Ősagárdi hit 2008. Június

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2008. Június

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme az Júniusi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

„Nem Te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged”

Rm.11.1

2008.június II.évfolyam 6.szám

Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Tized
Imatémáink Amilyen az élet
Születésnapi köszöntő Lelkiekről
De az úr Józseffel volt Újra figyelj és gondolkozz
E havi asszonykörről Nem...Nem
Így élt jézus Beteglátogatás+jubileum
Gyermekeim átengedése Istennek Felhívás

 

 

 

 


Köszöntő

Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A Mindenható Isten különlegesen vezet havi igeszakaszunkon keresztül! Két fontos dolgot szeretnék Isten üzeneteként átadni:

Isten számot tart áldozatainkra: Az Úr számít arra, hogy a gyermekei nem sokallnak bármilyen áldozatot meghozni az Ő országáért! Emberileg is egészen másként, nagyobb megbecsüléssel viszonyulunk ahhoz, amiért áldozatot hoztunk, mint azért, amiért a kisujjunkat sem kellett megmozdítanunk. A Szent Sátor építésekor az örökkévaló Isten azt akarta, hogy a gyülekezet minden tagja magáénak érezze az Úr hajlékát. Amikor Mózes meghirdeti az Istentiszteleti hely építését a nép egy emberként fogott össze a felhívásra! Ha valamiért nem hoztunk áldozatot /pénzbeli, természetbeni, fizikális/ könnyen válik közömbössé számunkra. A szívesen hozott áldozat nagyon jó alapja lesz tehát a hűségesnek, ragaszkodásnak, kitartásnak! Öröm Isten országáért, ügyéért, templomáért áldozatot vállalni! Így leszünk részeseivé az Isten munkálkodásának! Téged is munkatársává választott! Akarsz-e áldozathozó emberré lenni az Úrért?

Eljön a pihenés, visszavonulás, az elkészült műben való gyönyörködés ideje:

Isten soha sem kihasználni, sanyargatni akarja népét! Tudja lehetőségeinket, látja képességeinket. Mihelyt a szükség megszűnt, azt mondja: „most elég” Mikor felépült a Seregek Urának Szentélye és beleépítették az önkéntes adományokat, a nép abbahagyta az ajándékhordást. Eljött az az idő, amikor mindenki megnyugodhatott munkájától és örvendezve vehette birtokba áldozathozatalának eredményét! Milyen jó érzés, ha az Úrnak szánt munka, közösségi összefogás gyümölcsöt hoz! Érdemes munkálkodni! Testvéreim, mindkét dolgot tanulni kell: Örömmel adni, ha az Úrnak van szüksége rá és békés szívvel abbahagyni, ha befejeződött a munka!

Áldott munkát és pihenést kíván, havi gyülekezeti újságunk ajánlásával:

                                                                                        Szőkéné Bakay Beatrix lelkésznő

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémáink

Egyéni Közösségi

1.hét: Június 16-22. Engedelmes, Krisztust követő életért

Betegekért, árvákért, özvegyekért

2.hét: Június 23-29. Türelemért embertársaim fele

Misszionáriusokért, /akiket ma is üldöznek/

3.hét: Június 30.-Július 6. Bölcsességért

Palánta gyerek misszióért

4.hét: Július 7-13. Engedni a Szent Szellem munkáját az életemben

Bűnbánat-böjt-virrasztás gyakorlásáért a gyülekezetben

5. hét Jújius 14-20. Bővölködő imaéletért

Gyülekezetünk tagjaiért

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük a júniusban született olvasóinkat

 

A képmutatás nélküli szeretet

(Róm.12.9-21)

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat.

Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőleltek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia: mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz fejére.” Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


De az Úr Józseffel volt

 

„…de az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzá fog. … De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt.” / 1.Mózes 39. 1-5; 19-23 /

 

Sok mindent el lehetne mondani Józsefről, külső és belső tulajdonságokat; a Szentírás azonban ezt tartja a legfontosabbnak és a rá legjellemzőbbnek: az Úr Józseffel volt.

   Miben mutatkozik meg tehát, hogy az Úr Józseffel volt? Az egész József történetet szem előtt tartva szeretnék 7 olyan jellemvonást kiemelni, amelyek nagyon jól mutatják, milyen egyértelmű, látható jelei vannak annak, ha valaki ilyen szoros közösségben él Istennel, mint József. Ebből a közösségből nem rángathatja ki semmiféle megpróbáltatás, de nem keményíti meg a szívét, és nem teszi elbizakodottá az átmeneti könnyebbség sem. Milyen ember az, akivel az Úr van?

Az ilyen ember először is elpusztíthatatlan. Sok minden és sok mindenki igyekezett ártani Józsefnek. Apja ártott a kényeztetéssel, a kivételezéssel, de nem sikerült annyira megrontani József jellemét, hogy végképp alkalmatlanná váljék Isten számára. Testvérei is ellene voltak. Olyan mélyre jutott az élete – a szó szoros és átvitt értelmében -, hogy kiszáradt kút fenekén várta a halált. Isten azonban megőrizte gyermekét. Amíg valaki el nem végezte az Istentől kapott küldetését, elpusztíthatatlan. Nagydolog ezt tudni, amikor hirtelen valami nagydolog támad, és újabb nehéz teher szakad a nyakunkba. A másik ismertetőjegye annak, akivel az Úr van, hogy áldássá lesz mások számára. De hát mit tett ezért József? Azt mondhatnánk semmit Végezte a munkáját, és ragaszkodott az Úrhoz. És eközben az Úr, áldássá tette őt. Telve volt Istennel, Isten iránti szeretettel, hűséggel, telve volt kötelességtudással, készséggel, olyannyira, hogy mindez túlcsordult. És ami túlcsordult, az lett áldássá. Ezt ő is csak kapta, és átengedte magán, továbbadta másoknak  Így lesz áldássá valaki. Aki mindenáron áldássá akar lenni, főként, mert így szeretne kitűnni, akár mint vallásos ember vagy hívő ember, az nem lesz áldássá. Áldássá azokat teszi Isten, akik végzik a kötelességüket, és ragaszkodnak Istenhez. És eközben ők maguk sokszor észre sem veszik, hogy áldássá lettek.

