Ősagárdi hit 2009. Július

image
image
image


Ősagárdi Hit:


Ősagárdi Hit 2009. Július

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme a 2009. Júliusi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

 

„ Uram, ki lehet sátradnak vendége,

Ki tartózkodhat szent hegyeden?”

(Zsoltár 15.1.)

 

2009. július III. évfolyam 7. szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Akinek szép lelkében az ének Keresztyény házasság
Túróczi Zoltán: Tanács Ez megmagyaráz mindent
Imatémák Bibliai ki mit tud
Születésnapi köszöntő Helyes testápolás szorgalmazása
Segítség szülő vagyok (2.rész) Mi lenne ha....
Egy gyermek üzenete szüleihez Mi nem tudunk porba írni
Egy sír nem temető Ézsaiás 61.1-3
  Felhívás

 


„Akinek szép lelkében az ének…”

Fóti kántorképzősök Ősagárdon

 

Evangélikus egyházi berkekben ki ne hallott volna a fóti Evangélikus Kántorképző Intézetben /Mandák Intézet/ folyó oktatásról, de kevesen hallották azonban az itt tanult kórusművek némelyikét gyülekezeti istentiszteleteken elhangzani. Ez utóbbi történt július első vasárnapján Ősagárdon.

            Az intézetben 1947 óta folyik kántorképzés. Kiss János gondnok, tanfolyamszervező és vezető(1912-1990) neve évtizedekig egyet jelentett a fóti kántorképzéssel. Trajtler Gábor orgonaművész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem korábbi tanára zeneigazgatóként irányította hosszú éveken át az itt folyó munkát. Jelenleg Bencze Gábor egyházzenész, Deák téri énektanár áll az intézet élén.

            Nyáron három, egyenként tizenhét napos bentlakásos tanfolyamon készülnek a diákok a szolgálatra, de van egyhetes továbbképző tanfolyam is. Októbertől áprilisig pedig húsz téli tanfolyamot szerveznek Fóton. A hallgatók előmenetelét segédkántori, kántori bizonyítvánnyal, illetve kántori oklevéllel minősíti a vizsgabizottság. Az idei tanévtől pedig tervezik, hogy a hittudományi egyetem kántor szakával közösen levelező képzést is indítanak.

            A nyári tanfolyamok során a hallgatóság „kirepül” a Mandák-villából a fóti és egy-egy  Pest-környéki gyülekezetbe szolgálni. Ősagárdra Bencze Gábor vezetésével egy busznyi diák érkezett oktatóival együtt. Az agárdi helyszín kiválasztásában szerepet játszott, hogy Sohan László, a kántorképző jelenlegi gondnoka a településről származik.

Köszöntőjében Kalácska Béla nyugalmazott esperes-lelkész - többek között - elmondta, hogy jelenleg a templomban hét-nyolc olyan ősagárdi gyülekezeti tag van jelen, kántorokat is beleértve, akik Fóton szereztek valamilyen kántori képesítést. A napokban ünnepelte Sohan János kántor hetvenedik születésnapját és egyben azt is, hogy ötvenöt éve végzi kántori szolgálatát. Az évforduló alkalmából interjú jelent meg vele a gyülekezeti újságban.

            Bencze Gábor ismertette a liturgia keretében előadandó öt kórusművet és átadta a gyülekezetnek a Kiss János szolgálati útját megörökítő DVD-t. Az igazgató hangsúlyozta, hogy kevés olyan ősagárdi nagyságú gyülekezetnek vannak ilyen szépen és dinamikusan éneklő tagjai, és örömmel állapította meg, hogy a helyiek magas színvonalon képesek ellátni a zenei szolgálatokat.

Az egybegyűltek meghatódva hallgatta a szép kórusműveket, együtt úrvacsoráztak a diákokkal és tanáraikkal. Az ebéd előtti szeretetvendégség ismerkedésre és nosztalgiázásra is lehetőséget adott. A krónikásnak a kórusművek hallgatása közben Babits mondata jutott eszébe: „…akinek szép lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek.”

Kalácska Béla

ny.esp.lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Túróczy Zoltán: Tanács

Ma még tiéd körülötted minden.
Adhatsz belőle. Adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.

És nem lesz többé tiéd semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár...
Mit maga köré épített egy élet,
Nem több mint összeomló kártyavár.

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú.
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája,
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

Hajolj hát hozzá, amíg beszélhetsz,
Harmatként hulljon szerető szavad:
Mert jön egy nap, hogy elnémul ajkad,
És soha többé nem fakad.

Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget.
Ma letörölhetsz verejtéket, könnyet.
Oh, most segíts, ha teheted.

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg soha többé már.

De ma még tiéd körülötted minden.
És adhatsz, adj hát annak, kinek nincs.
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.

Csak az lesz tiéd, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér.
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Véled marad, s örökre elkísér.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


I M A T É M Á K

 

„Valóban   nagy a kegyességnek a titka:

Aki megjelent testben

Igaznak bizonyult lélekben,

Megjelent az angyaloknak,

Hirdették a pogányok között,

Hittek benne a világon,

Felvitetett dicsőségben.”

(1 Timótheus 3.16)

 

                                                            Egyéni                                   Közösségi

1.hét:

július 20–26.                                 Bátorságért a Krisztus ügyében                        Parókiánk felújításáért

2.hét:

 július 27–augusztus 2.                  házastársamért                                                 Családok egységéért

3.hét:

augusztus 3–9.                               Egymás szeretetben való                            Krisztusi szeretettel fogadni                                                    

                                                          elhordozásáért                                                           az új lelkészt

4.hét:

augusztus 10–16.                          „Kezdő” hívőként kitartásért                       Gyermekeink jövőjéért

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük a júliusban született olvasóinkat

 

Jézus követése

Lukács 9.23-27.

 

Mondja vala pedig mindeneknek:

Ha valaki én utánam akar jőni,

tagadja meg magát,

és vegye fel az ő keresztjét minden nap,

és kövessen engem

Mert a ki meg akarja tartani az ő életét,

 elveszti azt;

 a ki pedig elveszti az ő életét én érettem,

az megtartja azt.

Mert mit használ az embernek,

ha mind e világot megnyeri is,

 ő magát pedig elveszti,

 vagy magában kárt vall?

Mert valaki szégyell engem

 és az én beszédemet,

 az embernek Fia is szégyellni fogja azt,

 mikor eljő az ő dicsőségével,

és az Atyáéval és a szent angyalokéval.

Mondom pedig néktek bizonnyal,

hogy vannak az itt állók közül némelyek,

kik a halált meg nem kóstolják,

mígnem meglátják az Istennek országát.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


„Segítség, szülő vagyok”

( 2.rész)

 

  • Lefektetési taktikák. A legfurcsább dolgok itt történnek – szerintem - a családokban. Megdöbbentő volt pl. egy apuka, aki úgy fektette le gyermekeit, hogy beültette az autóba és végig vitte a városon, s amikor az autóban elaludtak, akkor ruhástul egyenként felvitte az ágyukba. No itt a szuper dadus is „kiakadt” rendesen! Pizsamákat vásárolt és megtanította a családot, hogyan fektessék le gyermekeiket. De induljunk ki magunkból; gyakran a szülők ágyában alszik el a gyermek, vagy az anyuka „mellé fekszik”, vagy „ötvenszer” kijön az ágyból mindenféle ürüggyel /szomjas, éhes, felkapcsolja a villanyt, pisilni kell…stb./ Most nem jut eszembe, hogy minek nevezte a szuper dadus ezt a lefektetési taktikát, de a következőkre tanította meg a szülőket – és bevált! -: Meghatározott napirend szerint; fürdés, mese, „jó éjt” puszi és mély hangon határozottan közölte a gyermekkel a szülő, hogy „alvásidő van!”. Ezután ott hagyta az ágyában. Amennyiben kijött az ágyból, alkalmazta az előbb leírtakat. Megmagyarázta még egyszer, hogy alvásidő van és neki ott kell elaludnia a saját ágyában. Majd leült a gyermek ágya mellé a szülő a padlóra és lehajtotta a fejét. Ha a gyermek ismét kimászott, akkor ha kellett sokszor-sokszor visszatette az ágyába /határozottan, de nem ingerülten és nem szólt hozzá egy szót sem innentől kezdve/. Majd folyamatosan mindig egy kicsivel távolabb ült le a gyermek ágyától, így végül a nyitott ajtón kívülre került a szülő és a gyermek megértette, hogy nem elszakítják a szüleitől éjszakára, hanem ott vannak az ajtón kívül is vele…
  • Testvérharc és önzés. Volt az egyik adásban egy olyan család, ahol a gyermekek állandóan tönkretették egymás játékait. Ezt a kérdést a dadus úgy oldotta meg, hogy minden gyermek kiválasztotta az egyik kedvenc játékát,

majd kiválasztotta hozzá azt a testvérét, akire rábízta egy hétre ezt a játékot, hogy vigyázzon rá. Ez valódi „kihívás” volt a gyermekek számára és nagyon vigyáztak a másik játékára még a másik testvértől is megvédték, mert komolyan vették a feladatot és ezzel a bizalom is nőtt bennük egymás iránt. Megbíztak a testvéreikben. Csodálatos volt!

