Isten útjait  (Ézs.55,9.) – vagy ekkor is  szeretettel, bizalommal felé fordulni, kutatni az Igét és átadni magunkat a Szentléleknek, hadd öntözze meg élő vízzel a szívünket!  (Zsolt.66,9.,Jer.7,8. )

Így a szívünk, melybe az Úr új magot helyez, nem kiveti azt, mint a kiszáradt talaj, hanem dús termőföldként befogadja és ott azonnal növekedésnek indulhat! Ha mi valóban Krisztusra, az Igére alapozzuk az életünket, és az alapján gondolkozunk és élünk, Istent dicsérve, nem zúgolódva, panaszkodva, akkor „Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban”Fil.4,7.

Beküldő: D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imádkozni a hatalomban lévőkért

 

Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. / 1.Tim.2.1-2 /

 

Figyeljük meg Pál azt mondja, hogy „mindenek előtt„. Azaz mielőtt imádkozunk magunkért és a családunkért imádkoznunk kell minden emberért és mindazokért, akik hatalomban vannak. Ha az Igének megfelelően imádkozunk és az első helyre tartozó dolgokat, tesszük az első helyre, az mindig eredményt hoz. 

Ahogy imádkozunk a hatalomban lévőkért, a Biblia azt mondja, változást hozunk létre a világ nemzeteiben: „hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk,…” Igen, vannak népek és városok fölött uralkodó szellemek, amik befolyásolják a hatalomban lévő embereket. Bár nem tudjuk egyszer és mindenkorra „ledönteni” ezeket a démoni erősségeket, ahogy imádkozunk a népek vezetőiért, meghiúsíthatjuk és működésképtelenné tehetjük az ördög stratégiáját itt a földön, és ezáltal Isten szándéka győzedelmeskedhet.

De a hatalomban lévőkért való imádkozás nem azt jelenti, hogy kedvenc pártunk politikusaiért imádkozunk, hogy ők kerüljenek hivatalba. Egyedül politikai párt alapján nem tudjuk megítélni, hogy a legmegfelelőbb egy vezető szerep betöltésére népünk életében. Tehát a kormányunkért mondott imánkban nem személyekkel kell foglalkozni, csak azért kell imádkoznunk, hogy a megfelelő jelölt kerüljön a megfelelő hivatalba. Mindegyikünknek lehet saját véleménye arról, ki a megfelelő jelölt egy hivatalra, de biztosan csak Isten tudja. Nekünk csak azért kell imádkozni, hogy Isten a saját elképzelése szerint léphessen

Isten azt akarja, hogy imádkozzunk a hatalomban lévőkért, így béke lesz a nemzetünkben. Akkor zavartalanul hirdethetjük az evangéliumot. Amíg az ördög felfordulásban tartja a nemzeteket, nem élhetünk csendes, nyugodt életet és nem hirdethetjük akadálytalanul az evangéliumot a föld legszélső határáig.

„ Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíthessék, amiként tiköztetek is. É hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!” /2.Thesz.3.1-2/

Tehát a legfontosabb ok, amiért Isten azt akarja, hogy imádkozzunk a nemzetek vezetőiért az, hogy így hirdeti lehet az evangéliumot, és az emberek kiszabadulhatnak a sötétség királyságából. Isten terve és célja a Gyülekezet számára az, hogy minden népnek hirdesse az evangéliumot: „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég.”/Máté 24,14/ Ez az igei útja annak, hogy az ördög munkáját hatástalanná tegyük a földön. A Biblia azt mondja, akkor jön el a vég, amikor az evangéliumot minden nemzetnek  hirdetik. Az ördög nem akarja, hogy eljöjjön a vég, mert tudja, hogy amikor eljön, neki befellegzett! Ezért megpróbál annyi akadályt felállítani, amennyit csak tud, hogy meggátolja az evangélium hirdetését az egész világon./Márk 16,15/Háború és zűrzavar idején még nehezebb  terjeszteni az evangéliumot. Ezért használ az ördög hitetleneket, akiknek az elméjét megvakította /1.Kor.4.4/ hogy zavargást keltsenek.

Mindemellett a keresztyéneken múlik, hogy az ördögnek sikerül-e megvalósítania az ellenük irányuló terveit. Ahogy engedelmeskedünk a Biblia útmutatásának, és imádkozunk a hatalomban lévőkért, és a világ népeiért, segítünk meghiúsítani a sátán terveit és elősegítjük Isten céljainak beteljesedését a földön. A keresztyéneknek hatalmuk van imádkozni Jézus nevében. Amikor imádkozunk, e világ istene helyett Istennek adunk lehetőséget, hogy mozduljon és irányítsa a helyzetet.

Mielőtt imádkozol a családodért, először imádkozz a hatalomban lévőkért, hogy így”csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.”/1.Tim.2.2/

 

/részlet Hagin:Győzedelmes Gyülekezet c.könyvéből/

Beküldő:mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A férfikörről

 

Rick Waren: Céltudatos Élet c. könyv 7. napjához érkeztünk. A Minden Érte van cím alatt eshettünk egyik ámulatból a másikba a szerző tanítása által.

Az alapige: Róma 11,36: „Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké.”

Minden Érte van!

Isten mindent, a világegyetemet, beleértve bennünket is, azért teremtett, hogy nyilvánvaló legyen az Ő dicsősége. Mindent a saját dicsőségére teremtett.