A harmadik jellemvonása az Istennel járó embernek az, hogy titkokat tudó ember. Gondoljunk arra a részletre, amikor a fáraó álmot lát. Egyiptom összes bölcsét összehívja, mégsem tudják megfejteni. Miután Józsefet előhozzák a börtönből és elmondaná az álom magyarázatát, ezt mondja: „Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára”. Ezután mondja meg az álom magyarázatát. József egy pillanatig sem tulajdonítja magának azt a dicsőséget, ami egyedül az Úré. Akiben Isten lelke van, az ma is titkokat tud. Az 1.Korinthus 2. fejezete végig erről szól, hogy akiben Isten Lelke van, az tudja azt is, „amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, de amiket Isten kijelent az Őt szeretőknek. És mivel a Lélek ismeri Isten gondolatait, akiben Isten Lelke van, annak kijelenti azokat. Merjük-e vállalni ezt a titkot, ha olykor megmosolyognak is érte, és hiszünk-e abban, hogy egyedül ennek a titoknak, a Krisztus keresztjéről szóló evangéliumnak van életet megváltoztató ereje? A negyedik jellemvonás a várakozás. Józsefnek sok olyan helyzetben kellett megállnia, ahol méltán lehetett volna ideges vagy kétségbeesett. Nem olvasunk erről. A legveszélyesebb, legbizonytalanabb helyzetben is valami különös nagy nyugalom és békesség volt benne. Akivel az Úr van, az azt mondja, amit Dávid mondott

„Mikor félnem kellene is, én bízom tebenned.” /Zsolt. 56,4/ Nem azt mondja, hogy soha nem fél. Isten gyermeke is fél olykor De amikor fél, akkor is bízik az Úrban. Félelmének idegességének a gyógyszere az Úrba vetett bizalom. Ez a rendíthetetlen bizalom segít abban, hogy ha nem is értem, mit miért tesz velem, ez nem azt jelenti, hogy az értelmetlen volna, csak azt, hogy számomra érthetetlen. Majd megértem, ha jónak látja az Úr. Mivel azonban semmi sem történik nélküle, bizonyos lehetek abban, hogy minden a javamat szolgálja. Ha nem most, majd tíz év múlva. Mekkora békességet ad ez a bizalom az embernek! Ez az a békesség, amiről Jézus azt mondja: „nem úgy adom, ahogyan a világ adja”. /János 14,27/ A világ legfeljebb nyugtatókat tud adni, Jézus azonban BÉKESSÉGET.

Olyan békességet, amely akkor is megmarad az emberben, ha egyébként nyugtalan, vagy minden oka meglenne a nyugtalanságra Jézus békessége valóban békesség, és azok kapják, akik vele vannak, és akikkel Ő van.

Ötödik jellemvonása azoknak, akikkel az Úr van, hogy a legnagyobb kísértések között is meg tudnak állni. Nagy kísértés volt Józsefnek Potifárné csábítási kísérlete, de egy pillanatig sem játszott vele. Ezért tudta magát a bűntől megtartóztatni. És mivel indokolja az önmegtartóztatását? Először azt mondja, hogy nem akar vétkezni Potifár ellen, aki megígértette vele, hogy nem nyúl a feleségéhez. „Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot az Isten ellen?!” – teszi hozzá. Tudja, hogy Potifár házában is Isten szeme előtt zajlik minden. És az Istennel való közösség számára mindennél fontosabb. Ez még az életénél is drágább, ezt nem teheti kockára semmiért. Itt derül ki, hogy nemcsak az Úr van Józseffel, hanem József is az Úrral van, ahogy Jézus mondja a szőlőtőről szóló példázatban: „Maradjatok énbennem, és én ti bennetek.” /Jn. 15,4/ Ez a kétszeres kötődés, ez az erős közösség ad védelmet a kísértések között. Isten gyermekének is át kell mennie kísértéseken, de nem kell elbuknia azokban, ha megvalósul ez: maradjatok énbennem és én,tibennetek. Hatodik jellemvonás: akivel az Úr van, az képes megbocsátani és saját sérelmét elfelejteni. Igencsak beszédes az, amiről a Szentírás hallgat. Amikor József nagyúr lesz, eszébe sem jut megtorolni az elszenvedett sérelmeket. Nem vonja felelősségre Potifárt, amiért igazságtalanul börtönbe zárta. Nem árulja el Potifárnét senkinél. Nem áll bosszút a pohárnokon, aki megfeledkezett ígéretétől. És milyen szeretettel fogadja a testvéreit: eszébe sem jut bosszút állnia, megtorolni, visszaütni. Hetedik jellemvonása annak akivel az Úr van az, hogy vállalni tudja az igazságtalan szenvedést is, holott még azt a szenvedést is nagyon nehéz elviselni, amiről magunk is belátjuk, hogy megérdemeltük . De amikor jogtalan büntetést kell elszenvedni, akkor a legszelídebb ember is méltányosnak érzi haragját és fölháborodását, és az ilyen szenvedés sokkal nehezebb. Akivel azonban az Úr van, az másként viseli el az igazságtalanul kirótt szenvedést, megaláztatást, hátratételt, gúnyt, anyagi vagy erkölcsi kárt, mert az Úrral való közössége mindenért kárpótolja. Meglepő, hogy a felsorolt pontok mindegyike ráillik Jézusra. Őt sem lehetett elpusztítani, még a keresztre feszítéssel sem: harmadnapon halottaiból feltámadott. Őbenne áldattak meg a föld minden nemzettségei. Ő lett igazán áldássá számunkra. Ő maga a kijelentés. És csak az ismeri meg az Atyát, akinek Ő kijelenti.