  • Csúnya beszéd. Jutalom táblát helyezett el a falon a dadus. Ezzel jutalmazták amikor szépen beszéltek a gyermekek. Ugyanezen jutalom módszert alkalmazta pl. arra a dadus, hogy „segítsenek” otthon  rendrakásban, ágyazásban stb. S a jutalom táblának volt mindig valamilyen elérhető célja. Netán 5 jutalom pont után kérhetett valamit a gyermek, vagy elmentek valahová, amit a jutalmazott kérhetett, hogy hol töltsék el együtt az időt…stb.
  • Autóban történő utazás-nál – ezt tapasztaltam nagyon ügyes rokonainknál is – mindig kössük le gyermekeinket. Lehet menet közben a látottakat kommentálni, velük megbeszélni, lehet játékot a kezükbe adni /ha netán ezen összevesznének, akkor a jutalom pontokat alkalmazta a dadust, s ez motiválta a gyermekeket/. Tehát fel kell készülni az autóban eltöltött hasznos elfoglaltságokra. Egy anyuka nehezen tudott elindulni a sok gyermekével – akár csak egy bevásárlásra is -, mert nem készültek el időben. Így indulás előtt bejelentette, hogy „15 perc múlva indulunk”, mindenki kezdje meg a készülést – amit hozni akar -, öltözködést és 5 percenként figyelmeztette a gyermekeket az idő múlására. Ezt is természetesen pontokkal jutalmazta a végén.

A fent leírtak a gyermekek nevelésével kapcsolatos gondolatok, amik éppen most eszembe jutottak. Én is sajnálom, hogy az elejétől kezdve – mióta nézem ezt a műsort – nem jegyzeteltem, mert már sok mindenre nem emlékszem. Viszont nagyon sok esetben már a házasságok is megromlottak ezeknél, a családoknál és a szülők kapcsolatát is rendezte a szuper dadus.

Rávezette pl. az apukát /legutóbb súlyos zsákokba tette és ráírta a terheket, amit az anya cipel otthon és egy hátizsákban a férj hátára tette és úgy kellett neki dolgoznia, ellátnia a többi feladatot/, mert nem volt fogalma arról, hogy a felesége mennyi terhet cipel naponta.

Más esetben a két szülő között felgyülemlett sérelmeket szabályosan „kiiratta” az anyából és az apából, majd elégették a kandallóban a papírt és ezzel azt a sok felgyülemlett haragot is, amit éreztek egymás iránt.

Valaki megjegyezte nekem, hogy ő is nézi a műsort és azon csodálkozik, hogy miért jutnak el szülők és családok eddig, hogy már nem bírnak a gyermekeikkel? Igen ez egy nehéz kérdés! Mert a szülő részben észre sem veszi, hogy mibe sodorta magát, azután pedig szégyelli „kiadni” másoknak, hogy milyen kudarcokkal küzd otthon gyermekeivel. Vagy éppen a férjével való kapcsolatát sem szívesen teszi pellengérre.

Pedig nem szégyen mások segítségét kérni bármiben, amiben úgy érezzük, hogy „zsákutcába” jutottunk. Magam is ezt tettem, ahogy nőtt a gyermekem mindig utána olvastam, hogy korának megfelelően hogyan tudnám megérteni őt. Mert bizony meg is kell érteni gyermekeinket, hiszen ezért mondta az elején a szuper dadus, hogy „le kell menni az ő szintjükre” és mindig onnan kell nézni a világot, hogy jobban megértsük a problémáikat.

Vezető védőnő tevékenységem során sok továbbképzést tartottunk ezzel kapcsolatban is és ott kaptunk olyan „anyagot”, amiben a gyermekek maguk szólalnak meg és kérik szüleiket, hogy hogyan értsék meg őket jobban. Ebből közlök szeretettel néhányat.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Egy gyermek üzenete a szüleihez

 

Anyukám! Apukám!

 

Első kívánság

Add nekem az idődet!

 

Második kívánság

Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz.

 

Harmadik kívánság

Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Jó érezni a szeretetedet akkor is, ha például tudom, nem tetszik neked a viselkedésem

 

Negyedik kívánság

Bocsáss meg nekem! Fejezd ki a megértésedet, ha tévedek. Add értésemre, hogy mindig van lehetőség, hogy újra kezdjek bármit. Engedd meg, hogy a tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki és mondd el, ha tévedtem, de ezt ne mások előtt tedd. És kérlek, ne hasonlíts engem soha másokhoz (különösen a testvéreimhez, a barátaimhoz ne mérj).

