Ősagárdi hit 2010 Szeptember

image
image
image


Ősagárdi Hit


Ősagárdi Hit 2010. Szeptember

Tisztelt látogatók! Örömmel értesítjük önöket hogy 2007. Decemberétől folyamatosan közöljük az Ősagárdi Hit című folyóiratunk internetes változatát. Íme a 2010. Szeptemberi szám.


ŐSAGÁRDI HIT

 

 

„Mid van, amit nem kaptál?

Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”

1.Korinthus 4,7.

 

2010. szeptember IV. évfolyam 8. szám


Tartalom: Tisztelt olvasó! A tartalomban szereplő írások aláhúzott címe, egyben hivatkozás is. Rákattinva az oldal a kiválasztott íráshoz ugrik.

Köszöntő Gyereksarok
Imatéma Evangelizáció Nógrádon
Születésnapi köszöntő Kételkedsz az üdvösségedben?
Az ember győzelemre van ehívva Atyám adj világosságot!
Az idős ács Könyvajánló
Vers Lévita
Ágostai hitvallás Vers
  Felhívás

 

 

 

 


Az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából.

Préd. 3,13

 

            Egykori újsághír: „Egy angol vállalkozó saját repülőgépén átszeli a Szaharát…”

            Nem sikerült. A kényszerleszállását követően hetekig kóválygott a homoktengerben. Már alig bírta. Lába felhólyagosodott, ajka kisebesedett, nyelve duplájára dagadt. Négykézláb csúszva-kúszva vonszolta magát a tűző nap perzselő fényében. Kínlódásai közepette a távolban egyszer csak néhány tevéből álló karavánt vett észre.

Kiáltani akart, de még egy rekedtes hang sem jött ki száraz torkán. Inteni is képtelen volt, keze élettelenül, erőtlenül hevert a forró homokon. És akkor…

És akkor ott a messzi karavánból, valaki fél fordulatot tett a fejével. Ez a fél fordulat mentette meg az életét…

A világnak is ez a mindennapi, megunhatatlan örömhíre, evangéliuma: Istenünk egészen emberközelből, teljes istenségével – és Krisztusban teljes emberségével – fordul felénk…

Keresni sem, hívni sem kell. Ő maga jön közénk, áll elénk és telepedik mellénk, vesz szállást az életünkben. Azért teszi ezt, mert adni akar! Sokkal többet, mint amennyit várunk, remélünk, vagy éppen követelünk Tőle. Csodákat akar tenni! Csődközeli állapotú terepen, mélységekben vergődő emberekkel.

Olyan terepen is, ahol megfakult az öröm, megrendült a hit, elszürkült a megelégedettség, besötétedett a reménység.

Olyan emberekkel is, akik megfáradtak, kiürültek, és állandóan éhesek-szomjasak maradnak, mert az élet hajszája tele rak gyomrot-szívet-lelket a gond és a félelem mérgező anyagaival. És amikor már-már fásultan, egykedvűen legyintenek: senkink és semmink sem maradt! – akcióba lép az Isten, a mindig újra kezdő Isten! Nem valami valamiket – eszközöket, tárgyakat, emlékeket, érzelmeket – kínál, hanem Önmagát. Isten saját magát helyezi az életünk középpontjába, az első helyre Jézus Krisztus által! Általa, Benne, Érte lesz Isten valóban a „Mi Atyánk”. Éppen ezért életünk legnagyobb jelentőségű eseménye, örökké tartó, megunhatatlan eseménye az Isten felénk fordulása, ránk tekintése, halálra szánt életünk észrevétele. Mert ebben a mozdulatban kapjuk meg visszavonhatatlanul az Élet ajándékát.

Isten dicséretére, nevének magasztalására, örömének hirdetésére, a teljes boldogságra hív ez az Élet…

MERT A HÁLÁS ÉLET AZ IGAZÁN BOLDOG ÉLET! Csak az az ember él maradéktalanul boldogan, aki tudja, mindent érdemtelenül, sőt, kegyelemből kapott.

 Ez az élet képes önzetlenül, a feleslegen túl is megnyomott mércével adni, önfeláldozóan még az ellenségét is szeretni, számontartás nélkül a leggyilkosabb szavakat, tetteket is megbocsátani.

Mert tudja, hogy ő is mindent kapott, és éppen ezért az életével mindig tartozásban van: tovább adni, jól felhasználni az Isten kezéből vett ajándékokat, tovább élni a jóságot, szépséget, türelmet, kenyeret,- életörömet…

Őszi nyitány: nézz szét, mi mindened és ki mindenkid van,- és ebben a mozdulatban egyszer csak szív-közelben felragyog a Töviskoronás Arc…

 

Eszlényi László

csomádi lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Imatémák

 

„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.”

Apcsel.5.29.

 

                  Egyéni                          Közösségi

Szept.6-12.

Minden körülményben

Bízzak Istenben

Könyörögjünk a pedagógusokért

Szept.13-19.

Hálás szívet teremts bennem, Uram!

Hittanos gyerekekért,

és a szüleikért imádkozzunk

Szept.20-26.

Ne legyek aggodalmaskodó!

/Máté 6.25-34./

Imádkozzunk a tűzoltókért, mentősökért, rendőrökért,katonákért

Szept.27-okt.3.

Helyes időbeosztásért

Imádkozzunk az önkormányzati választások tisztaságáért

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk”

1.Korinthus 2.12.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Szeretettel köszöntjük a szeptemberben született olvasóinkat

 

Ében Háézer

(1.Sámuel 7,12)

 

 

Életünkben észrevétlenül

kitartóan kúszik az idő,

szakadatlan spirálvonala

fordulóit nem jegyzi elő…

 

Önmagamnak, ahogyan nőttem,

éveket raktam – emlékoszlopul,

a fordulókat úgy jelöltem:

„ megsegített mindeddig az Úr!”