A Gecsemáné-kerti éjszakán felkavarodott a lelke, gyötrődött és kínlódott, de az ima végére teljes békesség lett benne.

Őt is próbálta kísérteni az ellenség, de lepergett róla Még a kereszten is ellenállt a kísértő hangnak. S ha valaki tudott megbocsátani....  A kereszten az ellenségeiért imádkozott. És ha valaki igazságtalanul szenvedett, az Ő volt ezen a földön. De vajon elmondható mindez mirólunk is? Hisszük-e a viharok közepette is, hogy Ő tart és megőriz? Hogy mindaddig nem lehet minket elpusztítani, amíg feladatunk van? Tudunk-e áldás lenni másoknak? Ismerjük-e Isten titkait, és tudjuk-e az evangéliumot mások számára is tovább adni? Jellemző-e ránk a békesség, amelyik várni tud akkor is, ha sok minden érthetetlen, ami velünk történik? Jellemző-e ránk is ez a szoros közösség Istennel, hogy Ő mibennünk és mi Őbenne vagyunk? Tudunk-e megbocsátani úgy, hogy el is felejtjük a sérelmünket? És tudunk-e igazságtalanul szenvedni.?!

                                                             Cseri Kálmán: József című könyvéből beküldte: mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Havi asszonykörről

Micsoda fonákság! Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: nem ért a dolgához?!” ( Ézs. 29,16)

 

Hányszor lázadunk mi is teremtőnk ellen? Pedig a lázadás a Teremtő megsértése. Isten életünkbe történő közbelépése nélkül mindannyian hajlamosak vagyunk az önfejűségre. Saját magunk főnökei akarunk lenni, de ez a tény fogságba vezet. A következő dolgok a lázadásunkat jellemzik:

 

              Isten lázadó gyermeke nem úgy viselkedik, mint Isten   gyermeke. Ha ;szövetségi kapcsolatban vagy Istennel, de nem úgy viselkedsz, mint az Ő gyermeke, akkor hazugságban élsz

Isten lázadó gyermeke nem hajlandó Isten tanítására figyelni. Oda tudod adni az           Úrnak osztatlan figyelmedet? Ha engedelmes vagyok, erős vagyok és legyőzöm az ellenséget.

 

-                     Isten lázadó gyermeke jobban szereti a kellemes illúziókat, mint az igazságot.

Mersz Istennel szembesülni, vagy olyan prédikációra vágysz, ami azt mondja, amit hallani akarsz?

 

-                      Isten lázadó gyermeke az elnyomásra támaszkodik.

Azok az emberek, akik elszakítják magukat az igazságtól, a hazugsághoz kötik magukat.

 

-                      Isten lázadó gyermeke megtévesztésre támaszkodik.

A sátán hazugságai a láncainkban való járásra kényszerítenek.

 

-                      Isten lázadó gyermeke elfut az igazi válaszok elől.

Volt olyan az életedben, hogy tudtad mi mentene meg, de elszaladtál előle?

 

Megtérés és higgadtság segítene rajtunk. Béke és bizalom erőt adna nekünk. Ézsaiás 30,15 azt mondja, hogy az Istenhez való visszatérésben, az ő ígéreteiben és erejében való megpihenésben folyamatosan megváltást fogunk találni.

 

Mindannyiunkra vár az Úr

                                                      

                                                                                                                beküldte:Nagy Tiborné

 

„Aki azt mondja, hogy ő Istenben él, annak úgy kell élnie, ahogyan Jézus élt.”

( 1János 2,6. egyszerű fordítás)

 

„Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogy Ő élt.”

( új fordítás)

 

„Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt.”

( Károli fordítás)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Hogyan élt Jézus Krisztus, a mi Megváltónk, Mesterünk?

 

-                     szolgálata elején betöltekezett Szentlélekkel

-                     hirdette Isten országának elközelítését

-                     tanította Isten igazságát

-                     meggyógyította a betegeket, akik hittek

-                     megindult a szíve a nyomorúság, az Istentől elszakított bűnös állapot láttán

-                     megszabadította a foglyokat, a Sátán által leuraltakat

-                     szeretettel, irgalommal fordult mindenkihez

-                     engedelmesen, alázatosan betöltötte az Atya akaratát

-                     szavaival, tetteivel megdicsőítette az Atyát

-                     szolgált, imádkozott, tusakodott (harcolt), közbenjárt

a Szentlélek gyümölcseivel volt teljes (Galata 5,22: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom)

-                     agapé (isteni) szeretettel szeret most is, és mikor itt járt, akkor is (I.Kor.13, 3-8a.:

 

„ Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy elégessék – de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán,

nem önző, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül a többiekkel az igazságnak. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha el nem múlik.”

 

Így élt a názáreti Jézus Krisztus, a mi Urunk.

 

És te hogyan élsz?

                                                                                                        beküldte: Drsakóczy Orsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Gyermekeim átengedése Istennek

 

Ne korlátozzuk Istent a gyermekünkkel kapcsolatban! Ne láncoljuk magunkhoz, és ne próbáljuk egyedül nevelni őket. Ha nem jutunk el arra a meggyőződésre, hogy Isten ellenőrzése alatt tartja gyermekeink életét, akkor a félelembénító uralma alatt fogunk élni. Szüntessük meg saját befolyásunkat gyermekeink életére, és engedjünk át minden jogot Istennek! Akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten mindent a kezében tart! Gyakorlatban ez úgy valósítható meg, hogy az Ő Igéje és akarata szerint élünk, és mindennel kapcsolatban Hozzá fordulunk. Biztosak lehetünk Istenben. Ő sokkal jobban gondoskodik gyermekeinkről, mint amennyire mi képesek vagyunk erre. Akkor nyerhetnek gyermekeink és mi magunk is békességet, ha átengedjük őket az Atya kezébe, és elismerjük, hogy Neki hatalma van életünk felett.

