Történetünk
image
image
image


Történetünk:Történetünk

 

  Templomunk ma

              Térkép

    Ősagárdi Evangélikus Egyházközség

 

A Nógrád Megyei Ősagárd község, a  Naszály hegy lábánál elterülő Cserháti fennsíkon fekszik. Agárd néven már 1424-ben is létezett, hiszen a feljegyzések őrzik, hogy Borbála, Zsigmond király neje kapta adományul. Mivel hazánkban több Agárd község is létezik, így megkülönböztetésül az Ősagárd nevet kapta 1906-ban.

A ma mintegy 350 lelket számláló község népessége, a török hódoltság után, Gömör és hont vármegyékből érkező evangélikus vallásfelekezetű, betelepült szlovákajkú és helybéli református, magyar ajkú családoktól származik. Az evangélikus Egyházközség létezésének első hiteles adata 1735-ből maradt ránk.
Az ellenreformáció alatt templomukat elkoboztatta a nagy hatalmú váci püspökség. Így 67 esztendeig a nézsai, majd nőtincsi katolikus plébániához tartoztak az itt élő evangélikusok. Istentiszteleteken a bánki evangélikus templomban vettek részt. II. József Türelmi Rendeletének köszönhetően, 1785-ben, Bilszky János evangélikus lelkipásztor vezetésével új templomot épített Agárd népe. Az 1786 októberében felépült templom, természetesen ma már toronnyal együtt, napjainkban is az ősagárdi evangélikusok lelki otthona.
A templomba belépő a mennyezeten az „Old le a te saruidat, mert a hely,amelyen állasz,szent föld.” bibliai idézet olvasható. /2 Móz 3,5/ A templom oltárképe 1923-ban készült és a Gecsemáné kertben gyötrődve imádkozó Krisztus ábrázolja. Orgonáját 1818-ban építették. Ennek az orgonának a fémsípjait  hadicélokra áldozták,1914-ben. Új orgonát az ősagárdi evangélikusok 1928-ban vásároltak a Rieger cégtől Horeczky Aladár  lelkész bíztatására.
Az agárdi templom tornya Holéczy Mátyás lelkészi szolgálata alatt, 1824-ben épült. A karcsú torony magassága 22 méter. 1862-ben bádoggal fedték, 1906-ban horganyvaslemez tetőt kapott. Csúcsán csillag van.
Az első világháború előtt két ősi harang lakott a toronyban. A nagyobb 312 kg-os,1835-ből való. Felirata: „ Öntötte Schaudt András Pesten 1835.” A kisebbik 1794-ből származó 40 kg-os harangot, a második világháború idején szintén,hadi célokra szolgáltatta be a gyülekezet  1928-ban.  A gyülekezet önkéntes adományokból 1921-ben egy új, 106 kg-os harangot vásárolt. Felirata: „Luther Wormsi vallástételének 400 éves emlékére, az Ősagárdi ev. Egyház." A harangon a magyar címer ékeskedik. Egyházközségünk máig igyekszik megtartani hagyományait, és megőrizni a múlt emlékeit.image


A lap tetejére

image
image