Mit nevezünk Isten dicsőségének? Kérdezi a szerző. Ami Isten lényege, természetének eszenciája, jelentőségének súlya, pompájának ragyogása, erejének nyilvánvalósága és jelenlétének légköre. Isten dicsősége nem más, mint jóságának és a többi, benne rejlő örök tulajdonságának kifejeződése.

Hol található és látható meg ez a dicsőség? Nézzünk csak körül. Ne csak nézzünk, hanem „lássunk”is! Isten teremtett világában. Valamilyen formában minden az Ő dicsőségét tükrözi. A mikró és makró világban. Az Univerzumban, Tejútban, naplementében van, az évszakokban. A teremtett világ felfedi a Teremtő dicsőségét. „Az egek hirdetik Isten dicsőségét!”(19.Zsolt.2) A történelem során is, különböző körülmények között jelentette ki dicsőségét az embernek. Először az Édenkertben, majd Mózesnek, aztán a Szent Sátorban, majd templomban, befejezésül Jézus által. Isten dicsősége megjelent, mint emésztő tűz, felhő, mennydörgés, füst és vakító fény formájában.

A mennyben is Isten dicsősége biztosítja a fényt: „Napra nincs szüksége a városnak, sem holdra, mert az Isten dicsősége világítja meg.”(Jel.21,23)

Isten dicsősége azonban legfőképpen Jézus Krisztusban mutatkozik meg. Ő a világ világossága. Ő Isten dicsőségének kisugárzása (Zsidó 1,3), Ő világítja meg Isten természetét! Az Ige testté lett, közöttünk lakozott és láttuk az Ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1,14).

Isten eredendő dicsősége azt jelenti, hogy azért birtokolhatja a dicsőséget, mert Ő Isten és ez természetéhez tartozik. Ilyen hatalmas és dicsőséges Istenünk van! Ezért akkora tiszteletadással tartozunk Neki, amilyen csak kiteli tőlünk!

Ezek után mégis olyan döbbenetes, írja a szerző, hogy az egész világegyetemben mindössze két teremtmény mulasztja el dicsőíteni Istent: a bukott angyalok és mi emberek!

Minden bűn gyökere ez a mulasztás, vagyis az, hogy nem Őneki adjuk a dicsőséget, és valami mást jobban szeretünk Istennél. Jut eszembe: Ő féltőn, féltékenyen szerető Isten! Ha nem vagyunk hajlandók Őt dicsőíteni, az nem más, mint büszke lázadás! Ez a bűn vezetett a Sátán bukásához és vezet a mi bukásunkhoz is.

A legrosszabb bűn és a legnagyobb hiba, amit elkövetünk, hogy nem dicsőítjük szóval és cselekedettel Őt annyira, amennyire megérdemelné. „Viszont ha az Ő dicsőségére élünk, az a legnagyobb eredmény, amelyet elérhetünk az életben!” Isten az ilyen emberről mondja, hogy ő az „akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.”(Ézs. 43,7) Úgy égetnek és perzselnek ezek a meghatározások! Az énekíróval rogyok össze: „Térdelek szégyenkezve.”

Hogyan dicsőíthetjük Istent? Nézzük meg erről hogyan tesz bizonyságot Jézus. „Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem.”(Jn 17,4) Ezzel Isten dicsőségét szolgálta.

Ha a teremtett világban valaki elvégzi a feladatát, az Isten dicsőségére van. Ezt teszi minden teremtett élőlény, a madarak, a szárazföldi és vízi állatok. A növények, a hegyek és halmok, a füvek, fák, virágok, minden a zsoltáros szerint.

Ezután a szerző öt fő feladatot sorol fel, melyekben dicsőíthetjük Istent, és idézi Szt Iraneaust: „Isten dicsősége egy élete teljében lévő emberi lény”.

1.       Istent dicsőítjük, ha imádjuk Őt! Ez az első számú feladatunk felé. Úgy tanít, hogy az „imádat több a dicséretnél, éneklésnél vagy imádkozásnál”. Inkább egyfajta életmód. Azt szeretné, ha a szeretet, hála és öröm indítana bennünket az Ő imádására, nem pedig a kötelesség. Ha dicsőségére szeretnénk élni, akkor voltaképpen bármit teszünk, az egy imádat lehet.

2.       Istent dicsőítjük, ha szeretjük a többi hívőt. Újjászületésünkkor Isten családjába kerültünk. Krisztus-követésünk nem csak annyiból áll, hogy hiszünk: tartozunk is valahová, egy közösséghez, családhoz, és azt, illetve tagjait igyekszünk szeretni. Én úgy látom, hogy mostani időnkben ezen a téren a gonosz hadba indult és minden áron az újjászületett emberek egysége ellen fordult. Módszere rafinált, mert az Ige kardját igyekszik eszközül venni. Ügyködik, mint világosság angyala. Ebben a fáradhatatlan szolgálatában napjainkban számtalan eszközt talál. Vizsgáljuk meg bátran, hogy bennünket személyesen hogyan befolyásolt és esetleg használ ma is, mert teret engedtünk neki. Különösebb erőt nem kell kifejtenie. A célja; mert ő szellemi hatalmasság és átmenetileg nagy sikerrel dolgozik, tehát a célja: meggyengíteni és ha lehet, minden áron lehetetlenné tenni azon egységet, amit Jézus Krisztus annyira fontosnak tartott. Ezen munkálkodott, ezért imádkozott és tusakodott, és végül ezért is áldozta oda magát egészen a Golgotáig. Az Ő szájából hangzott el: „Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”(Jn 13,34-35) Főpapi imádságában egyik központi kérdése a hívők egysége. Minden vágya az, hogy a megváltottak lehessenek olyan egységben, amilyenben Ő volt és van most is az Atyával.