Mi nem lehetünk mindenhol jelen, Isten azonban mindenütt jelen van! Mi nem vehetünk észre mindent, Isten azonban igen! Nem tudhatunk mindent, Isten azonban mindent tud! Függetlenül gyermekünk életkorától, engedjük őt át Istennek! Ez hitünk és Istenbe vetett bizalmunk jele. Ez az első lépés a gyermekeink életének megváltozásához. Ezzel kezdődik a gyermekeinkért való imádkozás.

Imádság

Uram, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád, és átadom Neked…………../gyermekeid neve/. Megvagyok győződve arról, hogy egyedül Te tudod, mi a legjobb a számukra. Te tudod, mire van szükségük. Átengedem őket Neked. Gondoskodj Te róluk! Oltalmazd őket! Elszánom magam arra, hogy mindenért, ami csak eszembe jut, vagy amit Te szívemre helyezel, imádkozni fogok. Taníts engem, hogyan imádkozzam, és vezess engem, hogy miért imádkozzam! Segíts, hogy amikor imádkozom, ne a saját akaratomat erőltessem Rád és gyermekeimre! Taníts úgy imádkozni, hogy a Te akaratod valósuljon meg az életükben!

Köszönöm, hogy nem egyedül kell nevelnem a gyermekeimet, hanem munkatársi közösségben lehetek Veled nevelésükben. Nagyon hálás vagyok, hogy nem kell a világ megbízhatatlan és mindig változó gyermeknevelési módszereire támaszkodnom. Amikor Hozzád imádkozom, világos útmutatással és bölcsességgel ruházol fel.

Köszönöm Uram, a Te különleges ajándékodat, ezeket a gyermekeket. Mivel igéd kijelenti, hogy minden jó ajándék tőled származik, ezért tudom, hogy Te adtad őket nekem, hogy gondozzam és felneveljem őket. Támogass ebben! Mutasd meg azokat a területeket, amiben görcsösen ragaszkodom saját elképzeléseimhez! Tegyél képessé arra, hogy rábízzam őket a Te védelmedre, vezetésedre és bölcsességedre! Segíts, hogy ne félelmek között éljek, hanem örömben és békességben, tudva, hogy Te mindent a kezedben tartasz! Mindenben Rád támaszkodom, és ezen a napon Rád bízom a gyermekeimet és átengedem őket a Te kezedbe!

 

„Nem hiába fáradoznak, és nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt.             /Ézs.65.23/

/mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A Tized

 

Bibliát forgató emberek előtt nem ismeretlen a tized fogalma. Mózes első könyvében olvassuk, hogy amikor Ábrahám visszatért Khédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, Melkisédeknek, a magasságos Isten papjának tizedet adott mindenből /’1Móz.14.17-20/ Amikor Jákób fogadást tett Béthelben, ezt mondta:

” és valamit adsz nékem, annak tizedét néked adom”/1.Móz.28.22/ Ábrahámnak és Jákóbnak ez az önkéntes tized adása később a zsidóknak törvényévé lett. „A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré”. /3.Móz.27.30/.  A mózesi törvény a tizedet  a lévitáknak rendelte, ” íme a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben, az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátoráénak szolgálatát”/4.Móz,18.28/ A tized tizedét a léviták kötelesek voltak  átadni a papnak. Az Újszövetségből tudjuk, hogy a törvénytartó farizeusok Krisztus korában még a kerti növényekből is tizedet adtak, noha erre a mózesi törvény nem kötelezte őket.

A keresztyén ember manapság szeret átsiklani a tized kérdése felett, valami olyasfélét gondolván, hogy ehhez éppen úgy sincs semmi köze, mint a többi „túlhaladott” mózesi törvényhez. Jézus Krisztus azonban megmondta.”Ne gondoljátok, hogy jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem a törvényt”. /Máté 5.17/ És amikor a hegyi beszédben sorra veszi a régieknek adott törvényeket /ne ölj, - ne paráználkodj, - valaki elbocsájtja feleségét,- hamisan ne esküdj, - szemet szemért, fogat fogért, - szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet/, egyiket sem enyhíti, hanem valamennyit megszigorítja: „Én pedig azt mondom nektek…”

Nem lehet tehát kétséges, hogy Jézus az ő követőitől a tized adás tekintetében sem kívánt kevesebbet, mint amennyit a mózesi törvény előír. Ez azonban nem csupán feltevés, vagy következtetés. Amikor ugyanis Jézus feddő beszédét intézi a farizeusokhoz, ezt mondja: „Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet,  az irgalmasságot és a hűséget:pedig ezeket kellene cselekedni és amazokat sem elhagyni” /Mt.23.23/ Jézus tehát nemcsak hogy nem ítéli el a farizeusokat, amiért a mentából a kaporból, és a köményből is tizedet adnak, hanem jóvá is hagyja ezt a törvény szigorításukat. Ha Isten a zsidóktól jövedelmük egytizedét kívánta, tőlünk legalább ennyit igényel. Ezért tudomásul kell vennünk, hogy a tizedfizetés nem önkéntes adakozás, hanem engedelmeskedés Isten parancsának. A tized helyes arány, de csak, mint a legkisebb mérték állhat előttünk. Annyi, amennyinél kevesebbet nem adhatunk! Ha Isten mérlegre helyezi a tizedfizetésemet, bizonyosan nem azt nézi, hogy összegszerűen mennyit adok, hanem hogy tizedfizetésem mértéke megfelel-e a jövedelmemnek. Az ugyanis kétségtelen, hogyha egy négygyermekes minimálbérből élő ember a minimálbérének a tizedét adja Isten országa építésére, az sokkal többet ad,  mint egy vállalkozó, kereskedő vagy üzletember. Hiszen az özvegyasszony két fillére is többet számított Jézusnál, mint a perselyben lévő többi pénz együttvéve, noha „sok gazdag, sokat vetett vala abba”

A szűkös anyagi viszonyok között élő amerikai Colgate Vilmos /Colgate fogkrém/ gyermekkorában beállt egy NEW YORK-I szappangyárba. Itt először munkásként dolgozott. Első keresetétől kezdve rendszeresen tizedet adott Istennek. Később tisztviselővé lépett elő, s ekkor tizedfizetését 20%-ra emelte. Amikor azután a gyár társtulajdonosa lett, tized adásának mértékét 30%-ban állapította meg, majd még később, mint vállalat vezérigazgatója. jövedelmének 50%-át adta Istennek. Íme egy példa a tizedfizetés helyes mértékére.