Eszmélésem óta vezetett,

minden léptemen éreztem: szeret!

visszarántott szakadék előtt!

Ha bálványaim összetörte,

még ha sírtam is keservesen,

azzal, hogy lelkem meggyötörte,

látóvá tette megvakult szemem!

 

Múltra nézni csak így érdemes,

mert a jelen bárhogy alakul,

emlékezésnek annyi elég, hogy

„megsegített mindeddig az Úr!”

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az ember győzelemre van elhívva – az aréna ugródeszka a mennybe

De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.” Fil.3,14

Pál apostol azt írja: „célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára”(Fil3,14) és: atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.  Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok”(Ef.6,10-13)) A mai európai hívők többsége ehhez képest azonban nem igen „fut” vagy harcol, inkább élik egy körbepárnázott, „én már be vagyok biztosítva” vasárnapi hívő képét. Pedig az Isten szerint való keresztény élet nem statikus, hanem nagyon is aktív, előremozduló, Vele együtt mozduló kell, hogy legyen! A világnak van egy örökérvényű, harmonikus rendje, ezt próbálja az ember értelmezni. Legalább egyszer mindenki elgondolkozik azon, hogy mi az élet értelme, s ő maga hová tart. A Biblia szerint Isten a Vele való közösségre és az Ő dicsőségére teremtette az embert. Az ember bűne miatt elesett és képtelenné vált arra, hogy kapcsolatban legyen Istennel és dicsőítse Őt. A bűnbe esett ember gondolatai távol kerültek Istentől, kívánságai más irányba vitték, cselekedetei istenellenesek lettek. Sok fajta ideológia próbálja megmagyarázni és természetessé tenni az ember nyomorultságát, egyre nyakatekertebb elméleteket gyártva.

Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; és az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak (2 Tim.3.3-4) Tehát az ember hallja az igazságot, de nem hallja meg belőle Teremtője hívását, sokan ezt is csak az életünk egyik értelmezésének tartják. Nekünk, hívőknek azt kell elérnünk, hogy az egyén ezt a folyamatos átértelmezési kényszert legyőzze. Ez a kényszer azonban azt gondolom még sok hívőt is „megfertőzött”, és ez nem csak a megtérésnek, de a hithű életnek is akadálya lehet.  „Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.” (Rm8,5-6) Isobel Kuhn ezt a harcot az aréna képével szemlélteti, amikor így ír: „Minden földi élménynél többet jelent majd, hogy (…) örülhetünk Őbenne. Így válik a retteget aréna ugródeszkává a mennybe.” A mi arénánk tehát maga a világ, a hely ahová vezet az Úr, ahol élünk. A mindennapi harcokban, kihívásokban, az Úr által előkészített szituációkban mutatkozik meg valójában ki az életünk ura és irányítója. Mert alapvetően mindannyian hierarchikus lények vagyunk: választunk magunknak valakit – sztár, diktátor, példakép – akit követünk, aki az életünk uralkodójává válik. Isten eredetileg az Ő dicsőségére és a Vele való közösségre teremtette az embert. Erre szíve mélyén mindenki vágyakozik, de a világ tekintély-elutasító elve és az ehhez kapcsolódó, a társadalom által egyre inkább elfogadott, - sőt a szinte elvárt - normák egyre inkább épp az ellenkező irányba mozdítanak: az egyén nem igazodik, elvárja, hogy hozzá igazodjanak. Ebbe szól bele az Úr sokszor a maga csendes hangján és feje tetejére állít mindent. Isten bárki és bármi által szólhat, csak legyen fülünk meghallani. Erre egy a konzultáción elhangzott példát hoznék: a háborúban őrmesterként szolgáló lelkész azt a parancsot kapta, hogy tizedelje meg egy falu lakosságát a szakaszával. Ha nem adja ki a parancsot a katonai szabályok szerint őt lövik főbe. A dilemma óriási: élet, de hite ellen cselekedni, vagy halál. A hatalmas belső vívódást a faluban felhangzó húsvéti harangszó zárja le: így szól a Szentlélek, így munkálja a győzelmet a test felett, az ember berögződött félelme felett, és a lelkész Isten útját választja, azaz emberi szemmel akár a saját halálát. Isten válasza azonban e hitbeli lépésre: élet! Arénánk, a világ Istené! Ő teremtett mindent, Övé minden! A kérdés, mi hogyan látjuk? Más lelkülettel indulunk a harcba, futunk ezzel a tudattal. Az aréna az a hely, ahol forradalmi változásokat munkál ki bennünk Isten Lelke. Az előbbi történetből is láthatjuk, Isten szerint való döntés, járás sokszor a világ szerint nem logikus. Forradalmi változásra van szükség az életünkben. A forradalom (revolutio) eredeti mondanivalója: örökérvényűség, harmónia. Törekvése egyértelmű: nem valami újat akar felfedezni-közvetíteni (mint ahogyan e szó hallatán először manapság gondoljuk), hanem az öröktől létező, de eddig nem ismert vagy félreismert, teremtett rendet akarja kiábrázolni, bemutatni. Sokan érzik, nem teljes az életük, valami hiányzik, de az állandó rohanás, és az egyre növekvő szeretet- és figyelemhiány miatt társadalmunk egyre önzőbb, zárkózottabb személyeket termel. Az ember általában valami újra, formabontóra, valami másra vágyakozik. A hívőket sokszor gyenge, úgymond „utolsó szalmaszálba”kapaszkodónak tartják, holott azt gondolom a legnagyobb bátorság kell ahhoz, hogy szívünkbe nézve az Ige tükrében meglássuk saját romlottságunkat, és a Szentlélek hívására reagálva örömmel rácsodálkozzunk az Úr szeretetére: „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”  Aki még nem ismeri Jézust, nem tért meg, az egyik legnehezebb harc az életében, hogy megtagadva szocializációja során belerögződött reakciókat, elfogadja Isten kegyelmét. Azt, hogy mi semmit nem tudunk ehhez hozzá tenni, pedig sokak próbálnak dolgozni azon, hogy Isten elfogadja őket, még ebben is a maguk erejében bízva.  Az aréna a véres valóség helyszíne: a győzelemé, és a vereségé. Szabad akaratunk van. Sokszor saját magunkkal a legnehezebb megküzdenünk. Pedig Atyánk megadta a győzelem kulcsát: ,,Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; Hogy szeresd az Urat a te istenedet, és hogy halgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága"