Felhívlak ismét, nézd át, hol, mikor, milyen módon és mi által engedtél teret a gonosznak, vagy esetleg folyamatosan teszed ma is, hogy egységet romboló szellemiség öltözékét öltse rád. Nagy felelősséget is vállalt magára az a vérén megváltott ember, aki munkát vállalt szőlőjében. Az ő szájából származik és ismét el fog hangozni: „Nem ismerlek titeket.” Úgy tudom, hogy ez az ítélet azoknak szól, akik arra hivatkoznak: „De hát Uram, nem a Te nevedben szóltunk és cselekedtünk?” Énekeskönyvünk 454 sz. éneke ragyogó tanítást ad: Ó áldott egység! Boldog, szent sereg… Ez volt a küzdőtéren és ez odafenn is!

3.       Istent dicsőítjük, ha Krisztushoz válunk hasonlóvá! Újjászületésünk által Isten családjának tagjává válunk, és elindít minket az érettéválás útján. Gondolkodásunkban, érzelemvilágunkban és cselekedeteinkben Őhozzá válunk hasonlóvá, mert amikor elfogadtuk Őt, új élet és új természet részesei lehettünk, és ettől kezdve az új természetünk illetve jellemünk átformálásán dolgozik. Az engedelmesebb gyermekein ez egyre rövidebb időn belül látszik, de vagyunk néhánya, akiket egy életen keresztül kell, hogy alakítson.

4.       Istent dicsőítjük, ha ajándékainkkal szolgálhatunk másoknak. Mindnyájan Isten egyedi alkotásai vagyunk. Egyedi képességek és ajándékok, valamint tehetségek tulajdonosai. Nem önző célok megvalósítására kaptuk képességeinket, hanem mások hasznára, minthogy ők is a mi javunkra kell, hogy fordítsák képességeiket: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak,”(1.Pét 4,10-11)

5.       Istent dicsőítjük, ha beszélünk Róla az embereknek. Istennek nem állt szándékában titokban tartani szeretetét és tervét. Ezért miután megismerjük az igazságot, adjuk tovább másoknak is! Nagy megtiszteltetés másokat Krisztushoz vezetni. Segíteni felismerni életcéljukat és felkészülni az örökkévalóságra. „Minden értetek van, hogy a kegyelemben sokasodjék és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.” (2.Kor 4,15)

Mi legyen hát életcélunk? Ha szeretnénk hátralevő éveinket Isten dicsőségére élni, át kell alakítani fontossági sorrendünket, időbeosztásunkat, kapcsolatainkat és minden mást. Ez nem kis áldozat. Valószínű a járható és könnyebb út helyett a nehezebbet kell választanunk, de feltétlenül megéri, mert „aki szereti az életét, elveszíti azt, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt”(Jn 12,25)

Talán hajlamosak vagyunk elbizonytalanodni, nem tudván, lesz-e elég erőnk Őérte élni. Szükségtelen emiatt aggódnunk, hiszen Isten mindent meg fog adni, amire szükségünk lesz, ha úgy döntöttünk, ezentúl érte élünk. Igéje így biztat: „Az Ő Isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való, azáltal, hogy megismertük Őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket!”(2.Pét.1,3)

Beküldő: Tóth András

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


E havi asszonykörről

 

Tanulmányunk címe: Az Örökkévaló

Ézs.43,12-13:”Ti vagytok tanúim - így szól az Úr – hogy én Isten vagyok, ezután is csak én leszek.”

Célunk: egyre jobban megismerni Istent, megépíteni az ősi romokat (Ézs.61,4)

 

Sátán nem tehet semmit megváltásunk ellen, ha egyszer elfogadtuk Krisztust. Ezért azt reméli, megbéníthat minket, hogy ne legyünk veszélyesek számára. Két kijelentésre építhetünk: Jézus a foglyokat jött kiszabadítani (Luk 4,18); Sátán a szabadokat jött foglyul ejteni.

Krisztusban szabadok vagyunk (ha megtértünk), Sátánnak nincs hatalma felettünk. Ő egy legyőzött ellenség, bár szeretné, ha mi ezt nem tudnánk. Az ősi kígyó tehetetlen a hatalmas Örökkévalóval szemben, mert Ő ősidők óta Isten. Nincs kezdete – nincs vége –azaz örökkévaló! Ilyen Istenünk, Atyánk van: csodálatos!

Belegondoltunk abba, hogy minden nap Isten engedélyével kel fel a nap, semmi nincs elrejtve szemei előtt. Ő tud minden bajunkról, életünk romjairól. De Ő az újjáépítés nagymestere! Semmi olyan rom nincs, amit Isten nem képes újjáépíteni. Mindegy milyen atrocitás, bűn történt családunkban. Isten létrehozhat egy új generációt, melyen keresztül képes megfordítani a rosszat jó irányba.

Minden hitetlen és hívő generáció között van egy személy, aki elhatározta, hogy megváltozik. Ez a kapocs Te is lehetsz, meg én is! Láncszemek, akik családunkat az Isten nélküli, vagy az üres vallásos életből Krisztussal való élő kapcsolatba vezethetjük.

Meg kell tanulnunk hogyan kell nap mint nap Istennel járni imán és Igéjén keresztül – ezt kell továbbadni gyermekeinknek, hogy ők is tovább tudják adni utódaiknak.