A rendszeres tizedfizetők a megmondhatói annak, mennyi áldás fakad tized adásuk nyomán. De csak akkor, ha a tizedfizetés törvényét nem tehernek, hanem örömnek érezzük, ha szívesen adakozunk, ha nem válik gépiessé az adakozásunk, ha lélekkel van teli s ha Isten útmutatását kérjük arra, hogy mikor, mire, mennyit adjunk.

Valami egészen csodálatos, hogy Isten a legtöbb esetben milyen sokszorosan fizeti vissza a néki adott tizedeket. Az említett Colgate Vilmos vagy a szintén pontos tizedfizető Rockefeller élete is bizonyítéka annak, hogy Isten többnyire anyagiakban is megáldja azokat, akik szívesen és örömmel adnak néki. Többnyire, de nem mindig! Mert Isten, nevelő eszközei között nem ismeretlen a próba sem, és nem tudhatjuk, mi válik inkább lelkünk javára: a próba vagy anyagi gyarapodásunk, vagyonunk, jövedelmünk megsokszorozása. Mi nem tudjuk, de Ő tudja!

Van azonban Istennek egy igen nagy ajándéka, amelyben minden igazi tizedfizető részesül. Ez az anyagi kérdések okozta megkötözöttségből való szabadulás. Micsoda gazdag adománya ez Istennek ebben a szűkös és nagyon anyagias világban!

Ámde a tized adás bármennyire Isten parancsa is, mégsem lehet kényszer. Csak a jókedvű adakozót szereti az Isten! Milyen öröme a gyermeknek, amikor megtakarított zsebpénzéből csekélyke ajándékot vesz édesanyjának. Még jobban örvendezik, amikor már saját keresete van, és ebből vásárolhat valamit szeretteinek. Legalább ilyen örömnek kellene lenni bennünk is tizedfizetésünk alkalmával: a boldog gyermek hálás örömével.

De azért sohasem szabad elfelednünk, hogy mi nem adunk Istennek, legfeljebb visszaadunk valamicskét abból a sokból, amit kaptunk Tőle. Ezért nem érdem a tizedfizetés semmiképpen sem, és bizony baj van akkor, ha tizedadásunkat érdemnek érezzük. A tizedfizetés sokak előtt ismert, de sokkal kevesebbek által gyakorolt bibliai parancs. Még az úgynevezett hívők életében is nagyon sok a fogyatékosság ezen a téren. Pedig hamarosan elkövetkezhetnek olyan idők, amikor Isten Igéjének  a mai keretek között való hirdetése is azon múlik majd, hogy az ő népe eleget tesz-e a tizedfizetés parancsának. Jöhetnek idők, amikor olyan erővel szól majd az Isten Igéje, amilyen rendszeresen és bőségesen adunk vissza valamit abból, ami az Istené. Amikor megadjuk Istennek, ami az Övé anyagi vonalon.

Rendszeres tizedfizető vagy? Vizsgáld meg, vajon helyes arányban áll-e a tizeded a jövedelmeddel! Valóban Isten országának építésére adakozol-e? Kéred-e imádságban az Urat, hogy mutassa meg, mire kell adnod?

Eddig még nem teljesítetted a tizedfizetés parancsát? Tanulj meg járni ezen az úton, amely nem az elszegényedéshez, hanem a csodálatos meggazdagodáshoz vezet! És ahhoz megtapasztalásához is hogy az Istennel való szoros anyagi kapcsolatunk az anyagiasságtól való megszabadulásunkat jelenti, s egyben nagy lelki gyarapodással is jár.

 

                              beküldte:Tóthné Marika az „Élő víz” c. lapból

 

„Tudjuk pedig, hogy, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. „ /2. Korinthus 9.6-8/

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Amilyen az élet - olyan a gyümölcse

 

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek" (2Pt 1,8).

 

Ha gyümölcsöző élet által szeretnénk (kívánjuk) dicsőíteni Urunkat, akkor ennek bizonyos előfeltételei vannak. Semmi sem származhat ugyanis belőlünk, ami nincs meg bennünk. Először is hitre van szükségünk, ami minden erény alapja, azután ismeretre, mértékletességre, állhatatosságra és kegyességre. Ezekhez járuljon istenfélelem és felebaráti szeretet. Mindez együttvéve megtermi majd a gyümölcsét, úgyhogy nem leszünk az Igének csupán tétlen ismerői, hanem tényleges cselekvői. Az sem elég, hogy mindez csak meglegyen bennünk: bővölködnünk kell ezekben, különben kiszáradunk. A gyümölcs az élet túláradása, ezért telve kell lennünk élettel, hogy az kiáradhasson belőlünk!

Ismerünk embereket, akik sok és igen jó képességgel rendelkeznek és kedvező alkalmakat is kapnak, mégsem tudnak soha lelkeket az Úrhoz vezetni. Közelebbről megfigyelve őket, rájöttem, hogy bizonyos kegyelmi ajándék hiányzik belőlük, ami föltétlenül szükséges a gyümölcsterméshez: az alkalmasság ajándéka. Mert amilyen az ember, olyan a munkája. Ezért ha valamit jobban akarunk csinálni, először nekünk kell jobbá lennünk. Ha hasznosabbak akarunk lenni a szolgálatban, először nekünk magunknak kell alkalmasabbakká válnunk arra, hogy szolgálhassunk. Legyen hát alapigénk szelíg figyelmeztetés a gyümölcstelen professzoroknak és saját magunknak is.