(5Móz.30,18-19)

Beküldte: Draskócziné Dinnyés Osi

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Az idős ács

Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugsdíjba vonulni. Főnőkének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a szabadidőt, amit amit az évtizedek során szép nagyra nőtt családjával tölthet. - Valahogy majd csal el leszek; mondta. A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, s arra kérte őt, hogy utoljára segítsen felépíteni neki még egy házat.

Az ácsmester ráált, de nem telt el sok idő és máris látni lehetett, hogy az utolsó házába a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése volt ez egy egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének.

A ház átadására megjelent a fönök is, aki magával hozta a ház kulcsait, s azokat átadta az ácsmesternek. - Ez a te házad - mondta. - Ezt én adom ajándékba. Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár... Ha tudta volna, hogy saját házát építi, egészem másképp dolgozott volna.

Így van ez mindnyájunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk magunkból. És aztán jön a hidegzuhany, amikor rádöbbenünk, hogy nekünk kell majd laknunk abban a házban, amit magunknak építettünk. Ha újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk.

Tehát nincs visszaút.

Te is építőmester vagy. Te is nap, mint nap kalapácsot fogsz kezedbe, hogy szöget verj be a falba, léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel.

Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy: "az élet egy csináld magad vállalkozás". Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy ma döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd. Építkezz okosan.

 

Ne feledd:

Úgy szeress, mintha senki nem bántott volna meg!

Úgy dolgozz, mintha nem lenne szükséged a pénzre!

Úgy táncolj, mintha senki sem figyelne!

 

Beküldte:Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Egy kislány  emlékkönyvébe

 

Hogyha eged ragyogó s tele szíved drága örömmel:

Mindezt Isten adta, azt soha el ne feledd!

 

Hogyha a szép nap után jön a bánat néma borúval

Könnyeid árja között áldd igaz Istenedet.

 

Márványlépcsőjén az imának járj fel az égig

S juss az Úr Istenhez szüntelenül közelebb.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


ÁGOSTAI HITVALLÁS – AZ EGYHÁZRÓL

(VII-VIII. cikk)

 

Tanítják továbbá, hogy az egy anyaszentegyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások, mindenütt egyformák legyenek. Amint Pál mondja: „Egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek Atyja” stb. Ef 4,5-6.

Az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete. De mivel ebben az életben sok képmutató és gonosz él közéjük keveredve, ezért a szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok szolgáltatják ki. Krisztus mondása szerint: „Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek” stb. (Mt 23,2). Mind a szentségeknek, mind az igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van hatóereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak velük. De ha Istentől való feladatunk és küldetésünk van, félelem nélkül maradhatunk ott, ahová az Úr rendelt. Úr Jézus nem mondta, hogy nem bírom tovább, a nehézségeket Ő félelem nélkül hordozta, mindezt miérettünk. A mi megmentésünkért hordozott mindent, a félelmeinket, a bűneinket. Ne félj, hirdeti Isten!

Ne féljünk, mert:

MEGVÁLTOTTALAK: Az Úr levette bűneink terhét, fehérre mosott Jézus vérével. Hiszed –e ezt? Ha igen, új életet, üdvösséget kaptál Jézusért. Szilárdan ragaszkodjunk ehhez.

NEVEDEN SZÓLÍTOTTALAK: Ő nem kever össze senkivel, Ő névszerint ismer minket. Sokszor szólít minket Isten eseményeken és körülményeken keresztül. Azok az események és körülmények nekünk szólnak és értünk vannak. Ne meneküljünk el, ha szólít, mert ha nem szól nagy baj van.

amin a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak (Mt 16,18). Kizárólag ezért élhet mind a mai napig.

            Azok tartozunk ebbe a közösségbe, akiknek életében érdemtelenül, csodálatos módon felragyogott a Krisztus. Mert úgy tetszett Istennek, „aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem” (Gal 1,15).

Azok tartozunk ebbe a közösségbe, akiken mindennap megtörténik az Isten életet formáló ereje, akik látják, milyen reménységre hívta el őket az Atya, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma a hívőkön (Ef 1,18-19).

            Azok tartozunk ebbe a közösségbe, akiknek elsősorban nem az életvitelük, viselkedésük tanúskodik az Úr csodájáról (bár ez elengedhetetlen), hanem a reménységük, hitük, ami nap-mint-nap vonzza őket az egyedüli főhöz, aki a Krisztus (Ef 4,15). Bizony, minden kegyelem.