 

Ötödik kívánság

Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre valamikor te hiába vágytál. És ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni mindent, amire fáj a fogam (néha csak azért kérek valamit, hogy kiderüljön számomra, hol a határ).

 

Hatodik kívánság

Kérdezd meg úgy igazából, hogy mi történt az iskolában és figyelj arra, amit mondok ilyenkor. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj, hogy hogyan oldom meg a feladatomat. Vitasd meg velem terveimet. Bátoríts a választásaimban. És dicsérj bátran, ha megérdemlem. Ha meg tévedtem, terelj a jó útra.

 

Hetedik kívánság

Büntess meg, ha rosszat teszek. (Meg kell tanulnom különbséget tenni jó és rossz között.) A büntetés után viszont bocsáss meg. Ismerd el, ha jót cselekszem. Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés az összetartozásunkat erősíti.

 

Nyolcadik kívánság

Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal. Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak gondjaim, szorongásaim és aggodalmaim. Kérlek, vedd észre és vedd figyelembe a bánatomat és a fájdalmamat.

 

Kilencedik kívánság

Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi történjen is. Hogy a részed vagyok, valami különös érzelem, a szerelem teremtett.

 

Tizedik kívánság

Taníts meg engem is a szeretet képességére. Adj hitet és nevelj belém bizalmat az emberek iránt. Hogy társat találjak majd, hogy a nagyvilágban és a hazámban otthon érezhessem magam.

Beküldte: Kalácskáné Marika néni

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Egy sír nem temető

 

Egy fecske nem tavasz,

Egy fűszál nem mező,

Egy vízcsepp nem patak,

Egy sír nem temető.

 

Hervadt aranyerdőn,

 Mindszentek estéjén

Ilyen szomszédtalan,

Büszke sírt leltem én.

 

Fölötte kő állott,

Rejtelmes felirat:

„Lángod ki fújta el?

Vajon nem te magad?”

 

Messziről a havas

- Örök panoráma

Széllel söprögette,

Avart takart rája.

 

Messze volt a város,

Messze a temető,

Volt e vad magányban,

Volt tragikus erő.

 

Egyedül élhetett,

Egyedül halhatott,

Parolát másnak a

Halálban sem adott.

 

Minden szentek közül

Kiragadta magát

Egyedül alussza

Át a nagy éjszakát

 

Erdőszéli tölgyek

Levele hull rája.

Szemközt a havas áll,

-Örök panoráma-

 

Egy fecske nem tavasz,

Egy fűszál nem mező,

Egy vízcsepp nem patak,

Egy sír nem temető.

 

Reményik Sándor versét egy  édesapa 90. születésnapja emlékére küldte be egy kedves olvasónk.

 

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság

 

A házassági konfliktusok megoldása

 

A közgondolkodás szerint:

  1. Minden konfliktusnak konkrét oka van,
  2. Ha ezeket megszüntetjük, vagy megelőzzük, nem lesznek konfliktusok,
  3. Az a jó házasság, amelyben nincsenek konfliktusok

 

A Biblia szerint :

  1. Minden, ami rossz az emberi kapcsolatokban, a szívből jön: (Márk 7.21-22.)
  2. Az emberi szív eleve gonosz (1.Mózes 8.21)

Ebből következik, hogy a házassági konfliktusok szükségszerűek, konfliktus mentes házasság nincs! A megoldás: szívcsere „És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökből, és adok nékik hússzívet;

Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenök.” (Ezékiel 11. 19-20)

Nem az a jó házasság, amelyben nincsenek konfliktusok (ilyen nincs!), hanem az, amelyben, egyetértésben dolgoznak a házastársak a konfliktusok megoldásán.

A konfliktusok kiváltó okai sokfélék. A mélyebb ok: az önzés!

Az az ember, aki csak magára néz:

-                      Számon tartja jogait,

-                      Ragaszkodik a maga „igazához”

 

Az az ember, aki új szívet kapott

-                      Elkötelezett a szeretetre

-                      Lemond jogairól

-                      Érdekli a másik szükséglete

-                      Igyekszik a másik szemével látni.

Mert ez az ember Krisztusra néz. Nem győzni, nem felül kerekedni akar, hanem megérteni a másikat.

Ne halogasd a konfliktus megoldó beszélgetést! „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti  

haragotokkal!” (Efezus 4.26)

A konfliktusok megoldásának négy Bibliai alapelve van:

    1.   Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! A célod

          ne az legyen, hogy te kerülj ki győztesen a konfliktusból,   

          hanem hogy megértsd a párodat!