Ezért kitartóan kell imádkozni. Biztos, hogy Ő megáldja imáinkat, ha akaratát cselekedjük. Fontos, hogy életünk hiteles legyen a körülöttünk élők előtt: ne csak beszéljünk Jézusról, hanem éljünk a Biblia tanítása szerint.

Menjünk vissza a 2.Mózes 20,5-6-hoz. Hány generáció szenved az apák bűne miatt? Három-négy.

Hány generációnak származik áldás abból, hogy Istent szeretjük? Ezer!! Összehasonlíthatatlan!

Isten kegyelmesebb áldásaiban, mint büntetéseiben. Rajtunk múlik Isten melyiket alkalmazza utódaink életében.

Isten ígéreteit támasztja alá Jn 14,21:”Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.”

Nem kéri, hogy az ősi romokat magunk építsük újjá. Ő megteszi – de a mi engedélyünk kell hozzá. Felismertük mennyivel járulhatunk hozzá családunk boldogulásához?

Pár generációval később elfelejthetik neveinket, de egy nap a mennyben összetalálkozunk azzal, aki megfordította az életünk irányát. Tűzzük ki célul, hogy pozitívan befolyásoljuk az utánunk jövő generációkat, míg Jézus Krisztus vissza nem jön! „Bizony hamar eljövök”Ámen

„Jövel, Uram, Jézus!” (Jel 22,20)

A következő tanulmányunk fő címe: Megtört szívek bekötözése:

Alcímek: - egyenesen a szívbe – gyermekkorban megtört szívek – igazságban meggyógyult szív – árulás által megtört szív – veszteség által megtört szívek

I.                    Egyenesen a szívbe!

Micsoda vigasz számunkra: „Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.” (1.Tim.1,15) „Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szíveket” (Ézs.61,1)

És neked? Mikor tört össze igazán a szíved életedben először? Ez egy mindent betöltő fájdalom. Az összetört szív nem csak elkerülhetetlen, de az érettségbe való belépés érzelmi feltétele. Isten azért küldte Fiát a földre, hogy gyengéd enyhülést és megkönnyebbülést hozzon azoknak, akiknek megtört a szíve. „..hogy bekötözzem a megtört szíveket.”

Néhány Ószövetségi példa: 1.Mózes 16,1-13: Hágár története; 1.Mózes 39, 11-23: József története; Ruth 1,3-18: Naomi és Ruth története; 2.Sám.12,15-25: Dávid története.

Amikor összetörik a szívünk valami miatt, az olyan, mint a nyílt seb. Ha nem kötözik be – elvérzünk! Isten ezt nem akarja. A legnagyobb sebet a BŰN ejtette rajtunk. A bűn az, ami összetöri a szívet, amitől el lehet vérezni, meg lehet halni – örök halállal. Isten megmentő terve: Jn 3,16: Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legye,” Isten Egyetlen Fiát adta: Jézust, hogy megváltson saját élete árán.

Isten lenézett a mennyből, meglátta szükségedet, fájó sebedet a milliók között, és elküldte Jézus Krisztust: csak érted.

Megtört szó héber jelentése: tör, darabokra tör, zúz, megroppant, elrepeszt. Volt olyan, hogy ezek ráillettek a szívedre? Az enyémre igen.

A szív egy adott pillanatban törik össze egy cselekedet miatt. Lehet, hogy a szív évekig összetört marad, tragikus esetben akár életünk végéig. Igazi gyógymód: Ézs.61,1-ben: „elküldött, hogy bekötözzem a megtört szíveket”

Bekötöz jelentése: körbeteker, lefed, körülzár, összenyom, megállít.

Tehát a megtört szív = vérző szív! A vérző szívet nyomókötéssel látják el. A mi vérző szívünkre Jézus Krisztus együttérző, irgalmas szeretete az egyetlen gyógyír! Amikor valaki vagy valami összetöri a szívünket, kétféleképpen reagálhatunk:

1.       Bezárkózunk, és falat építünk magunk köré, hogy ne tudjanak bántani. De ezzel magakadályozzuk a szeretet ki és beáramlását a szívünkbe.

2.       Amikor Jézus gyógyítja, kötözi be szívünket: az a kötés „légáteresztő”. Azaz a szeretet ki és be is tud áramolni szívünkbe. Hagyjuk magunkat szeretni és mi is tudunk másokat szeretni! Jézus Krisztus erejével, még azokat is, akik sebeinket okozták, szívünket összetörték.

Kérem Istent, hogy ezt tegye valósággá mindannyiunk életében!

           Beküldő: Tóthné Marika

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Gyerekeknek:

Engedjétek hozzám a gyermekeket!

(Máté 19,13-15; Márk 10,13-16; Lukács 18,15-17)

 