            Ezért a szentek közössége a gyülekezet. Még akkor is, ha a benne élő emberek gyengék, erőtlenek, bűnökkel küszködők is. Legyen szó akár az ősökről, elődeinkről, vagy éppen rólunk. Mert a szent élet nem a mi tulajdonságunk, nem bennünk elrejtett mag, amit csak elő kell vennünk, vagy éppen megnövesztenünk, hanem tőlünk idegen tisztaság az, amely Krisztus miatt mégis bennünk él (vö.: Gal 2,20). Ezért igaz a Krisztus egyház-valósága  minden bűnünk ellenére, mert a Golgotán Jézus népének bűnei fölött is győzött (Jel 5,5). Ez a krisztusi győzelem, ez a hatalom, ez a megváltás szenteli, tisztítja meg az életünket kegyelmének gazdagsága szerint. „Krisztus népe, állj hát rendületlen reménységben, mert Isten győzhetetlen! Szent az ígéret: mennyekben vár téged új, örök élet” (EÉK 269,1).

Eszlényi Ákos

lelkész

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


GYEREKSAROK

 

         Volt egyszer egy szerencsétlen ember, aki egész nap a földön ült a jeruzsálemi templom kapujában. Nagy baj volt a lábával. Olyan nagy, hogy életében még egyetlen lépést sem tudott megtenni. Béna volt. Így élt kiskorától fogva. Édesanyja hiába tanította járni, mindig összeesett. Amikor nagyobb lett, a többiek vidáman ugrándoztak, szaladgáltak, de ő csak ült magában szomorúan. 

         Most már felnőtt ember volt. Aki nem tudott dolgozni, csak reggeltől estig a templom kapujában ücsörgött. Ha valaki jött, kinyújtotta a kezét, hátha kap egy-két garast, hogy tudjon venni ennivalót. Volt, amikor kapott egy keveset, de volt, amikor üres gyomorral feküdt le. Szegény szerencsétlen volt. De egyszer csak meggyógyult. Makkegészséges lett.

         Egyik délután történt. Sokan mentek a templomba. Ő meg csak ült a templom legszebbik kapujánál és pénzt kéregetett. Péter és János is arra jöttek. Ugye emlékeztek még rájuk? Jézus tanítványai voltak, akiket elküldött a világba, hogy beszéljenek Róla az embereknek.

         Péter és János megálltak a béna mellett, aki most is kinyújtotta a kezét. „Adjatok a szegény szerencsétlennek” - mondta. Péter nem adott pénzt, de azt mondta: „Nézz ránk! Pénzem az nincs, de amim van, azt adom neked!” Azzal kézenfogta a bénát és erős hangon ráparancsolt: „A názáreti Jézus nevében parancsolom, kelj föl, és állj lábra!” És akkor fölemelte a bénát, aki nem esett össze! Meggyógyult! Erő szállt a csontjaiba. Állni tudott, sőt, járni, ugrándozni, szaladni, táncolni, mint akárki más. Az Úr Jézus meggyógyította őt.

Hogy örült a meggyógyított ember! Örömében sírt és kacagott: Idenézzetek emberek! Járok! Szaladok! Ugrálok! Nem vagyok már béna! Az Úr Jézus meggyógyított! Milyen jó énhozzám!

A béna életében nagy változás állt be. Nagy különbség volt a gyógyulása előtti élete és a gyógyulása utáni életében.

Az alábbi két kép között elhelyeztünk néhány különbséget. Találd meg őket!

Eszlényi Andi néni

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Evangélizáció Nógrádon

 

Augusztus második vasárnapján ismét megrendezésre került a megyei evangélizáció, amelynek a Nógrádi Gyülekezet adott otthont. Gyönyörű környezetben, a vár tövében, a sport pályán, kedvező időjárás mellett jöttünk össze a közeli és távolabbi gyülekezetekből.

Kollár Zsolt, a vendéglátó Gyülekezet lelkésze nyitotta meg az alkalmat. Majd Szabó András esperes köszöntötte a megjelent testvéreket, a 2 Mózes 15. 2-ben leírt igével. Ezután a Nógrádi Gyülekezeti énekkar szolgálatát hallgathattuk meg, és együtt énekeltük a „ Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt „ kezdetű, ismert éneket. Meghallgathattunk egy francia zenetanár klarinét szólóját, mely Bach műveket adott elő. Ezt követően a vanyarci zenetábor énekszolgálatával gazdagodhattunk, melyet Szabó Andrásné vezényelt, majd ismét a helyi gyülekezet énekkara szolgált.

Az evangélizáció igei szolgálatára Széll Bulcsu lelkipásztor lett felkérve. Ézsaiás 43, 1-3,-ig így szólt az ige: „ De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód Izráel: Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg…”. A félelemről volt szó. Isten megtart a félelmek, nehézségek között. Nem kell elmenekülnünk a nehézségek elől. Ha Istenre bízzuk magunkat, erőt kapunk tőle, nem kell kivonulnunk a világból, hanem közöttük maradva Isten megerősít, hogy megálljuk hitben a helyünket. Ha kitartunk, hűséges az Isten, megáld jelenlétével. Vannak félelmeink, aminek nincs alapja, van aminek van alapja. De ha jogos is a félelmünk, nem egyedül kell megharcolnunk. Isten azt mondja: NE FÉLJ! Mi lesz a jövőddel, meg lesznek–e a szükségleteink, nekünk vagy a családunknak? Kevélységből azt hisszük, mi magunk megtudjuk oldani a problémáinkat Isten nélkül. De az üres és tartalmatlan lesz Isten szeretete nélkül. Sok jogos félelmünk van, Jeruzsálem is elpusztult Isten nélkül, még a mi közösségünk és hazánk is elpusztulhat Isten jelenléte nélkül.