Spurgeon könyvéből beküldte:Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A lelkiekről

 

„A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.”

 1 Kor. 12,1-3.

 

Úgy tűnik, Pál apostol itt levelében áttér a testiekről a lelkiekre. Eddig tanácsai, gyakorlati észrevételei, vezetése a gyülekezet életében előforduló testi dolgokra utaltak: viszálykodás, paráznaság, pereskedés, házasság.

„A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.” A protestáns fordításban helytelenül lelki ajándék szerepel, de az eredeti szövegben nem karizma, hanem a pneumatikon görög kifejezés áll. Ez jelenthet lelki embert, lelki dolgot, lelki megnyilvánulást, tehát mondhatjuk, hogy lelki összességet. Ezekben Pál apostol beszél a lelki ajándékokról (karizmákról); a szeretetről, mint Isten legfőbb ajándékáról, a keresztények életében, szolgálatában a legfontosabb alapról; és ezek liturgiai alkalmazásáról. A 14. fejezet végén pedig visszautal a 12. fejezet elejére:  Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket nektek írok, az Úr rendeletei azok. Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan.”

Általában a gyülekezetekben, mint a korinthusiban is, van egy talán nem kimondott, de elfogadott nézet, vélemény az „igazi” hívőről, a lelki emberről. A korinthusiak a Szentlélek ajándékainak megnyilvánulását, ezek közül is főképp a nyelveken szólást tartották nagyon „lelkinek”. Ma pedig sok helyen a jámbor, gyülekezetbe járó hívőket tartják annak. De Isten szerint az a követendő, ha valaki a Szentlélek uralma, vezetése alatt él, Isten akaratában jár, és a krisztusi szeretet és hit – akár csodákkal és jelekkel kísérve – megnyilvánul általa

„Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz.”

Az apostol emlékezteti a korinthusiakat, hogy megtérésük előtti kiszolgáltatottságukra. Ebből a mondatból két fontos dolog is kiderül: az egyik, hogy a szellemvilágnak valóságos hatása van az emberekre, a másik pedig, hogy ez a pogányok, még meg nem tértek számára ellenállhatatlan, szabad akaratuk ellenére történik. A korinthusiakban – nem olyan régi gyülekezet – még élénken élhettek megtérésük előtti élményeik, kiszolgáltatottságuk. Sőt azóta is a mindennapi életükben is közvetlen közelről megtapasztalhatták, ismerhették a különböző misztériumvallások, kultuszok hatását a szomszédjaik, hozzátartozóik életében..

Az egykor virágzó várost i.e. 146-ban leromboltatta egy római hadvezér. Később, a rómaiak felismerve a terület stratégiai előnyeit, i.e. 49-ben újjáépítették. Mind hadászati, mind kereskedelmi szempontból kiváló adottságokkal rendelkező hely. Hamarosan, Krisztus után 27-re, Korinthus a görög régió közigazgatási központja lett.  A város népességének tarkasága magával hozta a különböző népek hiedelmeit. Az idetelepülők többsége hellenizálódott római (Aphrodité, Apolló szentély). Volt a városban zsinagóga is: Claudius által Rómából kitiltott zsidók által alapítva.  Keletről misztériumvallások érkeztek. Ezekben a vallásokban az emberek féltek az istenektől ( bálványoktól ), babonás istenfélelemmel próbálták őket kiengesztelni. A paráznaság nem egyszerűen egy testi cselekedet volt, nem erkölcstelenség volt a pogányok szemében, hanem isteneknek felajánlott tevékenység. Ezekből is láthatjuk, hogy Pál korában, Korinthusban az emberek fokozottan ki voltak téve a szellemvilág vonzásának. A gyülekezet tagjait ezekből a megkötözöttségekből szabadította meg az Úr Jézus Krisztus, de ezzel együtt nem szűnt meg körülöttük ennek hatása, ezért nem felejthették el, milyen kegyelemben részesültek  Mennyei Atyánk által. Megtérésük után sem voltak elválasztva, kiemelve az őket körülvevő „érától”.Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.”

Ebben az igeversben a Kyriosz Jesus kifejezés áll. A Kyriosz urat jelent, az Ószövetségben a Jahve névnek felel meg. Mai világunkban az „úr” kifejezés már nem ugyanazzal a tartalommal bír, mint akkoriban. Minden kultúrának meg voltak a maguk urai: a Római Birodalomban a császár volt a legfőbb úr. Ehhez képest a keresztények nem a császárt, nem a különböző vallások papjait, nem e világ urait, hanem egyedül Jézus Krisztust vallották Úrnak! „Senki nem mondhatja Jézust Úrnak, csak a Szentlélek által. A Szentlélek mindig Krisztust helyezi a középpontba, mindig az Ő nevét emeli fel, mindig az Ő dicsőségére munkálkodik. Az „igazi” lelki ember tehát minden körülmények között Megváltónk személyét tükrözi, szeretetét mutatja meg.

A Mindenható Isten által teremtettek vagyunk, szellemi (lelki) lények:  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon…És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lélekké.” I.Mózes 1,26 és 2,7. Az első emberpár élő, mindennapos kapcsolatban lehetett Istennel, hallották szavát, Teremtőnk ott sétált az Édenkertben köztük. A bűneset után azonban elszakadtak Istentől, kiűzettek az Édenkertből.