Jézus a gyermekek különleges barátja. Egyszer azt mondta  a tanítványainak, hogy a kisdedek angyalai mindig ott vannak Isten közelében a Mennyben. A gyermekek annyira bíznak, hogy nagyon, de nagyon különleges helyet foglalnak el Isten szívében. Isten minden egyes gyermekre különleges kincsként tekint. Ezt azok a szülők is megértették, akik hallgatták Jézus tanításait. Így aztán egy napon néhány szülő odavitte gyermekét Jézushoz, és arra kérte, tegye rá gyermekére a kezét, és imádkozzon érte. De a tanítványok félrehívták a szülőket, és ezt mondták nekik: „Menjetek haza! Nem látjátok, hogy a Mesternek pihenésre van szüksége? Ne pazaroljátok a Mester idejét! Fontosabb dolga is van annál, mint hogy kisdedekkel játszadozzon!” Jézus ennek hallatán feldühödött, és csak rázta a fejét. „Ne! Ne üldözzétek el ezeket a gyermekeket! Engedjétek őket hozzám!” Akkor odafordult tanítványaihoz, és a gyermekek példáján keresztül kezdte őket tanítani Isten országáról. Ezt mondta: „A mennyek országa azé, aki úgy bízik, úgy akar hinni és úgy fogadja el Isten ajándékait, mint ezek a kisgyermekek. Csak azok léphetnek majd be Isten országába, akik olyan alázatosak, mint ezek a gyermekek!” Ekkor Jézus kinyújtotta erős karját, és megsimogatta a csecsemők és kisgyermekek fejét, akiket odavittek hozzá. Azután megölelte és magához szorította őket. Majd fülükbe súgott valamit, amitől kacagni kezdtek. Az édesanyák boldog mosollyal ölelték át újra gyermekeiket. A tanítványok előbb csak figyelték Jézust, majd szép lassan ők is bekapcsolódtak az önfeledt játékba. Még el is mosolyodtak! A gyermekek mindenkinél jobban értették, mire gondolt Jézus, amikor így kiáltott: „Gyertek ide hozzám!”

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A kivételes és szokatlan ajándék:

 

 

Fiatal koromban, úgy jó fél százada, a régi igehirdetések középpontjában az Atya - Isten állt. A Teremtő, a jó - Isten, a büntető Isten, az ótestamentumi haragvó Isten. S mindenek felett a Természet Istene, Akitől esőt is lehetett kérni…

Az ötvenes évek elején, az ébredés ideje alatt robbant be az igehirdetésekbe Jézus alakja. Annyira, hogy sok helyütt szektásnak is mondták. Mostanra pedig a Szentlélek témaköre vált igen hangsúlyossá. Amit hosszabb ideig elhanyagoltunk vagy visszaszorítottunk, az – a lélektan törvénye szerint is – mindig nagy erővel robban bele szellemi életünkbe, ami teljesen érthető. Hiszen annyira elmaterializálódott az élet, hogy ez nyilvánvaló „ellenhatás”

Bizonyos egyházon kívüli és belüli csoportok most minden hangsúlyt a Szentlélekre fektetnek; főként az adományaira, a karizmákra. Mások viszont pont ezek ellen hadakoznak.

Az első kérdés nyilván bárkiben az lehet: Mi is a Szentlélek? A felelet pedig: Az élő és teremtő Isten maga, mint erő, erőtér…Természetesen a gyarló, pontatlan , dadogó meghatározások és körülhatározások nem akadályozzák meg,

hogy élhessünk Benne, Vele és Általa. Az elektromosságról sem tudjuk pontosan, hogy mi az, mégis élünk vele és általa.

Azt ne gondoljuk, hogy a Szentlélek munkája, hatása a Pünkösddel kezdődik. Hiszen a Biblia első oldalának első sorában ezt olvassuk: Isten lelke lebegett a vizek felett…/1.Móz.1.2/ S ettől kezdve az Ószövetség újra és újra említést tesz Róla. Úgy beszél a Szentlélekről, mint Isten teremtő erejéről. Mindig a Szentlélek az, aki rendet teremt.

Mózesről azt olvassuk, hogy Isten meghagyta neki, hogy gyűjtsön hetven férfit maga köré tanácsadónak, és „akkor leszállok és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt” /4.Móz.11.17/

A Bírák könyvének szinte minden egyes bírája a Lélek által vezetett ember.

Az első három evangéliumban három csodaszép imádságot, himnuszt találhatunk, s mindhárom Jézus születésével kapcsolatos.

Keresztelő János édesanyja, Erzsébet, amikor meghallja a látogatóba jött Mária köszöntését, „megtelt Szentlélekkel és hangosan kiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhed gyümölcse!”/Lk.1,42/ - Erre mondja válaszként Mária a Lélektől ihletett éneket , a Magnificatot.

Keresztelő János születésekor „apja, Zakariás megtelt Szentlélekkel és így prófétált…”

A későbbiekben mind a négy evangélium tudósít arról, hogy a Szentlélek sajátos, speciális módon Jézusnak a Jordánban való megkereszteltetése alkalmával jelentkezik, s akkor indult el a Messiás földi szolgálata. Itt teljesül be az ézsaiási prófécia: ”Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm”/Ézs.42.1/ Elgondolkodtató, hogy még Jézusnak, az Isten Fiának is szüksége van a Szentlélekre különleges indítására, elküldésére.

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy míg Isten emberei egy-egy megbízatásra vagy valami különleges küldetés tartalmára kapták a Szentlelket – Jézus a Lélek teljességével indul. Ha valakit valóban érdekel a Szentlélek kérdése, szomjazik utána, szeretné megkapni vagy eljutni a teljességére, az olvassa el újra és újra a negyedik evangéliumot.

Az első, ami közelebb visz a Szentlélek megértéséhez, az a görög kifejezés, amit János használ: a Parakletos. A régi Károli fordítás Vigasztalónak, az új fordítás Pártfogónak mondja, de ez a szó még ennél is gazdagabb. További jelentései:

- Valaki, Aki /lényeges, hogy személy/ erőt ad az embernek ahhoz, hogy rendületlenül helyt álljon bajban, szenvedésben, terhek alatt.

- Aki a gyengéket erősíti, és küzdőképessé teszi; az elbátortalanodottak gyámolítója.

- Aki tanácsol, segít az élet buktatói között, döntésre ihlető a nehéz kérdések óráiban.