De ha Istentől való feladatunk és küldetésünk van, félelem nélkül maradhatunk ott, ahová az Úr rendelt. Úr Jézus nem mondta, hogy nem bírom tovább, a nehézségeket Ő félelem nélkül hordozta, mindezt miérettünk. A mi megmentésünkért hordozott mindent, a félelmeinket, a bűneinket. Ne félj, hirdeti Isten!

Ne féljünk, mert:

MEGVÁLTOTTALAK: Az Úr levette bűneink terhét, fehérre mosott Jézus vérével. Hiszed –e ezt? Ha igen, új életet, üdvösséget kaptál Jézusért. Szilárdan ragaszkodjunk ehhez.

NEVEDEN SZÓLÍTOTTALAK: Ő nem kever össze senkivel, Ő névszerint ismer minket. Sokszor szólít minket Isten eseményeken és körülményeken keresztül. Azok az események és körülmények nekünk szólnak és értünk vannak. Ne meneküljünk el, ha szólít, mert ha nem szól nagy baj van. A bűneink fala választ el minket Tőle. De Jézus azért jött, hogy ezeket a falakat lerontsa!

ENYÉM VAGY: Ha Isten kezébe tesszük a sorsunkat, Ő vezet minket, gondoskodik rólunk. Ha az Úré vagyok, akkor legyen békességünk, csak Őreá figyeljünk.

Az igei szolgálat után a vanyarci kórussal megtanultuk a „ A tied a hatalom, tied az uralom „ kezdetű éneket. Végezetül közösen járulhattunk az Úr asztalához, és vehettük magunkhoz Jézus Krisztus testét és vérét.

Mielőtt mindenki haza ment volna, a helyi gyülekezet szeretettel meghívott egy kis vendéglátásra, ahol bőségesen megrakott asztalok várták a lelkileg feltöltekezett testvéreket. Sok közös ismerőssel, rokonnal volt lehetőség beszélgetni, ismerkedni.

Isten jelenlétével megáldott alkalom volt ez az evangélizáció. Bizonyosan sokan megerősödve, örömmel, lelki békességgel mentek haza a családi körükbe. Feltöltődve tudtuk kezdeni az előttünk álló hetet, Isten kegyelméből.

 

Beküldte:Racskóné L.Zsuzsanna

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Kételkedsz az üdvösségedben?

Négy igaszág, amelyet minden keresztyénnek tudnia kell.

 

E. C. Hadley írása megjelent a Vetés és aratás evanangéliumi lapban.

 

Számos hívőnek kételyei támadnak tulajdon üdvössége felől hiszen oly sok bűnt látnak önmagukban. Az alábbi négy igazság az üdvösséggel kapcsolatban segítségül szolgál mind azoknak, akiket ilyen gondolatok gyötörnek.

1.Bűnbocsánatot nyertünk

Ha bűnösként fordulunk az Úr Jézushoz, és elfogadjuk Őt Megváltónknak, Isten megbocsátja a bűneinket, és igaznak tekint minket Krisztus kiontott véréért (Róm 3,23-26). Amikor Jézus a keresztfán szenvedett, meg volt terhelve a mi bűneinkkel, és elviselte az értük járó büntetést. Nem vár immár ítélet azokra a bűneikért, akik elfogadják Krisztust Megváltójuknak. Minden bűn, amely mindennapi életünkben előfordul, immár elnyerte ítéletét és büntetését, amikor Krisztus meghalt értünk a kereszten (Ézs 53,5-6; Zsid 9,28; 10,12-14). Talán valaki erre azt mondja: „Ha ez így van, akkor teljesen mindegy, vétkezem-e továbbra is, vagy nem.” Nos, egyáltalán nem mindegy, mert van még három igazság, amelyet tudomásul kell vennünk a megváltással kapcsolatban.

2. Új természetet kaptunk

Ha elfogadtuk Krisztust Megváltónknak, Isten nemcsak megbocsát és megigazít, hanem új (isteni) természettel is megajándékoz bennünket. Újjászületünk, Isten gyermekeivé leszünk (1Pt 1,23; Jak 1,18; 2Pt 1,4). Akiben ez az új ember lakozik, az szereti Istent és gyűlöli a bűnt; ha újjászülettünk, kívánjuk, hogy életünk bűntelen legyen, és ha mégis vétkezünk, nagyon nyomorultul érezzük magunkat. Nincs olyan újjászületett keresztyén, aki igazán boldog tudna lenni, ha vétkezett. De kérdezheti valaki: „Ha egyszer új természetet kaptam, miért vétkezem mégis? Igazából nem akarok vétkezni, de legjobb szándékaim mellett is olykor-olykor újra bűnös dolgokat cselekszem.” Nos, nemcsak új természetünk van, amely gyűlöli a bűnt, hanem bennünk van még a régi természetünk is, amely szereti a bűnt. Ennek következtében belső harc megy végbe bennünk. Az óemberünk akarja a bűnt, új emberünk pedig Istennek akar kedves lenni. Azért van lelkiismeretünk, hogy megmondja nekünk a jót, amit új emberünk akar, és a rosszat, amit az óemberünk akar. Csakhogy gyakran előfordul az is, hogy az óemberünk bűnös vágyakozása erősebb a kísértés idején. Szinte rabul ejt bennünket, és olyan cselekedetekre csábít, amelyeket az új emberünk gyűlöl, és lelkiismeretünk utál. S miután elkövettük a vétket, bánjuk, és elhatározzuk, hogy soha többé nem tesszük. Viszont úgy látszik, mintha nem volnánk elég erősek ahhoz, hogy ellenálljunk a kísértésnek. Mit tegyünk hát? Nos, ezt mondja meg a megváltással kapcsolatos harmadik igazság.