2.      Társunk szembesítése hibáival szeretetből fakadjon és

szeretettel történjék! A célod ne az legyen, hogy felül kerekedj, hanem hogy kölcsönösen megértsétek egymást!

3.      Legyünk elkötelezettek a megbocsátásra! 

A megbocsátás a házasságban is, mint minden emberi kapcsolatban, nélkülözhetetlen a továbblépéshez. A párod nem követhet el olyan bűnt, amit te nem tudnál megbocsátani, ha valóban megtapasztaltad, hogy Isten neked megbocsátott! „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43.25)

    4.  Cselekvően fordulj a problémához!

         - egyet kell értenünk abban, hogy mit kell tennünk,

         - ha mégsem értünk egyet, ne engedjük, hogy ez éket verjen     

           közénk : tekintsük fontosabbnak a kapcsolatunkat, mint a

           problémát!      

 

Lehet – e a 20.- 21. században házassági szerepekről beszélni?

A Biblia a korszellem ellentéte ebben a kérdésben látszik a legélesebbnek. Kérdés: vállalod-e a „keskeny utat” a „széles út” közepén, szemben az áramló tömeggel? A Biblia figyelmeztet És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12.2)

Isten         védő         ernyő         a         család        számára       ! Az asszonynak az ad biztonságot, ha férje Krisztushoz még őnála is jobban ragaszkodik. A gyermeknek a szülők jó kapcsolata teremti meg a fejlődéshez szükséges légkört

A férj szerepköre

 

Ha még nem vagy férj, remélem, hogy leszel. A szerepkört már előadás előtt meg kell tanulni. Ha már férj vagy és nem ismered szerepedet, sürgősen tanulj!

Annak, hogy egy férj jól tölti be szerepét, az a jele, hogy felesége boldog. A férfi szerepköréről Pál apostol az Efezus 5. 21-32-ben beszél.

Vezetésről: A vezetés felelőségét Isten adja a férjnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a férj vezető szerepe!

„Ő pedig monda nékik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és a kiknek azokon hatalmuk van, jóltevőknek hivatnak. De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.” (Lukácsa 22.25-26.)

Szeretet:

 „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért” (Efezus 5.25.)

-                      kezdeményezően

-                      a másik feltétel nélküli elfogadásával

-                      önmaga feltétel nélküli odaadásával

-                      tettekkel

-                      szavakkal

-                      egész valónkkal

 

Gondoskodás:

 „Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat” Efezus 5.28-30

 

Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.

A feleség szerepköre: Példab.12,3; Péld. 18.22;

 

 

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.” (Példab. 31.10).

A Biblia megoldása a „nő-kérdésre”: helyére tenni a nőt, nem a férfi fölé, nem a férfi alá, hanem mellé!

 

A korszellem

-                      elmossa a férfi és nő közti különbséget

-                      egymástól való függetlenségre biztat

-                      felelősség nélküli jogokra biztat

 

A Biblia

-                      A férfi és a nő egyenlő értékéről

-                      Egymástól való kölcsönös függéséről

-                      És mindkettőjük meghatározott szerepéről beszél

És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. (1.Mózes 2.18)

 

Engedelmesség

 

„Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.”

(Efezus 5.21)

 

Az asszonyi engedelmesség nem gyengeség, nem alacsonyabb rendűség, nem identitás feladása, nem szolgalelkűség, hanem a férj által adott séma betöltése, megvalósítása.

„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.” (1.Péter 3.3-5)

 

Tisztelet

„Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.” (Efezus 5.33)

 

-                      fokozott odafigyelés arra, akit tisztelek, látja mire van szüksége, rendszeresen imádkozik párjáért

-                      különleges, másoktól megkülönböztető magatartás.

 

Szeretet

„Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék” (Titusz 2.4)

 

A szeretet a feltétel nélküli elfogadás. Ebben az esetben azt jelenti, hogy a feleség szeretete a férj iránt nem azon múlik, hogy a férj mennyire szereti őt, sem azon hogyan viselkedik.

Ha az asszony számára valóság az, hogy a férje Isten ajándéka, annak áldott következményei vannak.