- A „vádoltak barátja”, ügyvivője, ügyvédje.

A búcsúbeszédből megtudjuk, hogy a Szentlélek Isten ajándéka! Csak felülről kapható, és nem alulról.

János előszeretettel nevezi Őt Igazság Lelkének:” Az Igazság Lelke, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja Őt, nem ismeri, ti azonban ismeritek Őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz./Jn.14,17/”Amikor eljön az Igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra…”/Jn 16,13/ Erre különösen oda kell figyelnünk: a teljes! A Szentlélek elvezet a teljes igazságra. A  Szentlélek,  nem a teológusok monopóliuma! Erre utal Jézus búcsúbeszédében: „Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most még nem tudjátok elviselni, de amikor eljön Ő, az Igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra… és az eljövendő dolgokat kijelenti nektek”/Jn 16,12-13/

A Szentlélek tehát nem valamiféle befejezett igazságra tanít, hanem dinamikus Lélek – folyamatosan kijelentő Lélek. Akkor árul el, mond el valamit, amikor eljön annak az ideje.

Gyökössy Endre: Jöjj Szentlélek Istenünk c. könyvéből

          Beküldte:mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Evangelizálás és tanítványság

 

A gyülekezet nem önmagáért létezik! Egy hamis és romlott nemzedék között él, hogy ragyogjon, mint csillag az égen, és az élet beszédét adja tovább. Az embereknek annyira szüksége van a Megváltóra és Isten ismeretére, hogy Jézus, mielőtt elhagyta a Földet, megparancsolta: „Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tegyetek tanítványokká minden népet!”

Kik fogják elérni népedet, az embereket az evangéliummal? Kit küldhet Isten? Ki fog engedelmeskedni? Fel kell készülnöd, hogy tevékenységed révén az evangélium terjedjen az emberek között. Nem csak az a feladatod, hogy megnyerj embereket a Megváltónak, hanem az is, hogy olyan erős tanítványokká tedd őket, hogy képesek legyenek ők is másokat megnyerni és felépíteni. Így növekszik Isten országa.

A legtöbb ember szeret beszélni. Miért van mégis, hogy olyan hirtelen elakad a szavunk, ha a vallásra terelődik a szó?

Mi indítja a hívő embert, hogy aktív bizonyságtevő legyen? Az alapvető mozgatórugó az engedelmesség. Minden hívő ember Krisztus szolgája. Mindannyian „áron vétettetek meg”(1Kor 6,20;7,23), és ezért hálás engedelmesség fűzi őket Mesterükhöz.

Az engedelmesség ilyen fokú hangsúlyozása talán a kényszeredettség látszatát kelti. Ez azonban nem így van. Az engedelmesség nem csak gyümölcse és bizonyítéka szeretetünknek, hanem – különösen az evangelizálás parancsa által – megtisztelő kiváltságban részesít, hiszen Isten arra hívott el, hogy együttműködjünk Ővele a világ megmentésében. Isten a megváltást Fia által valósította meg, és általunk teszi ismertté (2Kor 5,18és20). Az evangelizációra serkentő első tényező tehát az Isten iránti szeretetből fakadó engedelmesség, a második pedig az embertársaink iránti szeretetből fakadó törődés, hogy javukat, érdeküket keressük. Az ember legfőbb java, érdeke az, hogy helyes kapcsolatban legyen Istennel, akinek képére és hasonlatosságára teremtetett.

Mi az evangelizálás valójában? Valaki azt mondta: „Az evangelizálás nem más, mint amikor az egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol találhat kenyeret.” Az evangelizálás az emberek Krisztushoz vezetése, aki Úr és Megváltó. Kell egy személyes találkozásnak lenni Jézus Krisztussal. Ettől a Krisztusban létrejövő, Istennel való kapcsolattól függ az ember örökkévaló sorsa. Bizonyos esetekben könnyebbnek tűnik, hogy „megéljük az evangéliumot”, mint hogy ráébresszük az embereket a valódi szükségre, a megtérésre. Így a szóbeli bizonyságtétel az utcákról, otthonokból, piacokról a szószékre vándorolt. Az eredmény csöndes, kegyes életű hívők, de érintetlen tömegek. Ezért a mai hívő ember számára a legfontosabb feladat: felkészülni, és arra igyekezni, hogy az evangélium visszakerüljön az utcákra, a házakba, piacokra. Ha csak a szószékről szeretnénk beszélni, akkor sohasem tudjuk azokat elérni, akik valami okból nem lépnek be a templomba. Nekünk kell nekik az Örömhírt elmondani, és ez nem csak a lelkipásztorok, hanem a hívők feladata is! Az Újszövetségben a gyülekezet tagjai dinamikus bizonyságtevők voltak. Amint lelkileg éretté váltak, rögtön dinamikus evangéliumi erőt látunk kiáradni (ApCsel 8,1-4;1Thessz 1,6-8) De ma mivel találjuk szembe magunkat? Nagyon kevés hívő kész a bizonyságtételre és az aktivizálódásra. A hívők fizetik lelkészüket, és elvárják, hogy a Jó Hír hangozzék a szószékről. De nem hozzák el hitetlen barátaikat.

Nagyon sok gyülekezet befelé fordult. Sokat foglalkozunk a belül lévőkkel, és annál kevesebbet a kintiekkel. Kevés az evangelizálás. Sok a tanítás, de kevés az igazi tanítvány, sok az előadás, de kevés az igazi megvalósítás. A gyülekezet önmagát állítja a középpontba, és nem a világra összpontosít.