Mindenki az eredendő bűn fogságában születik, de mindannyian érezzük, tudjuk, hogy nem csupán test vagyunk, ennél több. Az ember szinte állandóan vágyakozik egy nála magasabb rendű, természetfeletti megismerésére, vagy azért, hogy hatalomra törjön, vagy, hogy biztonságban érezze magát. Mindenkinek van valamiben, valakiben hite. Az ember teremtettsége miatt, azért, mert Atyánk saját Szelleme, lehelete által lettünk élő lélekké, törekszünk kapcsolatot teremteni, megismerni a szellemvilágot. De „a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak, és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal vígasztalnak.” Zak.10,2. Aki nem a Teremtő Istent keresi, nem hajtja meg fejét Őelőtte, az hiábavalóságban bízik, de –és ez nagyon veszélyes - létező szellemi háttérrel. Azt mondja az Úr: „Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte. Mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek… Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek... közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.” III.Mózes 26,1.3.12. Pál apostol az 1 Korinthus levél 12. fejezetében erről ír, nem akarja, hogy a lelkiekre nézve tudatlanok legyünk. A korinthusiak tisztában voltak a szellemvilág létezésével, a bálványok vonzásának hatalmával. Úgy gondolom, manapság van egy széles rétege a társadalomnak, akik ezt nem ismerik el. Függetlennek tartják magukat mindentől, saját akaratuk szerint élnek. Ezzel viszont nem veszik figyelembe azt, hogy senki nem lehet mentes a természetfeletti világ hatásától. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint. A levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát.” Efézus 2,1-2. A Szentlélek az, aki elvezet minket minden igazságra, aki kijelenti nekünk Jézus Krisztust Úrnak, megtérésre indít. Míg a pogányok „vitetnek” a bálványokhoz, az egy élő, igaz Isten vár minket. Megszólít, indít, és saját döntésünkre bízza, elé járulunk-e elfogadjuk-e hívását.   Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát.“ 2.Kor.5,18.

                                                        

  beküldte: Drsakóczy Orsi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Újra figyelj és gondolkozz!

 

„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől.” Máté 6,25

 

Újra meg újra hallanunk kell ezt a figyelmeztetést, hogy ha a világ gondjai a gazdagság csalárdsága és más dolgok élvezése behatolnak életünkbe, megfojtanak mindent, amit Isten oltott belénk. Sohasem lehetünk teljesen szabaddá ennek a túlkapásnak folyton hömpölygő áradatától. Ha nem a ruházkodás vagy táplálkozás irányából jön, akkor betörhet a pénz vagy pénzhiány, öröm vagy örömhiány, barátok vagy barátok hiánya, esetleg nehéz körülmények formájában. Szüntelenül támad, és hacsak nem engedünk Isten Szellemének, hogy harcba szálljon velük, betörnek életünkbe, mint az árvíz.

„Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől” „Csak egyre legyen gondotok” – mondja az Urunk – „ a velem való kapcsolatra”. Józan eszünk lármásan felkiált: Ez képtelenség! Törődnöm kell azzal, hogy miből éljek, mit egyem és mit igyam! Jézus azonban azt mondja, hogy nem kell! Vigyázz, fel ne támadjon benned az a gondolat, hogy ezt olyan valaki jelentette ki, aki nem ismeri a te sajátos körülményeidet. Jézus Krisztus jobban ismeri helyzetünket, mint mi magunk, mégis azt mondja: „Ne gondold, hogy ez az életed középponti ügye. Ha a kettő összeütközik, az Istenhez való viszonyodnak add az elsőséget.

„Elég minden napnak a maga baja” Már ma is hányféle baj kezdett fenyegetni? Alattomos kis gond-manók kukkantottak be hozzád: Mit csinálsz a jövő hónapban? – És ezen a nyáron? – „Semmi felől ne aggódjatok!” Mondja Jézus. Újra figyelj fel Őreá és gondold meg! Nyugodjék meg gondolkozásod a te mennyei Atyád „sokkal inkább”-ján.!

 

Oswald Chambers könyvéből beküldte Racskóné L. Zsuzsanna

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Nem… Nem

 

„A szeretet… nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.”

/1 Korinthus 13,5b/

 

Gondolj arra,

Hány ember van, aki semmit nem mond, de belül morog, kedvtelen, megkeseredett. Úgy járkál, mint egy sértett királynő. Vegyék észre, velem nem lehetett így bánni. A szeretet nem csak megbocsát, hanem el is felejt. Az nem szeretet, amikor úgy jársz otthon, hogy engesztelhetetlen vagy. A szeretet nem tesz ilyet. A szeretet megbocsát, mégpedig úgy, hogy „nem rója fel a gonoszt, nem gerjed haragra”. Nem emlegeti, nem tör ki, szeret.

Amikor beteszed a bögréket, mindig úgy teszed, hogy a szép oldalát fordítod kívül. Miért nem teszed ezt az emberekkel? Miért mindig csorba oldalát fordítod kívül? Nézd a szép oldalát – van neki az is. Ne úgy állítsd magad elé, hogy azt lásd benne, ami rossz. A szeretet azt nézi, ami szép, ami jó, ami szeretnivaló. Azt látja meg újra és újra, és azért hálás Istennek.

 

Trausch Liza könyvéből beküldte:Petyánszki Pálné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Beteglátogatással egybekötött jubileum!

 

Már hosszabb ideje foglalkoztatott, hogyan és hol ünnepeljük meg Imakörünk megalakulásának 5. évfordulóját.

Isten csodálatosan és nem várt módon készítette elő, özv. Dobos Mihályné, drága testvérünk betegágyánál. Május 18-án meglátogattuk őt, aki sajnos már csak fekve tudott fogadni bennünket, de annál nagyobb örömmel! Az ő szíve és szobája mindig, mindenki előtt nyitva van és volt. Főleg a hittestvérek előtt. Így volt ez 2003 május 20-án is, amikor néhányan összejöttünk imádkozni az ő szobájában: Nők Világ Imanapja alkalmából. Ez imakörünk születésnapja! Emlékeztünk és hálát adtunk. Erre indított az aznapi útmutatói ige is. „Emlékezzetek csoda tetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire” /Zsoltárok 105,5/

Egyik asszonytestvérünk személyesen emlékezett arra, amikor gyermekkorában Dobos néni gyermek bibliakört vezetett. Tanította a sok-sok gyermeket énekelni, imádkozni, bibliaismeretre hosszú éveken keresztül. Azt mondta: „azért vagyunk mi most itt, mert ilyen tanítóink voltak, akik komolyan vették Istentől kapott elhívásukat, és a mai napig példaképeink a hitben való járásban.” Elolvasta Harmati Béla bácsi által írt imát, amit minden gyermek istentisztelet végén elmondtunk. Most itt együtt mondtuk Dobos mamival:

 

Jézus, vezérlő csillagom, gyermekszívem néked adom.