 

Beküldte: Racskóné L. Zsuzsanna

 

„Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. „

(Efezus 5.21-28)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


EZ MEGMAGYARÁZ MINDENT

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

Ha magányos úton jársz, olvasd el János 17-et! Ebből világosan megérted, miért vagy ott, ahol vagy: Jézus azért imádkozott, hogy mint Ő, egy légy az Atyával. Segítesz-e Istennek abban, hogy meghallgassa ezt az imádságot, vagy más célt tűztél ki magad elé? Amióta tanítvánnyá lettél, nem lehetsz többé olyan független, amilyen ezelőtt voltál. Istennek nem az a célja, hogy feleljen imádságunkra, de az imádság által fel tudjuk fogni Isten elgondolását, és ezt teszi világossá a főpapi ima (Jn 17). Egyetlen imádság van, amit Istennek meg kell hallgatnia, ez Jézus imádsága: "Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk". Ennyire szorosan egyek vagyunk-e Jézus Krisztussal? Isten nem törődik a mi terveinkkel; nem kérdi meg: "Akarsz-e átmenni ezen az elhagyatottságon, ezen a felforduláson?" Ő megengedi ezeket, hogy a célját elérje. Ezek a dolgok, amiken így át kell mennünk, vagy szelídebbé tesznek, jobb, nemesebb férfiakká és nőkké, vagy még gáncsoskodóbbak, hibakeresőbbek, még inkább a magunk útjához ragaszkodók leszünk. A velünk történő dolgok vagy gonoszokká vagy szentekké tesznek. Ezt pedig az dönti el, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Ha azt mondjuk: "Legyen meg a te akaratod", elnyerjük a János 17 vigasztalását; az a tudat vigasztal, hogy a mi Atyánk a maga bölcsessége szerint cselekszik. Amikor megértjük mit akar Isten, többé nem leszünk hitványak és cinikusok. Jézus nem kevesebbet kért a számunkra, mint a vele való teljes egységet, mint ahogyan Ő egy volt az Atyával. Sokan távol állunk még ettől, de Isten mégsem akar magunkra hagyni, amíg eggyé nem leszünk vele, mivel Jézus imádkozott ezért az egységért.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből beküldte: mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Kedves olvasó !

 

 Egy kis Bibliai ki mit tud - dal szeretnénk új színt hozni az újságunknak, és önöknek.  Remélve, hogy ezzel is nagyobb kedvet kapnak a Szentírás tanulmányozására. A helyes megfejtéseket a következő számban közöljük.

 

1. Miért nem töltenek új bort régi tömlőbe?

A: Mert szétreped.

B: Mert nem szép.

C: Mert drága.

D: Mert felborulhat.

 

2. Miután Jézus meghallotta, hogy Keresztelő János fogságba vettetett, hol telepedett le

A: Názáretben

B: Kánában

C: Betániában

D: Kapernaumban

 

3. Mi volt Elizeus reakciója, amikor az ellenséges csapatok bekerítették őt és szolgáját?

A: "Többen vannak velünk, mint ővelük!"

B: Kardot rántott, mint Zrínyi

C: "Meneküljünk!"

D: Öngyilkos lett

 

4. Melyik példázatban beszél Jézus egy segítő külföldiről?

A: Tékozló fiú

B: szőlőmunkások

C: Irgalmas samaritánus

D: kérő barát

 

5. Kinek a helyzetét hasonlította Jézus a kutyáéhoz?

A: Samáriai asszony

B: Vérfolyásos asszony

C: nincs pontos leírás

D: Kánaáni asszony

 

6. Hova küld csak áldást az Úr?

A: Ahol a testvérek egyetértésben élnek

B: A harcba

C: A nyomorba

D: A kolostorba

 

7. Hol tette Jézus az első csodáját?

A: Názáret

B: Jeruzsálem

C: Kapernaum

D: Kána

 

8. Ki mondta Jézusnak? Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.

A: János

B: Júdás

C: András

D: Péter

 

9. Mit csinál most Jézus?

A: csóválja a fejét

B: semmit

C: nézi, ahogy szenvedünk

D: esedezik értünk és készíti a mennyet

 

10. Kiben nem gyönyörködik az Úr Lelke?

A: a ravasz emberekben

B: azokban, akik mindent elrontanak

C: abban, aki meghátrál

D: a gyengékben

 

11. Boldogok, akik ...

A: nevetnek

B: ítélnek

C: sírnak

D: dolgoznak

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


A helyes testápolás szorgalmazása

 

Stormie Omartian: Az imádkozó szülő hatalma

 

Ha magukra hagyjuk gyermekeinket ebben a „szemetet fogyasztó” világban, egészségtelen ételek tömege fogja csábítani őket. Napjainkban az elfogyasztott ételeink legnagyobb része annyira „agyon-kozmetikázott, agyon-feldolgozott, kivont és hozzáadott”, hogy alig marad tápértéke. A gyerekek persze nem törődnek ezzel. Őket a mutatós, jó illatú, kellemes ízű ételek vonzzák, főleg azok, amelyeket a TV-reklámokban látnak. 