Bennünket Krisztus tanítványainak neveznek. Az a hivatásunk, hogy elmondjuk ennek a kétségbeesett világnak: „Jézusban van, amit keresel”. Mégis, ha becsületesek akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy nagyon gyenge bizonyságtevők vagyunk. Nagyon kevesek azok – ha egyáltalán vannak ilyenek köztünk – akiknek nem jelent problémát, hogy Krisztus hűséges és hatásos bizonyságtevői legyenek. El kell ismernünk, hogy valami megakadályoz minket a bizonyságtételben, és fel kell ismernünk azt az akadályt, amely megkötöz .

Isten dicsőségének keresése az összekötő kapocs istentiszteletünk és bizonyságtételünk között. Isten imádása elkerülhetetlenül bizonyságtevéssel jár együtt. Hiszen Istent imádni azt jelenti, hogy nevében örvendezünk, dicsérjük, áldjuk, megilletődve tiszteljük Őt (Zsolt 105,3;Zsolt 113,1-4;145,1-2;Mal2,5). A bizonyságtétel pedig nem más, mint Isten nevének hirdetése (5Móz 32,3;Zsolt 22,23;45,18;96,2-3) Az imádat mélységes tiszteletet jelent, Isten mindenek felett való nagyságának, méltóságának, jelentőségének feltétlen elismerését. Az olyan istentisztelet, mely nem indít bizonyságtevésre, csak képmutatás. Ha nincs bennünk vágy, hogy hirdessük Isten nevét, akkor hiába mondjuk azt, hogy tiszteljük Őt, hogy méltónak tartjuk az imádatunkra. Isten imádata tehát bizonyságtétellel jár együtt. Éppolyan fontos azonban az ennek megfelelő igazság is: igazi bizonyságtétel nem lehetséges Isten imádata nélkül.

Az imádat bizonyságtételben jut kifejezésre, a bizonyságtevés pedig Isten imádata által válik teljessé. Mindegyik csonka a másik nélkül. Ha valódi, akkor mindegyik továbbvezet a másikhoz. A kettőt egy gondolat egyesíti: Isten és Krisztus dicsősége. Milyen nagy szükség van arra, hogy mindenekelőtt és mindenekfölött ez ösztönözzön bennünket az evangelizálásra!

„Zengjétek Jézus nagy voltát! Dicséri Őt a Menny, dicséri Őt a Menny! Dicséri Őt, a nagy Királyt. És mondjuk: Te Úr vagy s nagy Király!”

Krisztus azt várja követőitől, hogy ragadják meg a kezdeményezést: „Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek..”- mondta (ApCsel 1,18) Ez az Úr örökérvényű parancsa minden követője számára. Azt a parancsot, hogy tegyünk bizonyságot, éppen annyira nem korlátozhatjuk, mint a Lélek ígéretét. „Aki hisz énbennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek” (Jn 7,38;Jn 4,14) Nem tarthatjuk meg az evangéliumot a saját magunk számára. Azért kaptuk, hogy továbbadjuk. Sáfárok vagyunk. A hallgatás bűnös hallgatás. Ha az evangélium valóban örömüzenet, és ha ránk bízatott, akkor vétkezünk, ha nem adjuk át másoknak. Az egyik legvilágosabb utalás Pál leveleiben arra vonatkozólag, hogy minden hívőnek bizonyságtevőnek kell lennie, a Filippiekhez írt levélben található. Ha olvasói nem fénylenek, mint csillagok ebben a világban – írja – ha nem tartják az élet Igéjét a világ felé, akkor egész pályafutását és minden erőfeszítését hiábavalónak tekinti (Fil 2,15-17). Ő nem elégszik meg megtérésükkel, de még megszentelődésükkel sem, hanem aktívan be kell kapcsolódniuk az evangelizálásba is.

/Evangelizálás és tanítványság c. könyvből/

 

Istenem, Uram! Tarts elém tükröt, mutasd meg, én valóban tanítványod vagyok-e? Szeretlek-e annyira, hogy félretéve félelmeimet, az embereknek tetszeni akarást, végre betöltsem azt, amiért megismerhettelek! Taníts meg imádni téged! Meglátni az Örömhír hirdetésének szükségét, hogy ne csak gyülekezetem zárt köre legyen gazdag Benned, hanem másokkal is megismertethessem Krisztus Megváltó munkáját. Szabadíts meg a bűnös hallgatásból! Hadd vágyjam elmondani örvendezve, hálásan a Szentlélek munkáját a saját életemben! Hogy Te valóság vagy! És valóban más annak az élete, aki ismer Téged! Rád van szüksége mindenkinek. Ámen

        Beküldő: D.O.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A gazdag ifjú

(Mt 19,16-26; Mk 10,17-27; Lk 18,18-27)

 

„Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” kérdezi az ifjú Jézustól. És mikor kiderül, hogy ifjúságától fogva megtartotta a parancsolatokat, Jézus így szól: „Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem!” Krisztus látta az ifjú szívét. Már csak egy dolog választotta el az örök élettől, Isten országától: a gazdagsága, a kincse; az, amit fontosabbnak tartott, hogy megváljon tőle az Úr kedvéért. Jézus megpróbálja az odaszántságunkat: hol van a mi kincsünk?

Azt mondja, akkor tudjuk Őt követni, úgy járni, ahogy Mennyei Atyánk tökéletes tervében szerepel, amikor már a kincsünk a mennyben van. Előbb nem.