3.Bennünk lakozik a Szentszellem

Amikor elfogadtuk Krisztust Megváltónknak, és újjászülettünk, Isten megajándékozott bennünket Szent Szellemével, hogy az attól kezdve bennünk lakozzék (Ef 1,13; Gal 4,6). A Szent Szellem ki tölti Isten szeretetét szívünkbe, és ettől Krisztus békessége tölti be azt. S ennek következtében boldogok vagyunk (Róm 5,1-15). De ha utat engedünk a bűnnek, megszomorítjuk Isten Szent Szellemét. Sőt, azt sem engedi meg, hogy örüljünk, mert ez arra bátorítana bennünket, hogy újra azokat a bűnös dolgokat cselekedjük, amelyeket Ő gyűlöl. A bűn gyűlöletében Ő egy az Atyával és a Fiúval, de ugyan úgy szereti az igazságot és szentséget, mint Ők (Ef 4,30). A Szent Szellem nemcsak azért adatott nekünk, hogy kitöltse Isten szeretetét szívünkbe. Azért is adatott, hogy erőt adjon nekünk: tudjunk nemet mondani az óember kívánságaira, és cselekedjük Isten akaratát, vagyis mindazt, ami Istennek kedves. „…a Szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” (Gal 5,16) Úgy van ez, mint amikor Péter járt a vízen. Amíg az Úrra nézett, minden rendben volt; abban a pillanatban

azonban, amint elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen hevesen fúj a szél, és mily hatalmasak a hullámok, félni és süllyedni kezdett. Minket, keresztyéneket naponkénti tapasztalatunk arra tanít, hogy tekintsünk az Úr Jézus Krisztusra, és tőle várjuk a meg tartást az

Ő bennünk lakozó Szelleme által (Mt 14,24-31; Jn 15,4-5).

4.Közösségünk van Istennel

Megváltásunk által közösségre jutunk Istennel. Eltölt a boldogság, hogy Isten az Atyánk, mi pedig az Ő gyermekei vagyunk. Örvendezünk azon, hogy hallhatjuk, amit mond nekünk Szelleme őszintén elmondhat mindent édesapjának, hiszen tudja, hogy az szereti őt, és boldoggá teszi, ha rámosolyog. Ha azonban a gyermek nem engedelmeskedik, tudja, hogy ezzel megszomorítja apját, mert ahelyett, hogy rámosolyogna, kénytelen megfegyelmezni. Az apa és gyermeke közti viszony nem változott, de a kettőjük közti közösség boldogsága megromlott. Így vagyunk mennyei Atyánkkal is. Ha vétkezünk, ezzel nem szűnünk meg gyermekei lenni. És az is igaz marad, hogy Krisztus elszenvedte az ítéletet azért a bizonyos bűnért is: fel vitte az érte járó büntetést a keresztre, és feláldozta magát értünk. De az Atyával és a Fiúval való közösségünk megromlott, és a Szent Szellem megszomorodott. Az Atya pedig kénytelen meg feddeni bennünket engedetlenségünkért, sőt, ha tartósan ilyen állapotban maradunk, akkor még büntetni is kénytelen. De ha bűneinket megvallva közelítünk hozzá, és megalázzuk magunkat bűneink és engedetlenségünk miatt, akkor megtapasztalhatjuk bocsánatát, ahogyan a gyermek is megtapasztalja, hogy földi apja megbocsát neki. Az Istennel való közösségünk helyreáll, és újra szabadon és boldogan élvezhetjük a vele való közösséget (1Jn 1,9). Így tehát ha Isten gyermeke vétkezik, ezért még nem kárhozik el, mert Isten már elfogadta őt Krisztus érte elvégzett áldozatáért. Nem is szakadt meg az Istennel való kapcsolata. Megmarad Isten gyermekének, és Isten megmaradt Atyjának. Csak éppen az Atyával való kapcsolata megromlott, a Szent Szellem megszomorodott, ő maga pedig az Atyától fenyítést kaphat.

Ha azonban megalázza magát bűnei miatt, és meg vallja azokat az Atyának, akkor a kapcsolat helyreáll.

Mit tudunk  jutalomról?

Van azonban egyvalami, amit jóvátehetetlenül elveszítünk vétkeink által. Krisztus azt mondta, hogyha valaki egy pohár vizet ad a szomjazónak az Ő nevében, akkor annak cselekedete soha nem megy feledésbe (Mk 9,41). Az Úr mindazért megjutalmaz bennünket, amit azért tettünk, hogy neki kedvesek legyünk. Ezért ha nem engedünk utat a bűnnek, hanem engedelmesek vagyunk, és olyasmit cselekszünk, ami neki kedves, akkor ezért jutalmat nyerünk a mennyben. Csakhogy, ha elszalasztjuk a jó cselekedetet, ezzel elveszítjük az érte járó jutalmat is. Örök veszteség lesz ez, mert mindaz a jutalom, amit Krisztus a mennyben ad, örökkévaló. „Aki győz, annak megadom...” (Jel 3,21)

Ügyeljünk tehát, hogy egyetlen napon se szalasszuk el az alkalmat, amikor megmutathatjuk hűségünket az Úrnak. Ha elszalasztjuk az alkalmakat, vele mindörökre elszalasztottuk a jutalmat is. Teljes örökkévalóság áll a rendelkezésünkre, hogy örvendezzünk a győzelmünk által nyert jutalomnak, viszont olykor egyetlen perc áll rendelkezésünkre itt, a földi életünkben, hogy megszerezzük azt. A mennybe már nem lehet jutalmat szerezni. A megszerzés lehetősége: most vagy soha.