Majdnem mindenkinek van küzdelme a test helyes gondozása területén.  Gyermekink sínylik meg, ha nem támogatjuk őket imádsággal, miközben tanítgatjuk, terelgetjük őket az egészséges szokásokra.

Ha gyermekeid kicsinyek imádkozz azért, hogy egészséges ételeket kívánjanak, szeressék a testmozgást, és helyesen gondoskodjanak a testükről. Tizenéves korra már kialakulnak a rossz szokások, és a helyzet hamarosan kezelhetetlenné válik. Olyan étkezési rendellenességekben vezet, mely szinte járványszerűek a tizenéves és főiskolás korú lányok között. Kezd el imádkozni már a tünetek megjelenése előtt!

Ha gyermekeid idősebbek, most azonnal kezdd el értük a közbenjárást! Az anorexiától vagy bulimiától szenvedő fiatal nők közül sokan szellemi csatába is belekerülnek, mely sokkal komolyabb, mint csupán  a test kívánságaival szembeni küzdelem. Rögeszmés étkezési szokásaik megközözik őket, és ez tökéletesen ellentétben áll Istennek az életükre vonatkozó tervével, sőt halálhoz is vezethet.

Gyermekeidnek a Szentszellem vezetésére és erejére van szükségük, hogy helyesen gondoskodjanak a testükről. Imádságod megkímélheti őket rengeteg vereségtől, kudarctól és szívfájdalomtól. Nem szeretted volna, ha valaki érted is imádkozott volna ebben a témában? Én igen!

Uram! Hozzád emelem gyermekeimet. Kérlek, Te adj nekik vágyat az egészséges ételek fogyasztására! Tudom, hogy

egész életük során  küzdenek a kísértéssel, hogy  rosszul válasszanak, és élet helyett betegséget, halált okozó ételeket fogyasszanak. Segíts megérteniük, hogy mi az egészséges a számukra, és mi nem az! Add, hogy kívánják az egészséges ételeket! Undorodjanak a káros vagy értéktelen ételektől!

Könyörgöm, oltalmazd meg őket mindenféle étkezési rendellenességtől! A Jézus Krisztustól kapott hatalommal elutasítom az anorexiát, bulimiát, étel-függőséget, a mértéktelen evést, koplalásos diétát és minden kiegyensúlyozatlan étkezési szokást.

Uram, igéd kijelenti, „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket”. (Ján. 8,32) Segíts, hogy megértsék az egészséges életmóddal kapcsolatos igazságot, és legyenek szabadok minden egészségtelen szokástól!

Imádkozom, hogy értékeljék a Tőled kapott testet, és megfelelően gondoskodjanak arról! Ne bírálgassák  és ne az általános  ízlés és divat mikroszkópján keresztül vizsgálgassák önmagukat!

A Te látásod formálódjon ki szívükben a z egészségről, a vonzerőről, és folyamatosan erősítsd bennük a vágyat a testükről megfelelően, gondoskodjanak, mert a testük a Te Szentszellemed temploma!

„Vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakozó Szentszellem temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát az Istent a testetekben.”

(1.Kor.6.19-20)

 

Az anorexia nervosa egy pszichés betegség, az evészavarok egyik alapvető típusa. Az anorexia szó szerinti jelentése az étvágy elvesztése („orexis” = vágy, „an-orexis” = vágy elvesztése). A nervosa kiegészítés a betegség pszichés (idegi) eredetére utal. A köznyelvben gyakran anorexiának rövidítik, ami azonban helytelen. Anorexia az orvosi nyelvben csupán étvágytalanságot jelent a kiváltóoktól függetlenül. A betegséget elsőként a francia Ernest-Charles Lasègue és a brit William Gull

írta le 1873-ban. A betegség azért is figyelemre méltó, mert a kialakulása után a halálozási arány eléri a 8-9%-ot. Napjainkban egyre gyakoribbak az evészavarok a fiatalok körében (megközelítőleg 1-4%), ami korunk szépségideáljával is összefüggésben lehet. Az evészavarok tipikusan a nőkre jellemzők, a megbetegedések csupán 2-10%-át teszik ki a férfiak. Az anorexia nervosa fiatal lányoknál tipikusan 13-20 éves kor között alakul ki.