„Mert ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek” (Lk 12,34)

Az ifjú megkereste Krisztust és leborult lábai elé, kereste az Igazságot. Mégis volt valami az életében, amihez való ragaszkodása megakadályozta, hogy betöltse Isten akaratát, hogy teljes szívéből kövesse az Urat. Szomorúan távozott a válasz hallatán.

Hiszem, hogy ez a történet nem csak a pénzbeli gazdagság, kincs visszahúzó hatalmáról szól. Mindannyiunk életében van ilyen kincs, akár fizikai (pl. pénz), vagy lelki (pl. emberi kívánságok), szellemi (pl. vallási bálványok, tanok). Az Úr ma is hív: ismerjük fel és ismerjük el mi áll az örök életünk útjába.

Ha a következő igeszakaszokat elolvassuk, kitűnik egy hasonlóság: azokról szól, akik magukat gazdagnak tartják, és nem munkálkodnak Isten országáért:

„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss!”  (Jel. 3,15-18)

„Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje… Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.”  (Lk 12, 16-21)

Jézus a magvető példázatában is beszél azokról a hívőkről ill. világiakról, „akiknél (a mag) a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést” (Lk 8,14).

„Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni”  (Lk 18,24-25)

„Hát akkor kik üdvözülnek?” kérdezik a tanítványok meglepődve, megrőkönyödve. „Ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges” válaszolja Jézus.

Mert Isten „éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel”  (Lk 1,53)

Mert „boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek”  (Mt 5,6)

Mert „nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól” (Pld 10,2)

Az Igazság Jézus Krisztus. A Megváltás. Az Ige. „Amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.”  (Jn 16,13)

Pál az ő gazdagságáról, farizeusi tudásáról így nyilatkozik:

„Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől! Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, zsidókból való zsidó, törvény szempontjából  farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Jézus Krisztus, az én Uram, ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy  Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam Őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem Őt, és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék; de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig, előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”  (Fil 3, 2-14)

Pál nem tekintette kincsnek származását; az Egyházban betöltött, tisztelet övezte farizeusi szerepét; a törvények ismeretét és betartását – ezek, a mi emberi elképzelésünk szerint mind „kincsek”, melyekhez sokszor épp azért ragaszkodunk, hogy Istennek tetszünk. De ő mindezeket, melyek az emberek közt nyereségnek számítottak, kárba veszni hagyta Krisztusért: immár ő lett az üldözőből az üldözött, mert nem csak kereste, de mikor megtalálta, el is fogadta és követte is az IGAZSÁGOT.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


ŐSAGÁRDI FALU-EGYETEM

 

 

Mindenkit szeretettel várunk az alábbi előadás-sorozatra:

 

1. VAN-E ÉLET A HALÁL UTÁN?             jan. 26.    17 óra

 

2. EVOLÚCIÓ VAGY TEREMTÉS             febr. 23.  17 óra

 

3. VALLÁS ÉS TUDOMÁNY                       márc. 29.17 óra

 

4. MATERIALIZMUS ÉS HIT                       ápr. 26.   17 óra

 

5. JÉZUS KRISZTUS ISTEN FIA, PRÓFÉTA VAGY BOLOND?   máj. 31.   17 óra

 

HELYSZÍN:  ŐSAGÁRD, FALUHÁZ

 

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

 

AZ ELŐADÓK FELKÉRÉSE MIATT VISSZAJELZÉST VÁRUNK A BOLTBA, RACSKÓNÉ ZSUZSIHOZ JANUÁR 20-IG. Név és cím leadásával meghívót küldünk.

 

AZ ELŐADÁST MEGFELELŐ LÁTSZÁMÚ ÉRDEKLŐDŐ ESETÉN TARTJUK MEG. (min. 20fő)

Az előadás-sorozatra minden érdeklődőt várunk, a környező falvakból! Bátran szóljanak ismerőseiknek e kiváló lehetőségről!

 

Az egyes témákban jeles előadók kerülnek meghívásra. A téma szerint meghallgathatjuk az ellentétes „táborok” képviselőit is.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A hit látja a szivárványt

 

"Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn..." (1Móz 9,14).

 

Felhő most is van bőven, de nem félünk attól, hogy a világot özönvíz pusztítja el. Elég gyakran látjuk a szivárványt ahhoz, hogy ne legyenek ilyen aggályaink. A szövetség, amelyet az Úr Noéval kötött, szilárdan áll, és mi nem kételkedünk benne. Akkor hát miért gondoljuk, hogy a bajok felhői, amelyek most elhomályosítják életünk egét, végül is romlásunkat tudnák okozni? Hagyjunk fel az ilyen alaptalan és méltatlan gondolatokkal!

Ahol földi érzékeink csak a nyomorúság felhőit látják, ott a hit mindig látja a szövetség ígéretének szivárványát. Istennek van olyan íja, amelyből a pusztulás nyilait lőhetné ki; de íme, az íj most fölfelé van irányítva. Nincs húrja és nincsenek nyílvesszői; olyan íj, amelyet csak nézni kell, nem hadakozásra való. Sok színből áll, örömet és gyönyörűséget fejez ki, nem vérvörös a mészárlástól, nem fekete a haragtól. Ezért bátorodjunk fel! Isten soha nem sötétíti el felettünk úgy az eget, hogy ne adná szövetségének tanújelét, de még ha meg is tenné, akkor is bízzunk benne, mert Ő nem változik, nem hazudik és semmi meg nem akadályozhatja abban, hogy békessége szövetségét megtartsa.

 

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

        Beküldő: Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Draskóczyné Dinnyés Orsolya

draskviolin@t-online.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image