(mpe)

 

Füle Lajos: Éjszaka kívül

 

Éjszaka kívül, fény a szívemben,

Drága Igéddel telve a lelkem.

Csendül a szívem, hogy Téged dicsérjen,

Áldott Megváltóm, őrizz az éjben!

(mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Atyám, adj világosságot, mert sötétségben járunk!

Jézus mondja: "Aki titeket hallgat, engem hallgat."

(Lk 10,16)

 

Nagy felelősség van rajtunk, keresztény embereken. Szavainkra ügyelnünk kell, nehogy egy mondatunk akaratlanul is megbotránkozást okozzon. Lehet, hogy valaki éppen azért utasítja majd el Jézust, mert nem látja bennünk őt. Ezért minden hívő embernek úgy kell élnie, hogy rajtunk keresztül az Urat láthassák és hallhassák az emberek. Vigyázni kell szavainkra! Nem elég azt mondanunk, hogy mi keresztények vagyunk, hanem úgy is kell élnünk. Ha valóban szeretjük az Urat, akkor meg kell ragadnunk minden alkalmat, hogy az emberek általunk is megismerhessék Jézust. Egy csendes napon beszélgettem középiskolás fiatalokkal. Amikor előjött a kérdés, hogy ki hisz Istenben, csupán néhányan tették fel a kezüket. Mégis akkor lepődtem meg a legjobban, amikor az egyik fiú így magyarázta hitetlenségének okát: "Nem hiszek Istenben, mert látom, hogy a környezetemben lévő, templomba járó emberek hogyan élnek és beszélnek." Még most is elevenen él bennem az ige, amelyet konfirmációmkor kaptam útravalóul Istentől: Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. (Róm 10,9) Azzal a szájjal, amellyel egyszer már Jézust Úrnak vallottuk, ne káromkodjunk és pletykálkodjunk! Hirdessük inkább Isten szeretetét és kegyelmét az embereknek, hogy egyre többen legyenek az elfogadók és kevesebben az elutasítók!

Azért, hogy az ember nem ismeri fel és nem érti meg

Istent, még nincs joga arra következtetni, Isten tehát

nincs. A logikus következtetés csak az, hogy még nem

képes Istent megismerni és felfogni. (Lev Tolsztoj)

Urunk, add, hogy ne csak a szánkkal dicsőítsünk téged,

hanem a szívünkkel is elfogadjunk Urunknak! Ámen.

 

Kindricz Eszter

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Könyvajánló

 

Stormie Omartian neve talán nem ismeretlen az olvasók előtt. Hiszen már többször olvashattunk részleteket az írónőtől.

Az egyik az Imádkozó szülő hatalma, ahol is megmutatja hogyan, és miképpen imádkozzunk gyermekinkért. A másik könyve, pedig az Imádkozó feleség hatalma, című könyve, ahol minket, feleségeket tanít arra, hogy mennyire fontos a férjeinkért mondott imádság.

Most egy újabb könyvvel lepett meg bennünket. Az imádkozó férj hatalma címmel. Igen, kedves férfiolvasók, ez a könyv elsősorban önöknek szól, értünk szól, a házasságunkért szól. Talán találnak napi 15 percet, hogy egy-egy fejezetet elolvassanak, hogy jobban megértsék a nőt, a feleséget, az anyát.

Egy rövid részlet a könyvből:

 

Erő és tekintély

 

Egy férj imájának ereje nem abban áll, hogy kontrolt gyakorol felesége felett. Mindnyájan tudjuk, hogy ez egyébként sem történik meg. Isten nem akarja, hogy más embereket kontroláljunk. Azt akarja, hogy engedjük az Ő irányítását érvényesülni az életünkben. Amikor megalázzuk magunkat Ő előtte és engedjük, hogy Ő vegye át az irányítást életünk felett, Isten munkálkodni kezd életünkben. Isten szeretné, ha rajtad keresztül megmutathatja erejét, amikor a feleségedért imádkozol.

Imád ereje Istentől származik. Amikor feleségedért imádkozol, meghívod Istent, hogy megmutassa erejét a feleséged életében. A te imádságod segíti őt abban, hogy jobban meghallja Isten hangját és kövesse Isten vezetését. Mindennek ellenére azonban Isten nem hágja át erővel egy ember erős akaratát. Ha valaki eltökéli, hogy az Isten által szabott határokon kívül akar élni, Isten megengedi annak az embernek, hogy ezt tegye. Tehát imádságaid erős hatékony lehetőséget teremtenek feleséged számára, mégis az ő akarata vagy a te Istennel szemben álló akaratod határokat szab ennek imáid erejének. „És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket” (1.János 5.14.)

Isten azt akarja, hogy minden dolgunkkal imádságban keressük Őt, de az is lényeges, hogy az Ő akaratával megegyező módon imádkozzunk. Ezért fontos Istent arra kérnünk, tárja fel számunkra akaratát, hogy e szerint imádkozhassunk. Amikor megértetted Isten gondolatait egy dolog felől, és tudod, hogyan imádkozz, már könnyebb buzgón és kitartón imádkozni. Ahogyan a házastársunkat sem erőltethetjük arra, hogy azt tegye, amit mi szeretnénk, Istent sem vehetjük rá , hogy a mi terveinket valósítsa meg. Az Ő akarata fog megvalósulni, nem a miénk.