A bulimia nervosára a visszatérő falási rohamok jellemzők (hetente legalább 2 alkalommal). A falási roham alatt nagy mennyiségű étel elfogyasztása történik meg viszonylag (a mennyiséghez képest) rövid idő alatt - olyan mennyiség, amennyi biztosan nagyobb, mint amit a legtöbb ember megenne hasonló időtartam alatt és körülmények között. A falási roham alatt a bulimiás személy a kontrollvesztés állapotát éli meg, pld. nem tudja abbahagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni mit és mennyit eszik. A súlygyarapodás megakadályozása érdekében visszatérően (hetente legalább kétszer) különböző módszerek alkalmaz: önhánytatás, hashajtózás, vízhajtás, beöntés vagy más módszerekkel való visszaélés, koplalás, vagy túlzott testgyakorlás. Az önértékelést túlzottan befolyásolja a test alakja és súlya, a súly, alak, az evés-nemevés kérdései a bulimiásokat állandóan foglalkoztatják. A bulimiások általában normál súllyal rendelkeznek, így külső szemlélő számára nem feltűnő a viselkedésük, bár nem ritka a súlyingadozás. A falási rohamokat koplalási periódusok váltják. A falási rohamok után gyakran megjelenik a bűntudat, hogy megint nem tudtam megállni". A bulimiások szégyellik állapotukat, rossz szokásnak gondolják és igyekeznek ezt eltitkolni a környezetük előtt. Előfordul, hogy a legközelebbi hozzátartozójuk sem tud betegségükről.

 

(mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Mi lenne ha …

 

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint egy mobilt?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordoznánk?

Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk  érte, ha otthon felejtettük?

Mi lenne, ha az Igékre úgy néznénk, mint az SMS-ekre?

Mi lenne, ha karácsonyra ajándékként adnánk?

Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő?

Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?

A biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk vele beszélni, ezen keresztül is válaszol.

És miért jobb a Biblia,mint a mobil?

Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100-os lefedettséget az egész Földön, és a kiontott vérével aláírta azt a hűségszerződést, amely örökre szól, s vállalta minden számlánkat, (Kolossé 2.14) így ingyenesen hívható.
HIVD TE IS!
És ne kapcsold ki soha!

Egy internetes oldalról beküldte:mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


MI NEM TUDUNK A PORBA ÍRNI

Páskuly Józsefné verse

 

Úgy, ahogy voltál, úgy, ahogy voltam,
úgy indultunk el az Úr felé.
Kővé vált bűnök nehéz terhe alatt
roskadtunk le a kereszt elé.
S aki meghalt értünk annyi szenvedés közt,
nem vádolt és nem kárhoztatott.
Nem mondta, hogy így nem tud szeretni:
elfogadott, ahogy vagy, s vagyok.
Nem gerjedt haragra, hogy ilyen nyomorult
az, akiért az életét adta.
- Tudta jól, hogy földből van az ember,
S földi útja bűnnel van kirakva.
S mi megmintázzuk magunknak egymást,
nemes anyagból van a kép:
s jaj, ha nem hasonlítunk rá,
mit a képzelet felidéz!
Mi nem vagyunk szelíd Krisztusok,
mi nem tudunk a porba írni.
Mi nem tudunk a bűnös felett
fájó szívvel könnyeket sírni.
Mi nem tudunk megbocsátani,
mibennünk nincsen kegyelem.
Mi nem tudjuk szeretni, aki bánt:
- még a jó testvért is nehezen.
Hányszor próbálta meg az idő
bennünk az érzés hitelét,
hogy ha az egyik vétkezik,
a másik szeretni tud-e még?!
S hányszor estünk el próbában,
nyelvünkkel vétkezve oktalanul,
feledve az Isten irgalmát,
mi ítélkeztünk irgalmatlanul!
Hányszor ismertük fel magunkban
újra és újra azt a régit,

aki nem jutott el sohasem

a megbocsátás szeretetéig!

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Evanjelium o čase milosti

Izaiáą 61.1-3.

 

Duch Hospodina, Pána, spočiva na mne,

pretoľe Hospodin ma pomazal.

Poslal ma biednym hlása» radostnú zves»,

zaviaza» rany tým,

ktorí sú skrúąeného srdca,

vyhlási» zajatým prepustenie na slobodu,

uväzneným otvorenie ľalára,

vyhlási» milostivý rok Hospodinov

a deň pomsty náąho Boha,

poteąi» vąetkých smútiacich,

aby som mohol da»smútiacim

Siona veniec namiesto popola,

olej radosti namiesto malomyselnosti;

aby ich mohli nazva» dubmi

spravodlivosti,

ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zoldzoli@freemail.hu

 

A lap tetejéreimage
image
image