Imádkozni Te tanítál, drága énekeket adtál.

Ima szárnyal, zeng az ének, futni kell már a Sötétnek.

Ha gonosz Kísértő csábít, Igéd előttem világít.

Ne lopj, ne hazudj, légy tiszta! Ez csengjen lelkemben vissza.

Apám-anyám hőn szeressem, intő szavuk meg ne vessem!

Távozz Sátán, nincs már szavad, lakj szívemben Jézus magad!

Ó, de édes Veled lenni, Igéd hallgatni és követni.

Tudom, látom már az utat, mely Istenhez mennybe mutat.

Ha vétkeztem és elesek, keresztfád elé térdelek.

Jézus, Istennek Báránya, véreddel moss meg tisztára!

Megváltottál, nincs már bűnöm, fájdalmat is csendben tűröm.

Már a haláltól sem félek, Te élsz s veled én is élek! Ámen

 

 Ez az imádság az egész életünket átöleli: gyermekkortól – időskorig – halálon át az örökkévalóságba ível.

Tudom, ezt Ősagárdon az idősebb generáció minden tagja tudja! Ezért kéréssel fordulok minden gyülekezeti tagunk felé, hogy tanítsa meg gyermekeinek, unokáinak, dédunokáinak. Drága örökség ez számunkra!

Megköszöntük Mennyei Atyánknak, hogy Dobos mami itt lehet közöttünk, és imakörünk is létezik, mert Isten kegyelme megtartotta, minden körülmények között.

Röviden az imakör vagy asszonykör lényegéről.: Nem azért jövünk össze, hogy jól érezzük magunkat, hanem Jézus Krisztust akarjuk egyre jobban megismerni, és Isten hatalmát akarjuk hívni az életünkbe, körülményeinkbe. Sokszor nagyon is összekuszálódott dolgainkba, /ahol nem Isten szerinti rend uralkodik./ Gyermekeink – gyülekezetünk – közösségünk életébe. Az imában való egység olyan hatalom, amit az Ellenség, a Sátán gyűlöl. Minden eszközzel igyekszik az egységet gyengíteni. /Sajnos sokszor sikerrel/ Álljunk ellene! Ne engedjük, hogy önös-önző érdekeink fontosabbak legyenek az egységnél. Minden dolgunk szeretetben menjen végbe! Ennek hiányában tartsunk bűnbánatot!. Mindezek vonatkoznak egész gyülekezetünk közösségére, egységére is. Senki nem tökéletes, de Isten Jézuson keresztül annak lát minket. Lássuk mi is magunkat és egymást Isten szemével. Jézus Krisztusban való hit által Isten gyermekei vagyunk. Emeljük fel fejünket és szemünket! Hordozzuk méltósággal ezt a mivoltunkat. Szívbéli alázattal. Isten, különböző ajándékokat ad a Szentlélek által. Hagyni kell egymásban ezeket kibontakozni: Ne legyünk egymásra irigyek, se féltékenyek. Olyan ember nincs, aki egymaga mindent jól csinál. Ne szégyelljünk egymástól segítséget vagy tanácsot kérni. Biztassuk egymást: „úgy látom, te jobban tudnád ezt vagy azt csinálni, próbáld meg!” Emeljük fel egymást arra a helyre, ahol Isten látni akar bennünket! Ha szívünkben megvan ez a készség, akkor meglátjuk, mit kell tennünk!

Mit kell tennünk, azért, hogy: a templomunk - az Isten Háza – újra megteljen, és valóban az Imádság Háza legyen!

-akik a keresztség és konfirmáció által elindultak, azok a megtérésen át eljussanak az Istennel való élő közösségre, és ez által gyülekezetünk közösségébe, mint élő kövek, téglák épüljenek be.

-életünk vonzó legyen, azok számára, akik ma még távol vannak Istentől, a gyülekezettől. Ne mondhassák: a templomba járók sem különbek, mint mi. Minek menjünk oda? Sajnos sokszor igazuk van! /Persze ezzel Isten előtt senki sem takarózhat!/  Ezért is bűnbánatot kell gyakorolnunk.

„Ti akik egykor távol voltatok , most Isten kegyelméből közel valókká lettetek” Efezus 2.13

Mindenkinek szól Jézus hívása:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek”

Máté 11.28.

Soha nem volt aktuálisabb ez a hívás, mint ma! Mindenki fáradt, megterhelt, meggyötört és nyugalomra vágyik. De vajon jó helyen keressük? Az igazi és egyetlen jó hely: JÉZUS KRISZTUS , Ő hív és biztosan megtartja ígéretét! Nagyon szép bizonyosságot ad erről a Halleluja 90. éneke:

 

Jézus engem meg nem csalhat, többet nyertem benne én,

Mint, amit képzelni tudtam, amíg Őt nem ismerém!

Egyre hívebbnek találom, mennél jobban ismerem:

Lelkeket vezetni hozzá, égő vágyam ez nekem.

Jézus engem meg nem csalhat, Ő, ki bűnöm hordozá,

Ő ki a halál bilincsét, lelkemről leoldozá.

Mert mióta véle járok, s látom, mily nagyon szeret

Ím, azóta égi béke járja által szívemet

 

Tehát, ezért imádkozunk. Akinek ez fontos, csatlakozzon az imádkozókhoz! Mindenkit szeretettel hívunk, várunk és fogadunk!

 

beküldte: Tóth Andrásné

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image