Szellemi tekintélyed az Istentől származik feleségeddel és családoddal kapcsolatban. Ezért úgy kell vele élned, ahogyan Isten akarja. Szellemi tekintélyed az ő szeretete kell, hogy áthassa, középpontjában Isten dicsőségének kell állnia. Minden Istentől rendelt szellemi tekintélynek, abban az alázatban kell gyökereznie, amely jobban vágyik arra, hogy Istent szolgálja, minthogy másokat ellenőrzése alatt tartson. Isten azt akarja, hogy Őt azáltal is szolgáld, hogy az ellenség feletti hatalmadat gyakorold. Hatalmat kaptál minden ereje felett, „íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek”(Lukács.10.19. Ha észre veszed, hogy az ellenség bármi módon megpróbál beszivárogni a házasságodba, azonnal bátran mondhatod:”nem engedem meg, hogy az ellenség tervei győzzenek a házasságomban!” Majd imádkozz, mert amikor imádkozol egyetlen ellened készült fegyver, sem lehet szerencsés. Ézsaiás 54,17.

„Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak.

Meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled.Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot. – így szól az Úr.”

mpe

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Lévita

 

A léviták Lévinek (akinek a neve „ kapcsolódást” , „ragaszkodást” jelent), Jákób harmadik fiának (1.Móz.29.34) és az ő három fiának, Gersonnak, Kehátnak és Merárinak a leszármazottai voltak. A pusztai vándorlás idején Izráel elsőszülöttjei helyett Isten Lévi törzsét választotta ki arra, hogy szolgáljanak a szentélyben. Kehát családjából származott Mózes és Áron, és ezzel a papság is, akik különleges csoportot alkottak a léviták törzsén belül. A léviták nem kaptak örökrészt Kánaán földjén, mert az Úr akart az ő osztályrészük és örökségük lenni. (4.Móz.18.20) De kaptak meghatározott számú várost, hogy ott lakjanak, és megkapták a tizedet (4.Móz.18,21;35). A lévitákat Áron és a papok, mint „az Úrnak adottakat, ajándékul” kapták (4.Móz.18,6) , Istenéi voltak és a papoknak szolgáltak. A pusztai vándorlás alatt az összejövetel sátrát vitték és mindent, ami ahhoz hozzátartozik (4.Móz.4). Amikor Dávid előkészületeket tett a templom építésére éneklőkül jelölte ki (1.Krón. 25), másik részét pedig kapuőrzőknek (1.Krón.28). A léviták azután betöltöttek olyan feladatokat is, mint a pénzek kezelése (1.Krón.26.20-28), elöljárói és bírói, valamint tanítói feladatok (2.Krón.17,7) A léviták azoknak szolgáknak a képe, akiket adottságaikkal és feladataikkal együtt Isten az Úr gyülekezetének, jelenlegi szellemi házának adott. Még ha alapjában véve minden megváltott hívő ember el is van híva valamilyen szolgálatra, a lévitákhoz hasonlóan nem mindegyiknek ugyanaz a feladata. Az Úr a maga bölcsessége szerint osztotta ki a szolgálathoz az ajándékokat ( Róm. 12.4_8; 1.Kor. 12; Ef.4.11-16). Most már rajtunk múlik, hogy a gyülekezeten belül ránk bízott feladatokat felismerjük és hűséggel végezzük,  áldást hozva testvéreinknek és dicsőséget az Úr Jézusnak.

 

(mpe)

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Frederiko Faber: Mosolyod

 

Mosolyod, mely szívedböl fakad,    
Aranyozza be arcodat.     
  
Mosolyod nem kerül pénzbe,     
Mégis sokat ér testvéred szemébe.     
Gazdagítja azt, aki kapja     
S nem lesz szegényebb az sem , aki adja.      
Pillanatig tart csupán     
De örök nyomot hagy maga után.    
  
Senki sem olyan gazdag, 
Hogy nélkülözni tudná : 
És senki sem oly szegény. 
Hogy meg ne érdemelné.     
  
Az igazi barátság látható jele,     
Hintsd be a világot egészen vele.       
Mosolyod : nyugalom a megfáradotnak,     
Bátorság a csüggedőnek,    
Vigasztalás a szomorkodónak.    
  
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,     
De semmiért meg nem vásárolható: 
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem:    
Mert csak abban a percben van értéke    
Amelyben arcodon megjelen.    
  
 És ha ezután olyannal találkozol,   
Aki nem sugározza a várt mosolyt,    
Légy nagylelkű, s magadét add;    
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra     
Mint annak, aki azt másnak adná s nem tudja. 

 

 

Počúvajte, lebo zvestujem

Uąµachtilé veci

A moje pery otvárajú sa k

Správnym veciam.

Lebo moje ústa vravia pravdu a bezboľnos» oąkliví  sa mojim perám.

Spravodlivé sú vąetky reči mojich úst,

Niet v nich prevrátenosti ani

Prekrúcania.

Vąetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie.

Vąetky sú priame rozumnému

A správne tým, čo nachádzajú poznanie.

Prijmite moje napomenutie a nie striebro, poznanie radąej ako rýdze zlato.

Lebo cennejąia je múdros» ako korále

A nevyrovnajú sa jej nijaké vzácnosti.

Príslovia 8.

Vissza a tartalomhoz


 

 

 

 


Felhívás:

 

Kéziratokat várunk a következő számainkhoz! Minden hónap 3. vasárnapi megjelenésre törekszünk, a kéziratok eljuttatásánál ezt kérjük vegyék figyelembe.

 

 

Kiadja: Ősagárdi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Cím: 2610 Ősagárd, Rákóczi út 18.

Tel: 06-35-360-225

osagard@lutheran.hu

 

Szerkesztő: Misjákné Petyánszki Erzsébet

misjakerzsi@citromail.hu

 

Internetes változat: Zöld Zoltán

zolizold@gmail.com

 

A lap tetejéreimage
image
image